Total solförmörkelse i USA – nu på måndag den 8 april

”Jag är väldigt fascinerad av tecken.

Särskilt de tecken som kommer från Gud. Hur vet vi då att det är från honom? Genom att ingen mänsklig hand hade kunnat påverka det skeendet som skapat tecknet.

Ett exempel på sådant tecken är sol- och månförmörkelser. Vem förutom Skaparen, han som gjort hela stjärnhimlen, skulle kunna skapa dessa?”

Ja, så skrev Kerstin S Vilselius, den 13 mars 2024 – på sin Facebook-sida:
  
Därför kan man med visst fog dra slutsatsen att Gud kommunicerar till oss via dessa himlafenomen.”

Kerstin S Vilselius skriver vidare:

Bibelns Joel 3:14-15 säger:

”… Herrens dag är nära i Domens dal. Solen och månen förmörkas”.

Den 8 april sker en intressant solförmörkelse som är total, över USA. Den brer ut sig från sydväst upp mot Canadas sydöstra sida. Bland de städer som förmörkelsen går över så heter sju (7) stycken av dessa Nineveh. Och …? Undrar du som inte är bibelläsare.

Är du bibelläsare så vet du att denna stad är namnet på staden som var så djupt nergången i ondska och synd (de handlingar avskiljer oss från Gud) att Gud bad profeten Jona att gå dit och varna människorna för att hans vrede över stadens invånare var av den graden, att Gud skulle förstöra staden, om inte invånarna inom fyrtio dagar vände om och började leva efter Guds vilja.

Människorna där fattade budskapets allvar, när Jona kom dit. De tog av sig sina snygga kläder och klädde sig i säckväv, de gick in i fasta, för att höra Guds röst och vilja och för att bli skonade från straffet från Gud.

Att vara budbärare av detta var ingen lätt sak. Jona ville inte gå till denna ondskefulla stad och försökte fly undan Gud. Gud lät en storm kasta Jona över bord på den båt han flytt från Gud på. Han hamnade i vattnet där en fisk svalde honom.

I tre dagar levde han i fiskens mage. Därefter kastade fisken upp Jona på land. Då var han redo att göra Guds vilja och gå till Nineve och leverera Guds budskap till folket där. 

Som om inte detta vore nog, så går även förmörkelsen över en stad som heter Jonah, Texas.

Och som om inte det vore nog så går den även över en stad som heter Rapture! ”The Rapture” är det som alla vi kristna väntar på. Att Jesus kommer tillbaka för att hämta de människor som valt att följa honom. Om detta står många beskrivningar i bibeln.

Budskapet om omvändelse gäller även oss i nutid. Eller kanske ännu mer gäller det oss. Vi kan inte fly från Gud. Inte ens om man är stenrik och har byggt sig en underjordisk bunker på en avlägsen ö.

År 2017 skedde en annan solförmörkelse i USA. Den bana som denna förmörkelse låg i, bildar tillsammans med aprils förmörkelse, ett X över hela USA. Den exakta mötesplatsen där linjerna för förmörkelserna möte, är en gata som heter Salem.

Solförmörkelsen varar i 4:28 min. Om man söker i bibeln efter ord som handlar om förmörkelser så hittar man Jeremia 4:28 . Det lyder så här:

”Därför sörjer jorden och himlen ovanför mörknar. för vad jag har talat och beslutat ska jag inte ångra eller ta tillbaka.”

”I Salem står hans (Guds) hydda …” Psaltaren 76:3

Coolt, va? Vår Gud är en cool Gud.

Gud gör stora tecken och han vill kommunicera med oss. Hela den här världen är så djupt nedgången i ondska och allt det som är motsatsen till Guds vilja med våra liv: materialism, egocentricitet, sexuella perversioner och promiskuitet, av alla möjliga slag, västvärldens idé om att livet handlar om att ”njuta”, till vilket pris som helst. Så solförmörkelsens budskap gäller oss alla. Vi lever alla i ett enda stort ”Nineve”. Kommer vi att ha mer än fyrtio dagar på oss att vända om helt till Gud? Det vet vi inte. Men det är inte en dag för tidigt, idag, att vända om och ta emot Jesus i sitt hjärta och börja omprioritera sitt liv.

Gud välsigne dig!, avslutar Kerstin S Vilselius sitt Facebook-inlägg, här:


https://www.facebook.com/photo?fbid=10161025208279210&set=a.10150091395779210


********************************

Gustavo Oreiro undervisar om solförmörkelsen som skedde på Jonas tid och om den som kommer på måndag  

”Omvänd er, om 40 dagar kommer din stad att störtas!”

Jona varnade de onda invånarna i Nineve. Då hände det att …

”Nineviterna trodde på Gud. En fasta utropades och alla, från den största till den minsta, klädde sig i säckduk” (Jon. 3:5).

