Vad händer med den människa som inte tror att Jesus är Gud?

Från olika håll hör jag sägas att Jesus är Guds son – men inte Gud.
Det är mycket allvarligt att hävda att Jesus Kristus inte är Gud.

Varför är det så farligt – att tycka, tro och hävda – att Jesus inte är Gud?

Jo, därför att det bara är Gud som kan förlåta synder. Ingen annan kan förlåta. Ingen. Bara Gud kan förlåta synder. Jesus sa i Joh. 8:24:

”… För om ni inte tror, att JAG ÄR (grekiskans ”ego eimi”), SKA NI DÖ I ERA SYNDER.”

Evangelisten Markus förklarar i 2:7, 10 att det bara är en som kan förlåta synder. Det är bra att veta och förstå att Människosonen (Jesus) kan förlåta synder – eftersom han är Gud:

”10 Men … ni ska veta att MÄNNISKOSONEN HAR MAKT PÅ JORDEN ATT FÖRLÅTA SYNDER.”

På många olika ställen i bibeln sa Jesus om sig själv: ”JAG ÄR”

I det Nya Testamentet hävdade Jesus, på flera olika ställen, att han var Gud. Han sa; ”JAG ÄR”, precis som vi nyss såg i 2 Mos 3:14;

”JAG ÄR” (hebreiskans ”YHWH”).

I Markus 14:62 läser vi: ”JESUS SA: JAG ÄR, och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens skyar.”

Jesus var det skapande Ordet – från allra första början

I Joh. 8:58 sa Jesus: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: JAG ÄR, INNAN ABRAHAM BLEV TILL.”

Aposteln Johannes skriver flera intressanta sanningar – om Jesu gudom – i sitt första kapitel läser vi:

Vers 1: ”I begynnelsen var ORDET, och ORDET VAR HOS GUD, och ORDET VAR GUD,”

Vers 14: ”Och ORDET BLEV KÖTT OCH BODDE IBLAND OSS, och vi såg hans härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning.

Vers 30: Jesus sa: ”JAG OCH FADERN ÄR ETT.”

Gudomens hela fullhet bor i Kristus

Aposteln Paulus skriver i Kol. 2:9: ”För I HONOM (KRISTUS) BOR GUDOMENS HELA FULLHET kroppsligen.”

Gud köpte världen fri från synd och elände – inom sig själv – genom Kristi försoningsverk

Paulus säger vidare i 2 Kor. 5:19: ”FÖR GUD VAR I KRISTUS OCH FÖRSONADE VÄRLDEN MED SIG SJÄLV, OCH TILLRÄKNADE DEM INTE DERAS SYNDER …”

I det Gamla Testamentet ser vi vad som hände med David när han uppenbarade sin synd för Herren Gud, se Ps 32:5:

”Jag vill BEKÄNNA MINA ÖVERTRÄDELSER FÖR HERREN. DÅ FÖRLÄT DU MIG MIN SYNDASKULD.”

Jesaja skriver i 43:25: ”JAG (HERREN DIN GUD), JA JAG ÄR DEN SOM UTPLÅNAR DINA ÖVERTRÄDELSER för min egen skull, och JAG KOMMER INTE MER IHÅG DINA SYNDER.”

Efter Jesu uppståndelse skulle förståelsen komma

Joh. 8:28: ”Då sa Jesus till dem (judarna): När ni har lyft upp Människosonen, DÅ SKA NI FÖRSTÅ, ATT JAG ÄR, och att jag inte gör något av mig själv, utan så som min Fader har lärt mig, så talar jag.”

Luk. 5:21, 24: ”Och de skriftlärda och fariséerna började tänka och sa: Vem är denne som uttalar sådana hädelser? VEM KAN FÖRLÅTA SYNDER, FÖRUTOM ENDAST GUD?

”24 Men för att ni ska veta, att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame: JAG SÄGER DIG: STÅ UPP, TA DIN BÄDD OCH GÅ HEM.”

Bara Gud kan förlåta synder

Det är viktigt att förstå och begripa att det bara är Gud som kan förlåta synder.

Vem klarar sig i det långa loppet utan att få syndaförlåtelse från ”JAG ÄR”?

