Genomgång av vad sprutorna innehåller i de experimentella vaccinerna

Vad är …

* En gen?
* DNA?
* mRNA
* Protein?
* Genmodifierade injektioner?

* 5G?
* Nanopartiklar?
* Pharmakeia?
* CDC?
* FHM?

En GEN är en mall, en ritning, ett mönster, en beskrivning
– en specialdesignad kod

Det som händer i människokroppen, efter det att injektionen mot Covid-19 har ägt rum, innebär att en helt ny gen har inplanterats. Den nya genen är en specialdesignad och manipulerad kod, som inte har testats. Den nya genen tar över direktionen av hur kroppen ska byggas med nya injicerade proteiner, byggstenar.

Vad som kommer att hända i kroppen var okänt i forskarkretsar, före vaccineringsstarten i december förra året. Normalt brukar nya vacciner först testas på djur. Men några sådana försök har inte förekommit. Det betyder att de som nu injiceras ingår i en gigantiskt stor testgrupp, världen över.

”mRNA-vacciner lär våra celler hur man gör ett protein – eller till och med bara en bit av ett protein”, skriver CDC i USA på sin webbplats, här:

CDC, Centers for Disease Control and Prevention motsvarar Sveriges FHM, Folkhälsomyndigheten.

Dr Carrie Madej menar att en kamp rasar mot mänskligheten

CLG Medical Research Team - Constitutional Law Group

Dr Carrie Madej reder ut begreppet om DNA:

”Varför vacciner förändrar mänskligt DNAt. Hon avslöjar hur Big Tech samarbetar med Big Pharma för att införa ny teknik i de kommande vaccinerna. Detta kommer att förändra vårt DNA och göra oss till hybrider och kommer att avsluta mänskligheten som vi känner den och starta transhumanismens process:

HUMAN 2.0

Planerna är att använda vacciner för att injicera nanoteknik i våra kroppar, för att sedan ansluta oss till molnet och artificiell intelligens. Detta kommer att göra det möjligt för korrupta regeringar och teknikjättar att kontrollera oss, utan att vi är medvetna om det.”

Den genmanipulerade mRNA-koden

Efter det att den genmanipulerade mRNA-koden (Ribonukleinsyra, som förkortas RNA av engelskans ribonucleic acid – messenger RNA-vacciner) har injicerats i kroppen, så rättar sig kroppens ”fabrik” efter ritningen, följer och tillämpar dess signalsystem.

När så har skett börjar kroppen att bygga sina byggstenar efter den nya ritningen.

Det har DNA-forskats på mänskliga varelser och djur under lång tid. Men den här genterapin hoppade dock över djurförsök och gick direkt till försök på människor.

Det som läkemedelsbolagen nu kallar vaccin är ett toxiskt genocid experiment med människor och har ingenting med hälsa att göra.

Här kan du läsa vad Wikipedia skriver om mRNA-koden

Vi jämför betydelsen av det hebreiska ordet demuth (lika/liknar)
i 1 Mos. 5:1 med Psalm 58:5?

”När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud”.
Så står det i 1 Mos. 5:1. 

Ordet lika har ordet demuth i den hebreiska i grundtexten.

I Ps 58:5-6 återfinns samma ord demuth – som i skapelseberättelsen. Här handlar det om människor som gör upp onda planer och banar väg för våld i landet. Så här står det:

”De har gift som ormens gift,
de liknar (demuth) en döv huggorm
som stänger sitt öra och inte hör ormtjusaren,
den skicklige besvärjaren.”

Men vad handlar ordet ”demuth” om i Psalm 58?

I 1 Mosebok handlar det om att skapa människor att bli lika Gud – till hans avbild.

Man kan fråga sig om det som återges i Psalm 58 betyder att omskapa människor till ormens avbild?

Ordet ”demuth” som betyder ”lik” återfinns även i 1 Mos. 1:26, 1 Mos. 5:3; Dan. 10:16.
Ordet ”demuth” som också kan betyda ”likna” finns också i Hes. 1:5, 10, 13, 22, 26; 8:2; 10:1, 21.

Det som nu injiceras, som motgift mot Covid-19, är genmodifierat.

En viktig fråga som vi alla behöver sätta oss in:

Betyder det att vi
genom att injicera denna genmanipulerade injektion
– nu lämnar den skapande Gudens specifika instruktion –
om hur människokroppen ska byggas?

Proteiners struktur & funktion. Proteinsyntesen. - Magnus Ehingers  undervisning

Protein är kroppens byggsten (äggviteämne)
som, efter injicering, innehåller spikproteiner

Denna nya byggsten är inte slät och fin som kroppens tidigare protein var. Byggstenen har nu försetts med spikar som rispar upp blodkärl och vävnader, inne i kroppen.