Till och med kungen täckte sig med säckkläder och befallde att …

”alla kallar på Gud och ger upp sina onda och våldsamma vägar” (vv. 8, 9).

Varför gick hela stan så snabbt att ångra sig?

Förutom Jonas varning tror vissa bibelforskare att Nineviterna var oroliga av en solförmörkelse som inträffade vid den tiden.

NASA-data bekräftar att en berömd solförmörkelse som nämns i antika kilskriftstabletter, Bur-Sagle-förmörkelsen, inträffade ovanför den assyriska staden den 15 juni 763 f.Kr., ungefär när Jona skulle ha anlänt och börjat predika i Nineve.

Med Nineve-förmörkelsen i sikte är det intressant att tänka på sex sammanträffanden kring en solförmörkelse som försätter USA i mörker den 8 april 2024:

1. JONAS FISK

Förmörkelsen 2024 inträffar strax ovanför stjärnbilden Cetus, tecknet som skildrar den enorma fisken som svalde Jona när han flydde från Guds befallning att gå till Nineve (Jon. 1).

2. SABBATISK SAMMANHÅLLELSE

Förmörkelsen 2024 inträffar exakt 398 sabbatsveckor efter Nineve-förmörkelsen 763 f.Kr.:

763 f.Kr. + 398 veckor (2,786 år) = 2024

Dessutom förekommer båda förmörkningar (Nineve och USA) under det första första året av en sabbatsvecka.

3. JUBILEUUMSANSLUTNING

Förmörkelsen 2024 inträffar under ett beräknat jubileumsår. Jubileet utropas på försoningsdagen (3 Mos. 25:9), vilket är den dag då judarna traditionellt läser Jonas bok.

4. ANTAL DOMAR

Stigen för 2024 års solförmörkelse är 120 mil bred, och påminner om de 120 000 invånarna i Nineve (Jon. 4:11).

5. SJUÅRS VARNING

2024 års solförmörkelseväg korsar vägen för 2017 års amerikanska solförmörkelse för att slutföra ett gigantiskt ”X” eller hebreiska bokstaven ”Tav” över hela USA.

Att de två förmörkelserna ses som ett kollektivt tecken är betydelsefullt eftersom denna invigningsförmörkelse inträffade på Elu1, det datum då Jona enligt traditionen började varna Nineviterna.

6. I VÄGEN

Att förstå att det inte finns några sammanträffanden med Gud, det är betydelsefullt att det bara finns en stad som heter ”Jonah” i USA – Jonah, Texas – och den ligger i vägen för hela 2024.

Dessutom finns det sju platser som heter ”Ninevah” i USA, och alla är sammankopplade kring solförmörkelsens väg av helhet. Två av de sju Ninevaherna – Ninevah, Indiana och Ninevah, Ohio – ligger inom hela vägen.

Ett tredje slående ”sammanträffande” är att i närheten av de två Ninevah finns en plats som kallas ”Rapture”, Indiana, som är den enda platsen som heter Rapture i USA.

För att uppskatta osannolikheten för att ”Jonah”, ”Rapture” och två ”Ninevah” befinner sig i solförmörkelsens väg av helhet, tänk på att om vinkeln på vägen var annorlunda med några grader, skulle detta inte vara fallet.’

SAMMANFATTNING OCH SLUTTANKAR

En solförmörkelse på Jonas dag kan ha hjälpt Nineviterna att ångra sig. Med detta i åtanke är det intressant att tänka på följande om den förestående amerikanska solförmörkelsen:

• Det förekommer ovanför stjärnbilden Cetus, tecknet som föreställer Jonas fisk.

• Det inträffar under det första året av en sabbatscykel, exakt 398 ”veckor” efter Nineves-förmörkelsen.

• Det sker under ett jubileum, som förklaras samma dag som judar läser Jonas bok.

• Dess väg är 120 mil bred, påminner om 120 000 Nineveter.

• Den fullbordar 2017 års solförmörkelsetecken, som inträffade det datum då Jona började varna Ninevites.

• Dess väg korsar platser som heter Jonah, Ninevah och Rapture, eftersom ingen annan väg kan eller har.

När Jesu dags tvivlare bad honom om ett tecken, svarade han:

”En ond och otrogen generation ber om ett tecken! Men ingen kommer att få det förutom profeten Jonas tecken” (Matt. 12:39).

Gustavo igen:

Jesus syftade på att Han skulle vara i graven i tre dagar, precis som Jona låg i fiskens mage i tre dagar. Men läxan gällde otro. Även om han redan utfört många tecken och mirakel räckte det inte för skeptikerna.

Detsamma gäller idag. Trots de många tecken som Gud har gett ut är de flesta inte övertygade om att han kommer nära.