Ta del av samtalet på Facebook här:

*******************************************

Här kommer fem bibelrum som beskriver stark bevisföring, uttryckta i juridiska termer:

5 Mos. 19:15 b: ”Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras”.

2 Kor. 13:1 b: ”Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.

1 Tim. 5:19: ”Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen”.

Matt. 18:16: ”Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord”.

Joh. 8:17: ”Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt”.

I Apg. 15:28 står det att … ”Den helige Ande och vi har beslutat …”

*******************************************

På Bibelbloggen.se ges sju bibelord från sju bibliska författare som visar att Jesus är GUD

1. Aposteln Tomas:

”Sedan sade han till Tomas: ’Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!’ Tomas svarade honom: ’Min Herre och min Gud!’” Johannes 20:27-28

2. Aposteln Petrus:

”Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.” Petrus 1:1

3. Aposteln Paulus:

”Vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.” Titus 2:12b-14

4. Aposteln Johannes:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.” Johannes 1:1-3

”Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi kan känna honom som är sann. Och nu lever vi i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.” 1 Johannes brev 5:19

5. Profeten Jesaja:

”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.” Jesaja 9:6

6. Jesus kallar sig själv ”Jag Är” och ”Alfa och Omega”

”’Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig.’ Judarna sade: ’Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!’ Jesus svarade: ’Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.’ Då tog de upp stenar för att kasta på honom.” Johannes 8:56-58

”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” Uppenbarelseboken 22:12,13

7. Gud Fadern:

”Men om Sonen säger han [Gud]: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.” Hebréerbrevet 1:8

*******************************************

Alexander Hansson skriver på sin Facebook-sida om
uttrycket ”ἐγώ εἰμί” (egō eimi
)

Uttrycket ”ἐγώ εἰμί” (egō eimi) som betyder ”Jag är” på grekiska, har en djup och signifikant betydelse i biblisk kontext, särskilt när det gäller att förstå Jesus Kristus och Hans relation till Gud. Den direkta kopplingen till Gud kommer från Gamla Testamentet, specifikt från Mose bok (Exodus) 3:14. När Mose vid den brinnande busken frågar Gud vad Han heter, svarar Gud med ”Jag är den Jag är” (på hebreiska: אהיה אשר אהיה, Ehyeh Asher Ehyeh) och säger sedan till Mose att säga till Israels barn att ”Jag ÄR” har sänt mig till er. Denna benämning av Gud som ”Jag ÄR” är djupt förankrad i judisk tro som det yttersta namnet och identiteten på den evige, självexisterande Guden.

Här talas det inte om att ”jag hörde den Helige Ande säga att vi ska göra det här” inte heller att ”jag och Den helige Ande har beslutat” utan om att … ”Den helige Ande och vi har beslutat …”

När Jesus använder uttrycket ”ἐγώ εἰμί” om sig själv i Nya Testamentet, gör Han inte bara en identitetsförklaring; Han gör en direkt koppling till Guds namn och essens som avslöjades för Mose. Detta var en djärv och provocerande handling i ögonen på samtida judar, eftersom det uppfattades som ett anspråk på att vara i enhet med Gud eller till och med vara Gud. Jesus använde denna fras vid flera tillfällen i Johannesevangeliet, inte bara för att identifiera sig själv i olika sammanhang utan också för att uttrycka sin preexistens och gudomliga auktoritet.

För de tidiga kristna och för många kristna idag bekräftar Jesu användning av ”ἐγώ εἰμί” Hans gudomlighet och Hans enhet med Fadern. Det är en grundläggande del av den kristna läran om Treenigheten, där Fadern, Sonen och den Helige Ande ses som tre personer i en Gud. Jesu anspråk på att vara ”Jag är” är alltså inte bara ett uttryck för identitet utan ett djupt teologiskt påstående som binder samman Gamla och Nya Testamentets uppenbarelse av Guds natur och namn.

*******************************************

Danijel Trkulja undervisar om att ”Jesus är Gud”
på sin webbplats ”Den Heliga Vägen”

Det diskuteras om Jesus var Gud (sonen) eller endast Guds son, en del av skapelsen och inte en del av skaparen.

I denna tråden kommer jag lägga upp bevis från Bibeln som visar att Jesus är Gud (sonen).