Vad innehåller de genmodifierade injektionerna?

Vaccinering och covid-19 – hur fungerar det? | HKR.se

Spruta 1
innehåller mRNA (Messenger RNA-vacciner) + andra farliga ämnen.
 
Spruta 2

innehåller Graphen, som är en halvledare + andra giftiga ämnen.

Graphen är ett av de gifter som sprutas in människokroppen. Injektionen innehåller bl a samma material som används i datachip vid tillverkning av bilar.

I somras tvingades Volvo i Göteborg att stoppa sin biltillverkning under fyra veckors tid p g a brist på halvledaren graphen. 

Spruta 3
kallas för en boost (också det med giftiga substanser) som sägs höja immunförsvaret – men bara under en kort tidsperiod – för att sedan dala igen.

Spruta 4 och 5
kommer också snart, enligt vad professor Matti Sällberg flaggar för, här:.

Experimentella ”uppdateringssprutor” planeras var sjätte månad, utan att ta hänsyn till det växande antalet dödsfall och skador, som redan orsakats av detta experiment.

Dessa booster sprutor gör att den vaccinerade nu börjar bli en VACCIMAN (suspekt form av narkoman). En sådan människa kommer nog inte att kunna leva sitt liv utan att få nya puffar uppåt – hela tiden – så länge livet består.

Det hävdas att många av de vaccinerade kommer att utveckla HIV.

Telenor on 5G trends and applications - Mobile World Live

5G
Efter dessa injektioner har kroppen nu blivit en giftfabrik. Vilka dess konsekvenser blir – utreddes inte före projektets start.
En fråga som uppstår i samband med att den nya 5G-tekniken införs:

Vilka instruktioner kommer 5G-stationerna att ge till graphenen som finns inne i den vaccinerade kroppen?

Man kan idag inte veta vilka skador som kan uppkomma
när 5G är fullt utbyggt

* Vad sker i kroppen genom 5G-strålningen?
* Kommer blodet att hettas upp genom 5G?
* Koagulerar blodet?
* Vilka smärtor uppstår?
* Och var?
* På vilket sätt förändras människans psyke och hennes sätt att verka och agera?

Alarmerande statistik om influensafall i UK – från den 10 oktober

Siffrorna (i illustrationen här bredvid) kommer från UK PHE Vaccine Surveillance Report och handlar om statistik avssenede influensafall.

Statistiken visar att fullvaccinerade, i åldern 40-70-år, har förlorat 40 % av sin immunförsvarsförmåga jämfört med ovaccinerade människor.

Deras immunförsvar försämras med cirka fem (5) % per vecka (mellan 2,7 % och 8,7 %). Om detta fortsätter kommer 30-50-åringar att ha 100 % immunförsvarsförstörelse, noll virusförsvar till jul och alla dubbelt vaccinerade personer över 30 kommer att ha förlorat sitt immunförsvar i mars nästa år.

Samtidigt har de ovaccinerade kvar sitt immunförsvar och är långt bättre skyddade.

Public Helth England har nu axlats till förmån för den nya oroväckande namngivna UK Health Security Agency, och en av de första rapporterna som publicerats av UKHSA visar att coronavaccinerna inte fungerar och har en negativ effektivitet så låg som minus sextiosex procent (-66 %).

Om du klickar här så kommer du till texten i The Exposé.

Den före detta Pfizer anställda Karen Kingston säger:

”… Graphen-oxid som huvudingrediens i hydrogel, den flytande artificiella intelligens som används för forskning av Elon Musk och Bill Gates. Syftet är att skapa ett gränssnitt mellan människa och Internet.

Det betyder att graphen kan vara en elektrisk dirigent. Varför används denna giftiga grafoxid?

För att det är en utmärkt stege för el och kan vara värd för ett magnetfält. Du kan bokstavligen bli kopplad till internet med detta …”

Följ länken till intervjun med Karen Kingston, här:

Vad innehåller graphen – den rör ju på sig?

Anders Moberg beskriver på Facebook hur vaccinet fungerar:

I vaccinerna som nu kommer finns nanopartiklar, som klipper av tallkottkörteln/Gudsgenen, vilket gör att den förändrar vårt DNA.

Vaccinen kommer att vara kontaminerade på olika sätt och ge obehagliga bieffekter. Dessutom kommer i nanopartiklarna även vara inlagt RFID, radiofrekvent ID som anpassas efter individen men även kontrolleras och påverkas av 5G.

Sedan kommer i nästa steg chippning och tatuering i pannan. Chippningen kommer då att kopplas ihop med individens ekonomiska situation. Om du lyder blir du belönad eller accepterad men om du inte vill så kommer de att strypa din ekonomi. Och, i något skede, även leda till internering och avrättning om man inte avsvär sig Jesus.

