Jesu återkomst – tecknet blir allt tydligare

Är Covid19-pandemin ett tecken på Jesu återkomst?

Situationen den 9 september 2020, när Covid19-pandemin håller hela världen i ett skruvstäd, är ett allvarligt fenomen. Men är det ett tecken på Jesu återkomst?

John Hopkins Universitetet rapporterade, mitt på dagen, att 27 610 660 människor har smittats och 898 297 har dött i sjukdomen.

Att 70,8 miljoner människor i slutet av 2018 var på flykt från krig, förföljelse och konflikt eller att 245 miljoner kristna förföljdes för sin tro på Jesus var det tecken på Jesu andra tillkommelse?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Covid-19-9-september-2020-1024x465.png

Om ”Fattigdomen i världen”

Att fattigdomen i världen minskar är en intressant omständighet som vi ska titta närmare på! 


I den här bloggposten vill jag visa på tecknet på Jesu återkomst som beskrivs i Lukas 17 och Matteus 24

Jesus redogör i både Lukas och Matteus om hur tillståndet i världen kommer att vara innan han kommer åter. I dessa bibelböcker förklarar Jesus att tecknet, som pekar på hans återkomst, handlar om att det ska vara som det var på Noas tid.

Ett bibliskt tecken är något som är särskiljande, märkligt, annorlunda, unikt och tydligt. Jesus talar här om ett speciellt tecken men inte om tecken i pluralis.

En poäng med tecknet – som det var på Noas tid – är att alla människor, inte bara troende, ska kunna se det som händer framför sina ögon.

Fyra viktiga förhållanden kommer att råda på vår jord före Jesu andra tillkommelse.

I både Luk. 17:26-30 och Matt. 24:37-39 beskriver Jesus dessa förhållanden:

Luk. 17:26-30 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig. Matt. 24:37-39 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Layouten här bredvid visar att det som tas upp av evangelisten Lukas (röd textbekräftas i sak, ofta helt ordagrant, på punkt efter punkt och i vers efter vers, av Matteus (blå text).

Tecknet som Jesus beskriver handlar om hur det var på Noas tid. Vad präglade den tiden? Hur var den tidens förhållanden? Tecknet visar på fyra olika kännetecken:

Folk kommer att äta och dricka,
gifta sig och bli bortgifta,
köpa och sälja,
plantera och bygga

Statistiken hjälper oss att förstå
Det är intressant att kunna följa och se hur upprättad statistik visar att fler och fler människor, runt om på jorden, får äta sig mätta – jämfört med några årtionden tillbaka. Fler och fler miljoner tar sig upp ur fattigdomsträsket. Vi kan följa statistik, på område efter område, och ser då att tiden för Jesu återkomst närmar sig. Tecknet blir tydligare.

Statistik på olika områden tas upp i kommande bloggposter.

Vi behöver den helige Andes uppenbarelse
För att kunna förstå tidens tecken på rätt sätt behöver vi den helige Andes uppenbarelse. Om inte Anden uppenbarar den här sanningen är det omöjligt att ”förstå” att just de här fyra enkla förhållandena är det tecken som föregår och signalerar Jesu Kristi återkomst.

I bibelsammanhangen från Lukas 17 och Matteus 24 talas det inte om hotbilder som tecken på Jesu återkomst.

När Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar så kommer han för att hämta en trygg och vackert smyckad brud, tillsammans med en stor skara av glada och förväntansfulla brudtärnor. 

Tecknet är inte av andlig karaktär. Inte heller handlar det om moraliska frågor. Det handlar inte om falsk förkunnelse som bedrar och vilseleder folk, även om förvirrande undervisning också kommer att ske.

Inte heller är tecknet på Jesu andra tillkommelse frågan om att evangeliet ska predikas och nå ut över hela världen. Trots att evangeliet då kommer att kunna nå mycket långt ut till världens alla hörn.

Nej, tecknet är av vanlig, allmänmänsklig, karaktär.

Det tecken som Jesus här tar upp handlar om normalt mänskligt liv, där basala behov möts till allas belåtenhet.

Samhällsuppbyggnad och mänsklig utveckling är det fråga om. Inget tillstånd av kaos beskrivs. Innan Jesus kommer åter kommer välstånd att råda med god materiell standard på jorden. Då kommer det att finnas tillräckligt med mat för hela mänskligheten. Som aldrig förr kommer det då att odlas och planteras, överallt på vår planet.

Vilken underbar tanke: Ingen behöver gå till sängs med en mage som skriker av hunger.