Klicka på bilden så kommer du till texten

*******************************************

Här kommer Danijels Trkuljas 23 punkter som bevisar att Jesus är Gud:

1 . I Skriften tar Jesus emot tillbedjan

(Matteus 2:11; 14:33; 28:9, 17; Lukas 24:52; Johannes 9:38).

I Uppenbarelseboken instruerade en ängel aposteln Johannes att endast dyrka Gud (Uppenbarelseboken 19:10).

Jesus tillrättavisar ALDRIG människor för att de tillber honom.

Om Jesus inte var Gud, skulle han ha sagt åt människor att inte tillbe honom.

2. Lärjungarna predikade att Jesus är Gud

Johannes: Ordet blev kött” (Johannes 1:1, 14)

Thomas förklarade om Jesus: ”Min Herre och min Gud” (Johannes 20:28)

Titus 2:13 uppmuntrar oss att vänta på vår Guds och Frälsares, Jesu Kristi ankomst (se även 2 Petrus 1:1).

Även andra vittnar om att Jesus är Gud tex den ena rövaren på korset. Han förstod att de andra hånade Gud när de hånade Jesus: ”fruktar inte heller du Gud”! , sa han till den andra rövaren.

Han SÅG att Jesus är Gud kommen i köttet, det blev hans frälsning.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

3. Gud blir människa – Emanuel – Gud med oss!

Herden blir lammet, för att leva ut ett perfekt och exemplariskt liv som ingen människa kan göra. För att lära oss hur vi ska vandra.

Han ber till Fadern , för att visa oss att vi ska ödmjuka oss. Han underordnar sig Fadern för att visa att vi på samma sätt ska leva i lydnad och ödmjukhet.

Han avsäger sig all riktig Gudomlig status för att visa att vi ska avsäga oss all våran inbillad status.

Just att han avsäger sin Gudomliga status och inte går runt och säger att han är Gud, det tar många som ett bevis för att han är bara en människa.

Jesus ödmjukade sig och var lydig till Fadern, för att visa OSS att vi ska ödmjuka oss och vara lydiga till Gud. När han var klar med sin temporära uppgift så blev han satt vid fadern på tronen.

Om Gud inte hade gjort detta hade han blivit ifrågasatt. Människan kan du säga, ”lätt för dig att sitta på dina höga hästar på tronen”

” Du vet inte hur svårt det är här på jorden” . ”Du har inte blivit prövad här som vi”. ”Hur ska Du kunna döma oss?”

Se denna korta video.

The SHEPHERD who became the LAMB

4. Alla vet att Johannes döparen banade vägen för Jesus

En röst ropar i öknen:

”Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår GUD (YHWH).

Jesaja 40:3

Jesaja, sa inte bana vägen för Gud son, eller bana vägen för en stor profet,

utan han sa : bana vägen för Gud/YHWH.

Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och förkunnade i Judeens öken

och sade: ”Omvänd er! Himmelriket är nära.”

Det var om honom det sades genom profeten Jesaja:

En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!

Matteus 3:1-3

Johannes döparen sade vidare:

Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna.

Han ska döpa er i den helige Ande och eld.

Matteus 3:11

Han banade vägen för Jesus & Heliga anden.

Fader, son och Anden är YHWH.

Amen!

5 . Jesus har gudomliga ATTRIBUT

Han är evig, allestädes närvarande, allvetande, han är sanningen, han förlåter synder, gör mirakler, oföränderlig, helig och syndfri.

Dessa är alla egenskaper av Gud, men de tillskrivs Jesus.

6. ”Jag ska vara hans Gud”

Ur Uppenbarelseboken 21:6-7

Jesus talar:

”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.

Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. ”

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

7. Fadern är skapare

Visheten (Heliga anden) är skapare.

Ordet (Jesus) är skapare.

Elôhı̂ym (Gud/ plural) sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.

1 Mosebok 1:26

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

8. VI ska bo med honom

Jesus lovar den heliga anden.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.”

Joh 14:22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ”Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?”

Joh 14:23 Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.

Märk väl , Jesus säger … VI ska komma till honom och ta VÅR boning…

Gud är VI …

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

9. Jag är tjänaren som jag sänder, säger YHWH!

Jesus sa:

Jesus och Fadern är ett.

Johannes 10:30

I Jesaja 43:10 säger YHWH:

Jag är tjänaren, som jag sänder.