Vaccinen behöver alltså inte ges i pannan eller på handen, för där kommer senare chippet och tatueringen.

Tekniken inbakad i vaccinen hör ihop och den måste vi undvika. Bill Gates har på sin egen sida pratat om de här sakerna och beskriver öppet hur vaccinen och chippen är konstruerade. Han är psykopat. Dessutom har jag sett en video från 2013 där Bill Gates vid ett filmat föredrag berättade att han höll på med ett Anti Gud vaccin.

I mars 2020 tog Microsoft patent på ett ID vaccin kallat ID 2020 och med patentnumret 060606=666. Och alla de Covid vaccin som kommer nu, även från Astra Zeneca innehåller medel som förändrar vårt DNA.

Nanorobot-teknik: Lagring av digitala binära data i cellulärt DNA

Ludmila Hell skriver;

Vad är det smarta C-vaccinet du får i dig?
Läs mer detaljerat anatomin hos nano-robot-vaccin här: artikeln kallas “Lagring av digitala binära data i cellulärt DNA”, 2020)

Nanoteknologi enligt ordboken definieras som …

”design, karakterisering, produktion och tillämpning av strukturer, enheter och system genom kontrollerad manipulation i nano-storlek (atom-, molekyl- och makro-molekylär skala) som producerar strukturer, enheter och system med minst en ny överlägsen egenskap”.

Smarta Vaccinet är en intelligent nano-robot som är programmerbar för att göra en specifik funktion inom digital immunitet. Eftersom det skalas på molekylär nivå kan det vara en komponent i ett chip som också kan vandra genom datorkablar. Den kan ligga på en lagringsenhet och det kan kommunicera med andra smarta vacciner.

Jordens köpmän ägnade sig åt svartkonst
– översätts från grekiskans ord Pharmakeia i Uppenbarelseboken


Janne Ohlin skriver på sin webbplats www.truereformation.net:

Upp. 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormänty genom din svartkonst (GK: PHARMAKEIA) blev alla folk (ETHNOS) vilseledda.

Här står det att världens rikaste och mäktigaste män skall bedra alla jordens folkslag genom Grekiska ordet: “Pharmakeia“.

Farmakeia betyder även ”Trolldom” eller ”Witchcraft” eller Magi. Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst (GK: PHARMAKEIA) blev alla folk (ETHNOS) vilseledda.

Vad betyder Farmaceia?

Av det ordet får du Farmaceut eller Apotekare! Det betyder rätt och slätt att framställa läkemedel! Har vi nu ett framställt vaccin som världens rikaste och mäktigaste män vill bedra oss med?

Svar: Ja! 

Har det någonsin hänt i världshistorien? 

Svar: Nej!

”Vaccinet” uppfyller INTE fem krav för att kunna betraktas som ett vaccin och är per definition ett medicinskt ”experiment” och försök

Advokaten Reiner Fuellmich driver tillsammans med ett stort arbetslag, med mer än 1,000 advokater och över 10,000 medicinska experter, rättsliga förfaranden mot CDC, WHO och Davos-gruppen för brott mot mänskligheten.

Fuellmich och hans team presenterar det felaktiga PCR-testet och ordern för läkare att beteckna eventuell comorbiditetsdöd som en Covid-död – som bedrägeri, här:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-17.png

Covid-kriminella åtalas nu för ”Brott mot mänskligheten”

Av DR. FLEMING 2021-10-13

”COVID-vaccinet är inte något som togs fram över en natt.

Det är kulmen på decennier av samarbete mellan flera individer och institutioner, inklusive Bill Gates, Anthony Fauci, Ralph Baric, Peter Daszak, NIH, DARPA, Rockefeller Foundation, Johns Hopkins University, Wuhan Institute of Virology och andra, förutom de läkemedelsföretag som, liksom alla ovanstående, subventionerar detta globala folkmord med
skattepengar från den medborgare som ska dödas.”

Ta en titt på materialet; här:

BÖJ DIG INTE!
Knivskarpt budskap av Johnny Foglander

BÖJ DIG INTE! | Knivskarpt budskap av Johnny Foglander

Se det starka och profetiska budskap där bibelläraren Johnny Foglander nyligen uuropade:

– BÖJ DIG INTE!

Det här är ett högaktuellt budskap idag för kristenheten i Sverige och i hela Norden.

Vi lever i en antikristlig tid. Samma mönster har upprepats gång på gång tidigare i historien.

Johnny Foglander visar vad Bibeln har att säga till oss just i en sådan tid som vi lever i. Han ger också instruktion om hur vi ska agera.

Det är ett mycket viktigt budskap som handlar om en kristen världsbild:

– Att inte böja sig.

Klicka här:

Följ samtalet på Facebook; här:

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.