Om Sista tiden

På sistatiden.se publiceras bloggposter, redaktionella texter och personliga berättelser – solskenshistorier.

Jag vill berätta om människor som har fått sina liv förvandlade genom mötet med Jesus Kristus.
Om solskenshistorier vill jag skriva.

Vad menas med begreppet ”sista tiden”?
Med uttrycket ”sista tiden” menar jag att det finns olika tecken i vår tid, som pekar på att den allra sista tiden närmar sig. Flera av Nya Testamentets författare har beskrivit hur det kommer att vara på jorden innan Jesus kommer åter. I den allra yttersta tiden kommer det att vara på samma sätt som det var på Noas och Lots tid. Bibeln beskriver på ett mycket intressant och trosstärkande sätt hur det då kommer att vara. Under den sista tiden kommer det att gå undan. Frågan är om Kristi kropp då är beredd på det som kommer att hända.
Om begreppet ”sista tiden” vill jag skriva.

Vad menas med begreppet ”åter till källan”?
Jesu Kristi försoning är själva källan, centrum och navet i vår tro. Gud försonade världen med sig själv genom Jesu Kristi verk på Golgata kors. Han kränktes av onda människor, han förnedrades, han led och genom sin död köpte Jesus Kristus oss fria. Hela mänskligheten blev då frihalsad från synden. Betalningsmedlet var Jesu eget blod. Djävulen besegrades av den syndfrie människosonen, det skedde på hans egen hemmaplan och för alltid. Genom Jesu uppståndelse från de döda får vi evigt liv.
Om begreppet ”åter till källan” vill jag skriva.

 

Jesus började och apostlarna fortsatte
Livet i Jesus Kristus är navet som vårt kristna liv rör sig runt omkring. Den helige Ande är den dyrbara oljan som smörjer navet så att livshjulet kan fungera och med lätthet ta sig framåt. Guds helige Ande är den kraft som ger våra liv förmågan att tro, leva och verka i Jesu efterföljd.
Om livet med den helige Ande vill jag skriva.

Bibeln undervisar om vikten av att förstå Skriften – på rätt sätt
Det är viktigt att förstå bibelns budskap på rätt sätt. Däremot står det ingenstans om att vi själva ska tolka dess budskap. För att komma rätt i vår förståelse av bibelns undervisning behöver vi sätta oss in i och förstå dess höga krav på bevisning. Varje sak, varje lärosats och varje princip som vi framför måste kunna bekräftas av två eller tre trovärdiga vittnen. Dessutom måste vittnesbörden vara sanningsenliga och samstämmiga. All framställan måste vara helt övertygande och ställt bortom varje uns av tvivel. Det handlar om vad vi ska tro på. Men utan den helige Andes ljus får vi ingen uppenbarelse och utan uppenbarelse kan vi inte tro.
Om att förstå Skriften – på rätt sätt vill jag skriva.

Det kostar på att gå tvärs emot det flöde av åsikter, fäderneärvda sätt, traditioner och mänskliga påfund som väller emot oss, likt ett vattenfall.

500 år har gått sedan reformationen – nu behövs en ny reformation
Det har nu gått 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Bakgrunden till reformationen var denna. När Martin Luther läste Romarbrevet 1:17 så öppnades plötsligt hans inre ögon: ”I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” Martin Luther förklarade vad som då hände: ”Paradisets dörrar slogs upp för mig, och jag gick in.”

När Martin Luther fäste blicken på Jesus fick han frid med Gud. Under de år som har gått sedan reformationen startade 1517, så har källan på många håll kommit att fördunklas, smutsas ner och gro igen.
Om reformation vill jag skriva.

Det kostar på att ta sig till källan
Det kostar på att gå på tvärs emot den väldiga flod av åsikter, fäderneärvda sätt, traditioner och mänskliga påfund som väller emot oss. Bildlikt talat kommer ett stort vattenflöde forsande emot oss, från den religiösa världen. Allt som under århundraden har byggts upp genom mänskligt tänkande i kyrkans namn vill dränka oss. Den onda världen vill beröva oss tron och det innerliga livet med Jesus. Det kostar mycket att nå fram till källan – och bli kvar där. Jesus sa: ”den som mister sitt liv för min skull ska vinna det.”
Om vad det kostar vill jag skriva.

Israel – Guds ögonsten
Israels situation är svår. Landet och folket trängs från alla håll. Antisemitismen och antisionismen breder ut sig, mer och mer. Detta är alarmerande.