Se bilden.

I 43:11 säger YHWH

Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

10. Jesus påstod sig vara Gud

Jesus säger aldrig rätt ut: ”Jag är Gud.”

Detta betyder dock inte att Jesus aldrig gjorde anspråk på att vara Gud.

Jesu ord i Johannes 10:30, ”Jag och Fadern är ett.” Vi behöver bara titta på judarnas reaktion på hans uttalande för att veta att han påstod sig vara Gud. De försökte stena honom av just denna anledning: ”du som är en människa gör dig själv till Gud ” (Joh 10:33). Judarna förstod exakt vad Jesus påstod – gudom. När Jesus förklarade, ”Jag och Fadern är ett”, sa han att han och Fadern är av samma natur och väsen.

Johannes 8:58 är ett annat exempel. Jesus förklarade: ”Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag Är, innan Abraham blev till.” Detta är en referens tillbaka till 2 Mosebok 3:14 när Gud uppenbarade sig som ”JAG ÄR”.

Judarna som hörde detta uttalande svarade genom att ta upp stenar för att döda honom för hädelse, som den mosaiska lagen befallde (3 Moseboken 24:16).

Allt han gjorde pekade på att han var Gud och phariseerna hade ständigt ögona på honom för att anklaga honom för hädelse. Just denna anklagelse ledde till straffet korsfästelsen: att Jesus likställde sig med Gud.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

11. Profetior

För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, MÄKTIG GUD, Evig Far, Fridsfurste.

Jesaja 9:6

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

MÄKTIG GUD= El gibbôr

El gibbôr är en titel som endast YHWH har.

I Jesaja 10:20-21 Så kalla YHWH sig själv för El gibbôr.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

12. Endast Gud kunde ta på sig världens synder!

En skapad varelse räcker INTE som offer för synderna.

En skapad varelse, som Jesus skulle vara om han inte var Gud, kan inte betala det oändliga straff som krävs för synd mot en oändlig Gud.

Endast Gud kunde betala ett sådant oändligt straff.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

13. Mig som dom har genomborrat!

Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till MIG som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.

Sakarja 12:10

YHWH talar hänvisar till Jesus i jag- form ( mig). I nästa mening hänvisar YHWH till Jesus som enda förstfödde sonen.

Svårt att förstå detta om man på djupet inte inser att YHWH är Fader, Sonen, Heliga anden och att dom är ett, precis som Jesus säger:

Jag och Fadern är ett.”

Jhn 10:30

YHWH är Fader, Sonen, Visheten/Heliga Anden.

Kan vara en bild av text där det står ”YHWH SÄGER: SẢ ATT DE SER UPP TILL MIG SOM DE HAR GENOMBORRAT”

14. Den förste och den siste

Ett nytt inlägg i serien: Jesus är Gud!

I GT, profeten Jesajas bok, kan vi läsa att Herren(YHWH), israels kung och återlösaren Herren (YHWH) Sebaot säger att han är den förste och den siste.

Så säger Herren, Israels Kung, OCH hans Återlösare, Herren Sebaot:

Jesaja 44:6

Versen ovan visar att det finns minst 2st personer som är YHWH. Bara en Gud, men flera personer.

Återlösare kallas på engelska Redeemer.

Jesus är Redeemer/ återlösaren, det vet alla.

JAG ÄR DEN FÖRSTE, OCH DEN SISTE. Utom mig finns ingen Gud.

Vem är som jag? Låt honom berätta och lägga fram för mig vad som har hänt sedan jag insatte folket för evigt, och berätta vad som ska komma i framtiden.

Var inte rädda eller förskräckta. Har jag inte låtit er höra om det och förkunnat det för länge sedan? Ni är mina vittnen. Finns det någon annan Gud än jag? Nej, det finns ingen annan KLIPPA, jag vet ingen.

Jesaja 44:6-8

I uppenbarelseboken så säger Jesus att han är den förste och den siste:

Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.

Uppenbarelseboken 1:18

Jesus klargör 100 % att han är Gud!

Han ÄR den förste och den siste. Endast Gud kan säga att han är den förste och den siste.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

15. Jesus är JAG ÄR

Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är från ovan. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen.

Det var därför jag sade till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att Jag Är, ska ni dö i era synder.”