Då kommer män och kvinnor över hela jorden att i glädje och med framtidshopp kunna gifta sig med varandra. Och på den tiden blir unga flickor bortgifta, precis som det sker idag.

Innan Jesus kommer åter till jorden kommer vi att kunna bedriva handel med varandra. Då kommer kreativiteten att flöda och affärsverksamheten att blomstra.

Ja, då kommer man att plantera och odla, som aldrig förr. Alla människomiljarder har äntligen fått en dräglig levnadsstandard, inte bara i västvärlden utan även de människomassor som lever i de tättbefolkade delarna i Asien och Afrika. Då reser sig byggnadskranarna mer än någonsin mot skyn. Ja, man bygger och bygger på alla kontinenter.

Låt oss drömma och arbeta tillsammans för att Jesu ord ska bli en verklighet. Tänk att dessa fyra förhållanden kommer att råda över hela vår värld, precis innan Jesus kommer åter; Folk kommer att äta och dricka, gifta sig och bli bortgifta, köpa och sälja, plantera och bygga.

Tecknet handlar om … som det var under Noas tid.

Vad innebär Jesu andra tillkommelse?
Innan Jesus lämnade den här jorden, lovade han sina lärjungar att komma tillbaka och hämta sitt folk till sig. Detta löfte gäller alla människor som är födda på nytt, frälsta och som tror på honom. Ingen som är frälst kommer att gå förlorad utan får leva tillsammans med honom, i underbar glädje för alltid, i evighet. I samtalet med Nikodemus förklarar Jesus vad som väntar den som tror på honom, enligt texten i Joh. 3:15-16:

”15 för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

Jesus Kristus lämnade den här jorden på ett fullständigt annorlunda sätt. Han dog inte igen, efter sin uppståndelse. Nej, han for upp till himlen i ett moln, som tog honom bort ur lärjungarnas synfält. Medan de såg upp mot himlen stod plötsligt två män i vita kläder där. De sa i Apg. 1:11:

”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen”.

Jesus dog en gång, för alla människor. En gång i framtiden ska han komma tillbaka på samma sätt som han for upp. Alla levande människor som tror på Jesus kommer då att ryckas upp bland skyar för att möta Herren i rymden. Det sker ihop med alla dem som har dött i tron på Jesus.

I 1 Tess. 4:17 bekräftar Paulus detta:

”Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.”

Vilket kraftfullt löfte vi har fått i dessa ord. Tänk efter en stund: Vad innebär det för alla troende och för dig, personligen, att vi alltid ska få vara hos Herren?

Tecknet på Jesu andra tillkommelse är inte av andlig art – Vad menas med det?
Jesus tar upp fyra saker som handlar om det tecken som ska visa sig innan han kommer till jorden, för andra gången, precis som det beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:

1) Människorna åt och drack

2) De gifte sig och blev bortgifta

3) De köpte och sålde
detta är en förutsättning för att det andra och det första förhållandet ska kunna ske

4) De planterade och byggde
detta är en förutsättning för att det tredje, det andra och det första tillståndet ska kunna råda

Utan den Helige Andes uppenbarelse är det inte möjligt att förstå att just de här fyra enkla förhållandena är det tecken som kommer att föregå Jesu Kristi andra tillkommelse.

Herren Jesus vill att vi ska kunna förstå att dessa fyra förhållanden är nödvändiga behov. Han vill att vi ska begripa oss på dessa tillstånd, under den tid som allt detta sker.

Vi behöver förstå oss på den tid som vi lever i på rätt sätt. Anledningen till detta är att vi behöver vara beredda eftersom Jesu andra tillkommelse står för dörren.

Viktiga årtal och förhållanden som Jesus hämtat bilder ifrån för att visa på det tecken som pekar på hans återkomst

Årtal   Person och händelse

Att 245 miljoner kristna förföljs för sin tro, runt om på vår jord, är inte något tecken på Jesu andra tillkommelse.

1 056   Noa föds
1 556   Noas söner föds; Sem, Jafet och Ham – då var Noa 500 år
1 656   Floden kom – då var Noa 600 år
1 948   Abram, Nahor och Haran föds – Lots far var Haran – År 1948 e.Kr. ”föds” landet Israel
2 006  Noa dör – 350 år efter floden, 950 år gammal – då var Abram 58 år
2 023  Abram var 75 år när han lämnade Haran (kom troligen till Kaanan samma år) – brorssonen Lot följde Abram
2 047  Abram var 99 år när HERREN visade sig – fick namnet Abraham, löfte om son, folk & folkslag
2 047  Lot räddas ut ur Sodom – 41 år efter Noas död – blir stamfader åt moabiterna & ammoniterna
2 047  Sodom och Gomorra går under – 391 år efter floden
2 048  Isak föds – då var Abraham 100 och Sara 91 år
2 238  Jakob flyttar 130 år gammal till Egypten detta år – skulle föras ut ur landet efter 430 år
2 668  Israels barn förs ur Egyptens 430-åriga fångenskap genom Mose – 662 år efter Noas död
2 668  Mose tar emot lagen och stentavlorna av Gud på berget Sinai (troligen detta år)

Som det var under Noas och Lots tid
så ska det vara vid Jesu återkomst.
Det läser vi om i både Lukas och Matteus.