Israel har en viktig plats i den sista tiden, därför vill vi berätta om Guds plan för landet och för egendomsfolket. Här ger vi också plats för solskenshistorier och innovationer från israeliska företag, som är till nytta för hela världen.
Om Israel vill jag skriva.

Vi vill ha tag i prototypen
Det krävs stort mod att ta sig till källan, till ursprunget och till prototypen – och stanna kvar där. Sistatiden.se handlar om att komma ”åter till källan” – på riktigt.
Om prototypen vill jag skriva.

Målsättningen med ”Sista tiden – åter till källan”
Mitt mål med ”Sista tiden – åter till källan” är att Jesus Kristus skall bli trodd, älskad och efterföljd.

Om Sven-Allan Johansson

– I den lilla byn Fälltjäl, som ligger fem mil norr om Örnsköldsvik, växte jag upp i en varm familj som det andra barnet i en syskonskara på fyra. Mina föräldrar drev där ett jord- och skogsbruk. Hemmet präglades av en stark Gudsnärvaro, där tron på Jesus Kristus var av central betydelse. Föräldrarnas andliga hemvist fanns i byns EFS-bönhus. Där gick vi i söndagsskola och där deltog hela familjen i de möten som hölls.

Dödsångest
När jag var i 13-årsåldern fick jag dödsångest och blev närmast panikslagen vid tanken på döden. När höskörden skulle bärgas var jag ute på åkern och plockade prästkragar. Men jag funderade inte på om jag skulle bli gift eller inte. Istället handlade det om något helt annat när jag plockade av kronblad efter kronblad: ”himmel, helvete, himmel, helvete”. Jag upplevde mig så syndig, så eländig, så feg och så falsk. Om jag dör så kommer jag att gå förlorad, tänkte jag.

När radion stod på i köket vågade jag inte lyssna på nyhetssändningarna. Dessa handlade, på den tiden, om atombombssprängningar, krigshot men också om byggandet av en hög mur genom Berlin.

Jag måste bli frälst
Allt eftersom månaderna gick så växte en längtan fram inom mig inför kommande års konfirmationsläger. Dit var jag anmäld och där skulle möjlighet till ett möte med Gud ges, det visste jag. Min önskan om att få saken klar med honom blev starkare, allt eftersom: ”det här går inte, jag måste bli frälst”. Det var min konkreta önskan, det året.

Dödsångesten vändes till frid
På konfirmationslägret i Bredbyn, året därpå, kom så stunden när jag vågade be konfirmandledaren om ett enskilt samtal. I det lilla bönerummet, en trappa upp, leddes jag av denne gudsman till en underbar upplevelse med Jesus. Han läste Jes.1:18 för mig: ”… Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” När jag hörde dessa ord var det lätt för mig att ge upp och överlämna mig och min synd till frälsaren. Där blev jag född på nytt och då släppte allt obehag som fanns där inne. Jag fick frid inombords och har aldrig sedan dess haft dödsångest.

Evangelisation och bibelstudier
Under fem års-tid, i min ungdom, deltog jag i Navigatörernas studentarbete. Där ingick personlig evangelisation, bibelstudier och där fick jag ledarskapsträning. Under många år har jag varit engagerad i EFS-ungdoms- och bibelstudiearbete och i styrelseuppdrag.

Den helige Andes ljuvliga beröring
En viktig händelse i mitt liv ägde rum i mitten av 1980-talet. Då förlorade jag sömnen, blev ”utbränd”, krafterna försvann och jag mådde mycket dåligt. I denna kris blev min bror dödad i Kenya, där han var missionär. Då blev det ännu värre. Mitt i detta mörker mötte Guds kärlek mig och min familj. Både min hustru och våra tre barn fick uppleva den helige Andes ljuvliga beröring. Alla i familjen fick möta den helige Ande, eller som man säger i pingst sammanhang; vi blev ”andedöpta” och fick nådegåvor. Mötet med den helige Ande blev livsavgörande för oss. I hans närvaro vill jag vara, leva och verka, dag för dag.

Arbetat inom tidningsvärlden
Som liten fantiserade jag om att bli radioreferent av olika idrottsevenemang. Lennart Hylands rappa och väloljade tunga gillade jag – men så långt kom jag aldrig.

Istället kom mitt yrkesverksamma liv att handla om tidningsproduktion, redaktionellt arbete och försäljning. Den aktiva tiden är förbi och nu vill jag ägna min dag åt Guds Ord, bön, evangelisation och att göra lärjungar.

Att få arbeta med bloggen sistatiden.se – det brinner jag för.


Tillhandahållare och ansvarig utgivare:
Sven-Allan Johansson

Databasens namn:
Sista tiden, www.sistatiden.se