Johannesbrevet 8:23-24

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

16. Immanuel- Gud med oss

Därför ska Herren själv ge er ett tecken:

Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel.

Jesaja 7:14

Namnet Im-manu-El betyder :

Gud med oss!

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

17. Du har sett mig!

Jesus säger till Tomas:

”Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!”

Tomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”

Jhn 20:27-28

Här kallar Tomas Jesus för Gud.

Om Jesus skulle endast vara en profet eller en skapelse/människo son, då skulle Jesus behöva tillrättavisa Tomas och säga: Nej, jag är INTE gud.

Men istället så säger Jesus i nästa vers:

”Du tror därför att du har sett mig. ”

Jhn 20:29

Du har sett mig. Med andra ord har Tomas sett vem Jesus egentligen är,

Han har sett att Jesus är Gud(sonen).

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

18. Psalm 45 är en profetisk psalm skriven av David

Den kallas ”Messiaskonungen och hans brud”

Vi vet alla att Messiaskonungen är Jesus och Kristi kropp är hans brud.

Läs denna Psalm och stanna upp och skänk extra uppmärksamhet till vers 3, 7 & 8.

Psalm 45

Messiaskungen och hans brud

1 För körledaren, till ”Liljorna”. En vishetspsalm, en kärlekssång av Koras söner.

2 Mitt hjärta flödar över av sköna ord,

jag säger: Min sång gäller en kung.

Min tunga är en snabb skrivares

penna.

3 Skönast är du bland människors barn,

nåd är utgjuten över dina läppar.

Därför har Gud välsignat dig

för evigt.

4 Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte,

i din höghet och härlighet.

5 Dra så segerrik ut i din härlighet

för sanning, ödmjukhet

och rättfärdighet.

Din högra hand ska visa dig

underbara ting.

6 Dina pilar är skarpa,

folken ska falla för dig,

kungens fiender ska träffas

i hjärtat.

7 Gud, din tron består

i evigheters evighet,

ditt rikes spira är rättens spira.

8 Du älskar rättfärdighet

och hatar orättfärdighet.

Därför, Gud, har din Gud

smort dig med glädjens olja

mer än dina medbröder.

9 Av myrra, aloe och kassia

doftar alla dina kläder,

från elfenbenspalats

gläder dig strängars klang.

10 Kungadöttrar är bland dina utvalda,

drottningen står vid din högra sida

i guld från Ofir.

11 Hör, dotter, se och lyssna!

Glöm ditt folk och din fars hus

12 och låt kungen åtrå din skönhet,

för han är din herre.

Böj dig och tillbe honom!

13 Dottern Tyrus kommer med gåvor,

de rika bland folket

söker din gunst.

14 Full av härlighet

är kungadottern där inne,

av guldbrokad är hennes dräkt.

15 I färggranna kläder

förs hon till kungen,

åtföljd av jungfrur,

hennes väninnor

som leds in till dig.

16 Med glädje och jubel förs de fram

de tågar in i kungens palats.

17 I dina fäders ställe

ska dina söner komma,

du ska sätta dem till furstar

över hela jorden.

18 Ditt namn vill jag göra känt

genom alla släkten.

Därför ska folken lova dig

i evigheters evighet.

Vers 8: Därför, Gud, har din Gud smort dig.

Messias kungen kallas för: Gud, som har blivit smord av Gud.

Vers 3 säger 3 Skönast är du bland människor.

Denna Messias kung beskrivs som människa i denna vers.

Vi vet att Jesus är både människa och Gud.

7 Gud, din tron består

i evigheters evighet,

ditt rikes spira är rättens spira.

Vers 7 Kallar denna kung för Gud och bekräftar gudomligheten genom att tala om att denna människas tron ska vara i evigheters evighet.

Vem är denna Messias kung som både är Gud och är människa vars tron ska bestå i evigheters evighet?

Jesus Kristus, HalleluYah!

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

19. Lammet som blev slaktat tar emot lovsång och tillbedjan!

Ängeln tillrättavisar Johannes, endast Gud ska du tillbe.

Rev 19:10 Jag (Johannes) föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe.

Uppenbarelseboken 19:10

I Uppenbarelseboken 5:11-14 så lovsjunger och tillber änglarna , de äldste och de fyra varelserna lammet , Jesus.

Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen,

och de sade med stark röst: ”Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och LOVSÅNGEN!”

Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: ”Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!”

Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de äldste föll ner och TILLBAD.

Uppenbarelseboken 5:11-14

Lammet som blev slaktat, Jesus,

tar emot lovsång, makten, äran och tillbedjan.

Där bekräftar skriften att Jesus är Gud!

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

20. ”Det var om mig han talade”

Jesus talade till judarna:

46 Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. 47

Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?”

Johannes 5:46-47

Gud/YHWH sade till Mose:

”Jag är den Jag Är.”

Och han fortsatte: ”Så ska du säga till Israels barn:

Jag Är[a] har sänt mig till er.”

2 Moseboken 3:14

Jesus sade:

Därför sa jag till er att ni ska dö i era synder.

För om ni inte tror, att Jag Är, ska ni dö i era synder.

19 Joh 8:24

Jesus säger vidare:

39 Ni forskar i Skrifterna[a], för ni tror att ni har evigt liv i dem.

Det är just de som vittnar om mig.

Johannes evangeliet 5:39

Jesus är Gud.

Vi har en treenig Gud :

Fader, Sonen , Heliga Anden!

Fader, sonen, Heliga anden är YHWH.

Ibland talar Fadern YHWH i gamla testamentet.

Ibland talar Sonen YHWH i GT.

Ibland talar Heliga anden/YHWH i GT.

Alla tre talar och samverkar i en enhet som en GUD.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

21. Tjäna människosonen som en Gud! För att han är Gud!

Daniels profetia avslöjar att Jesus är Gud:

”I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom.

Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska TJÄNA honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.”

Daniel 7:13-14

Kolla upp ordet: Tjäna

Hebreiska: Pelakh H6399

Det ordet kan endast användas när det EXKLUSIVT handlar om att tjäna en Gudom( engelska deity).

Han får både all ära, All makt och ett evigt rike! Bara Gud ska kan ha all ära och all makt.

Man kan inte pelakh en männinska, man kan endast använde det ordet när det handlar om att tjäna Gud.

Hela Daniels profetia avslöjar att människosonen är en del av Gudomen, treenigheten!

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

22. Jesus är Gud!

Isa 35:1 Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.

Isa 35:2 Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.

Isa 35:3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.

Isa 35:4 Säg till oroliga hjärtan: ”Var starka, var inte rädda!” Se, er gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. HAN KOMMER SJÄLV OCH FRÄLSER ER.

Isa 35:5 DÅ SKA DE BLINDAS ÖGON ÖPPNAS och DE DÖVAS ÖRON upplåtas.

Isa 35:6 DEN LAME SKA HOPPA SOM EN HJORT , den STUMMES TUNGA SKA JUBLA, för vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.

Isa 35:7 Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus.

Isa 35:8 En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas ”den heliga vägen”. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar.

Isa 35:9 Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den.

Isa 35:10 Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

23. Tänk om?

Inte många vet hur mycket fruktan det fanns inom prästerskapet att göra fel.

Judarna var livrädda för häda, ifrågasätta pharisernas ” sanningar”, att missbruka Guds namn. Dom tom förbjöd användning av namnet YHWH och ersattes med andra tilltalsnam.

Judarnas rädsla för ”blasphemy” hädelse var en otroligt stark och djup rotad fruktan! En sådan fruktan som gör att hjärnan inte funkar normalt längre. En fruktan som gör att man blir arg för att Jesus helar en man på sabbaten.

Dom flesta som argumenterar emot treenigheten och att Jesus är Gud, brukar kräva svar på denna fråga:

”Ge mig bara en vers där Jesus säger att han är Gud”

Att bland judarna häda Gud var så allvarligt att det betydde dödstraff!

Låt oss tänka steget längre:

vad hade hänt om Jesus i början av sitt ministry rätt ut hade sagt:

”Jag är Gud! ”

Han hade blivit jagad, efterlyst och avrättad och hans ministry hade inte ens startat innan det hade blivit avslutat!

Han hade inte kunnat ha ett enda offentligt möte!

Istället så handlade hela Jesus ministry att genom sina handlingar visa att han är Gud och genom sina liknelser och tvetydiga uttalanden köpa sig tid hos sina motståndare och avslöja för dom utvalda att han är Gud!