Kan den amerikanska solförmörkelsen vara ett sista tecken för en ond och otrogen generation?

Och om det är det, kommer det att följas?

När Nineviterna trodde och ångrade sig skonades deras stad (Jon. 4:11). I fallet med Amerika – där även många kristna hånar föreställningen att en solförmörkelse kan vara en gudomlig varning – verkar nationell ånger osannolik.

ANMÄRKNINGAR:

1. Jonas var en liten profet som Gud befallde att predika för folket i Nineve

Men han flydde istället med en båt. En storm uppstod och Jona instruerade sjömännen att kasta honom överbord. Han blev sedan uppslukad av en stor fisk och tillbringade tre dagar i magen innan han spottades ut på torra land. Jona gick därefter till Nineva och varnade folket, enligt Guds instruktioner. Nineveterna ångrade sig och undvek därmed dömande.

2. Det hebreiska ordet översatt ”åger”, teshuva, betyder helt enkelt att ”återkomma” till Gud

3. Av alla tecken på domedag är den mest omnämnda i Skriften en mörk sol, eller total solförmörkelse (Upp. 6:12; Joel 2:31; 3:14, 15; Isa. 13:9-10; Matt. 24:29; Markus 13:24; Lukas 21:25-27;

Apostlagärningarna 2:20, 21; Hes. 32: 😎.

4. 765–64 f.Kr. var ett sabbatsår, vilket gjorde året för Ninevahs solförmörkelse,
764–63 f.Kr. till det första året av en ny cykel.

5. Sabbatsårskronologi (se ”WH” för Wacholder):

6. 2024 års jubileums beräkning:

Det har gått exakt 70 jubileumsperioder sedan israeliterna först gick in i det förlovade landet och började räkna 49-årscykeln:

1407 f.Kr. + 70 jubiléer (3,430 år) = 2024

Att 2024 är ett jubelår, som bekräftas av 70-veckors profetian:

”Från den tid ordet går ut för att återställa och återuppbygga Jerusalem tills Messias prinsen kommer, kommer det att finnas sjuor” [en jubileumsperiod] (Dan. 9:25).

Enligt ovan profetia börjar en jubileumsperiod efter att judarna återvänder till Jerusalem. Sedan judarna återvände till Jerusalem i juni 1967 börjar greven av ”sju sjuor”, eller en jubileumsperiod vid den första sabbatsveckan därefter:

1974 + 49 = 2023 + 1 (Jubelår) = 2024

En tredje indikation på att 2024 är ett Jubelår är det faktum att sabbatsåret 2022–23 (hebreiska 5782) är delbart med 49, en egenskap unik för sabbatsåren före Jubileum.

7. Siffran 120 anger också dom i översvämningskontot (1 Mos. 6:3)

8. Bredden på en solförmörkelse kan variera med några mil, beroende på topografi

Men på platsen där 2024 års skuggan först kommer in i USA, och som ser den längsta varaktigheten av mörker, Texas, beräknas totalens väg vara exakt 120 mil bred:

9. Den andra (2024) solförmörkelsen inträffar på Gentile kalenderdatumet 4/8

I 2 Mosebok 4:8 då Gud ger Mose tecken för att övertyga egyptierna att släppa de hebreiska slavarna säger han:

”Om de inte tror dig eller uppmärksammar det första tecknet, kan de tro det andra.”

10. Mer om 2017 och 2024 års förmörkningar:

2024 och 2017 Eclipse Saths: Gud finns i siffrorna:

Solförmörkelse 2024: Guds sista varning för Amerika?

11. I judendomen markerar Eluls första dag början på en 40-dagarsperiod av ånger inför försoningsdagen

Enligt traditionen började Jona då att predika.

12. Uppryckandet är den ultimata flykten från domen (1 Tess 5:9; Lukas 21:36)

13. Jonah, Texas:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonah,_Texas

Obs: det finns ett litet samhälle som heter ”Jonah” i Garfield, Oklahoma, men det är inte en officiell stad eller stad, och ligger inte i solförmörkelsens väg av helhet:

14. Uppryckandet, Indiana:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapture,_Indiana

15. De sju Ninehas finns i Texas, Missouri, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Virginia och New York

16. Enligt vår jubileums beräkning, 2024 markerar det Amerikas femte jubileum

(Nationens första jubileum var 1778, året efter sabbatsåret 1777). Detta är betydelsefullt eftersom siffran fem anger en period av nåd eller gudomlig gunst. Även om Gud verkligen har ”gjort sin nåd” på USA, kan den stundande solförmörkelsen vara ett tecken på att nåden är över.