Nu uppstår frågan:
Kommer den stora vedermödan
att äga rum under
den yttersta tidens
tre och ett halvt sista år?
eller
har den då redan ägt rum?

Att 70,8 miljoner flyktingar fanns runt om i världen under 2018 är inte något tecken på Jesu andra tillkommelse.

Vad handlar INTE tecknet om?
Tecknet handlar inte om falsk förkunnelse som bedrar och vilseleder folk, även om förvirrande undervisning också kommer att ske. Inte heller är tecknet på Jesu andra tillkommelse frågan om att evangeliet ska predikas och nå ut över hela världen. Trots att evangeliet då kommer att kunna nå mycket långt ut till världens alla hörn. Nej, tecknet är av vanlig, allmänmänsklig, karaktär.

För att slippa olika typer av tolkningar visar Jesus på konkreta vardagsnära förhållanden, som ska råda innan han kommer åter. Han vill undvika alla spekulationer om hur det då ska vara på jorden.

Jesus vill att alla människor ska kunna se och förstå tiden på rätt sätt

Tiden före Jesu andra tillkommelse kommer människorna att vara mycket syndiga men det är inget tecken på hans återkomst. Inte heller att de då ska vara onda och mycket materialistiska.

I bibelsammanhangen från Lukas 17 och Matteus 24 talas det inte om hotbilder som tecken på Jesu återkomst.

När Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar så kommer han för att hämta en trygg och vackert smyckad brud, tillsammans med en stor skara av glada och förväntansfulla brudtärnor.

Jesu återkomst närmar sig!


Undervisningsserie om Jesu återkomst

Jesu återkomst – tecknet blir allt tydligare

Övergripande bloggpost

Jesus beskriver i både Lukas och Matteus
hur tillståndet i världen kommer att vara innan han kommer åter.
I dessa bibelböcker tar Jesus upp f
yra viktiga förhållanden
som kommer att råda på vår jord före hans andra tillkommelse.
Det handlar om fyra allmänmänskliga tillstånd som då kommer att gälla

 


Tecken på Jesu återkomst 
Del 1-5 om d
et första huvudtecknet
”Människor äter och dricker”

Del 1 av 5

Det första förhållandet
på Jesu återkomst
– syns allt allt klarare

Jesus behandlar fyra förhållanden
som ska visa sig innan han kommer åter.

Detta tecken 
är inte av andlig karaktär.
Inte heller handlar det heller om …

 

Del 2 av 5

Dramatisk minskning
av världsfattigdomen

– pekar mot Jesu återkomst

År 1820 levde 90 procent av människorna
på jorden i extrem fattigdom.
Trots att den globala befolkningen
har ökat lavinartat sedan dess
har fler och fler rest sig …

Del 3 av 5

680 miljoner kineser tog sig upp
ur extrem fattigdom på 30 år
– pekar på Jesu återkomst

Under de senaste 50 åren har,
enligt FN:s beräkningar,
fattigdomen minskat lika mycket
som under de föregående 500 åren.
Detta pekar på att …

Del 4 av 5 

Speciell mat- och dryckeskultur
har fått innestatus – signalerar
att Jesus ska komma tillbaka

 
 
 

Del 5 av 5 

Svensk krog fick toppbetyget
i Guide Michelin  – pekar
på att Jesus är på G

För första gången har en svensk krog
lyckats knipa toppbetyget,
tre stjärnor, i Guide Michelin.
Toppbetyget fick
restaurang Frantzén i Stockholm …

 

Tecknet på Jesu återkomst 
Del 1-2 om d
et andra förhållandet
”Människor gifter sig och blir bortgifta”

Del 1 av 2

”De gifter sig”:
Det andra förhållandet
som pekar på att
Jesu återkomst närmar sig

 

Del 2 av 2

”De blir bortgifta”:
Förnedrande för småflickor
att bli bortgifta med äldre män

 

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.