Besök författarens hemsida

VIKTIGT MEDDELANDE:

Ingen vet dagen eller timmen för Jesus återkomst (Matt. 24:36). Men en sammanställning av bibliska tecken och tidslinjer tyder på att den är nära. För att undkomma domen reserverad för en gudsförkastande värld, måste man vara i en räddande relation med Jesus Kristus. Om du ännu inte har gjort det, påkall Hans namn och tro att han är Guds Son som dog för dina synder och återuppväcktes från de döda (Rom. 10:13).

Gör det idag. Tiden rinner ut.

www.pickle-publishing.com www.pickle-publishing.com

Så långt Gustavo Oreiro om solförmörkelsen på Jonas tid och om den som kommer nu på måndag, den 8 april.

********************************

Solförmörkelser var illavarslande

På Illustrerad Vetenskaps webbplats kan man läsa:

”Att solen försvann var olycksbådande i många forntida samhällen. Solen var symbol för liv och när den åts upp av himlen sågs det som ett varsel om dåliga tider.”

Här under kommer ett utdrag ur ILLUSTRERAD VETENSKAP
som beskriver den solförmörkelse som ägde rum år 33 e. Kristus

********************************

Titta gärna på den här videon
”All of This is Happening on April 8th”

Jim Staley ställer frågan i den här sändningen på YouTube:

Börjar Uppenbarelsebokens sigill öppnas?

CERN Hadron Collider kommer att avfyras måndagen den 8 april i ett försök att skapa mörk materia och upptäcka universums historia.

NASA skickar då upp tre raketskepp under solförmörkelsen med ett uppdrag, som är uppkallat efter den egyptiska ormguden APEP (kaosguden), som är fiende till solguden Ra.

Ironiskt nog och otroligt noga valde både NASA och CERN att representera sina uppdrag med kaosguden!

Från skolor som stängts till statliga tjänstemän, som rekommenderar folk att fylla på med personliga nödvändigheter. Här upprepas praktiskt taget de EXAKTA förhållandena som satte igång den största jordbävningen i historien, om det kontinentala USA redan 1811.

Du vill väl INTE missa denna sändning?

Går profetian i uppfyllelse NU mitt framför våra ögon?
Är det andra sigillet i Uppenbarelseboken på väg att öppnas?
Vi kommer att diskutera allt detta och mer än så, i den här sändningen!

********************************

The 2024 Solar Eclipse and
INSANE Prophecy Events Are Coming! – Jim Staley

Jim Staley skriver:

”Denna solförmörkelse kan vara SOLFÖRKLARAREN som släpper lös ett av Uppenbarelsebokens sigill. Jag var inte troende till en början, men efter hundratals timmar av forskning är jag bokstavligen förundrad över all ”slump”.

MISSA INTE detta, vad du än gör! Tillsammans med dussintals OTROLIGA ANSLUTNINGAR och mönster kommer jag också att avslöja en STOR PROFETISK ANSLUTNING av hur solförmörkelserna 2017 och 2024 berättar EXAKT var Gog/Magog-kriget kommer att börja.

När detta händer kommer den att starta tidsklockan för avslöjandet av Antikrist! Jag har verkligen varit i chock när det gäller den matematiska omöjligheten av alla händelser som jag kommer att visa dig, alla händer på samma gång! Jag kommer att beskriva de profetiska implikationerna av hur de sista fyra uppsättningarna av blodröda tetrader som landar på bibliska helgdagar sammanfaller med världsomvälvande händelser och hur de har skapat scenen för detta monumentala ”X-marks-the-spot”-ögonblick på 8 april 2024.

Om du är som jag så kommer ditt hjärta att bulta i slutet av den här videon. Det är dags för kyrkan att VAKNA UPP och börja återgå till att göra bibliska saker på bibliska sätt innan det är för sent! Om det NÅGONSIN funnits en tid att uppmärksamma, är det dags NU.”

3 535 174 visningar har den här videon hittills haft. Den hade premiär den 16 mars 2024

********************************

Large Hadron Collider når sina första stabila strålar 2024

Detta markerar början på fysiken för det tredje året av körning 3 av CERN:s flaggskepp partikelaccelerator.

Fredagen den 5 april, klockan 18.25, meddelade LHC Engineer-in-Charge vid CERN Control Center (CCC) att stabila strålar var tillbaka i Large Hadron Collider, vilket markerar den officiella starten för 2024 års fysikdatatagningssäsong. Det tredje året av LHC Run 3 lovar sex månader av 13,6 TeV protonkollisioner med en ännu högre ljusstyrka än tidigare, vilket innebär fler kollisioner för experimenten att ta data från. Detta kommer att följas av en period av blyjonkollisioner i oktober.

********************************

Nu känner vi alla till vad som kommer att hända den 8:e april!

Låt oss be, som aldrig förr, och stå tillsammans i Anden.
Vi tackar Jesus för att segern tillhör honom!

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.