Så att dom som har öron kan höra och för dom som har ögon att dom ska se att Jesus är Gud!

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

*******************************************

På webbplatsen ”JESUS LEVER” undervisar
Maria Christoffersson om
”Namnet Jesus Kristus!”

Maria Christoffersson

*******************************************

”Om du alltså inte tror att Jesus är Gud,
så tror du att någon som är mindre än Gud är din frälsare.
Ser du det allvarliga i en sådan tro?”

Lennart Jareteg undervisar om detta på BibelFocus.se

Lennart Jareteg förklarar:

”Därför skall jag här lyfta fram väldigt många bibelord som visar oss att Jesus är Kristus/Messias och Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, vilket också betyder att det finns en sanning om en treenig Gud i Bibeln: en enda Gud som uppenbarar sig i tre olika gestalter.

På sätt och vis är det fel att försöka argumentera för denna tro på ett intellektuellt plan eftersom detta inte är något som Gud uppenbarar för lärda och kloka utan bara för de som är som barn. Insikten om vem Jesus är kommer alltså inte som resultat av ett pluggande eller resonerande utan som en gåva från Gud, när han drar undan täckelset för våra ögon. Så min förhoppning är att du vill ta emot detta budskap i all ödmjukhet. Då skall Gud öppna dina ögon – om du nu tycker att detta är ett budskap som är svårt att ta förstå och ta till dig. Vi tar några bibelord om denna förblindelse”:

Luk 10:22:
”Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.”

Matt 18:3:
”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.”

2 Kor 3:16:
”Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.”

Lyssna här till Lennart Jareteg – samtidigt som du läser texten!

*******************************************

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

 1. Från Reformationsbibelns Bo Hagstedt har jag fått detta klargörande:

  ”Det är sant att när vi skriver: ”JAG ÄR” så är det en bekräftelse på att Jesus är Gud för samma uttryck: JAG Är använder när han talar med Mose i 2 Mos. 3:14. Det grekiska ordet ”ego” betyder ”jag” och det grekiska ordet ”eimi” betyder ”är”. Men om du med hjälp av Guds Ord vill bevisa att Jesus är Gud så finns det fler bibelställen. Jag rekommenderar även vår artikel: Du är Kristus den levande Gudens Son. Här är länken:

  https://bibel.se/wordpress/index.php/2021/12/04/du-ar-kristus-den-levande-gudens-son/

  I denna artikel lägger vi fram bevis för att olika personer som var motståndare till Jesu gudomlighet har försökt förvanska Guds Ord. Och som du kommer att märka så har den nya grundtexten som kom på 1970-talet tagit bort en del bibelställen som bekräftar Jesus gudomlighet. Flera översättningar bygger på den nya grundtexten till exempel Bibel 2000 och Folkbibeln. Jag tar här bara upp några exempel. Citaten är från Reformationsbibeln:

  1 Tim. 3:16: Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet,…

  1 Joh. 5:7 Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett.

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

  Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,

  Rom. 14:10 – 12 Här står det först att vi ska stå inför Kristi domstol och i vers 12 står det att vi ska göra räkenskap inför Gud.

  1 Kor. 15:47 Den första människan är av jorden, jordisk, den andra människan är Herren från himlen.

  1 Joh. 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

  Apg. 28:20 Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

  Som du ser, Sven-Allan så finns det en del bibelställen som bekräftar Jesu gudomlighet men en del är borttagna i den nya grundtexten. Detta var ett axplock av bibelställen. Du hittar fler i den artikeln som jag gav dig länken till.

  Det finns en berättelse från det verkliga livet som bekräftar att det har betydelse vilken Bibel man läser. Du kanske känner till att Bibel 2000 förminskar Jesu gudomlighet, vilket inte Folkbibeln gör. Folkbibeln har samma syn som vi på Jesu gudomlighet, dvs. att han är Gud. Men de använder den nya grundtexten och då har en del bibelställen som bekräftar Jesu gudomlighet tagits bort. I vår översättning så utgår vi från den gamla grundtexten Textus Receptus, samma som King James Version. I den gamla grundtexten lyser Jesus gudomlighet klart. En man skrev till oss och berättade att han hade en god vän som tänkte gå med i Jehovas Vittnen. Han började läsa för sin gode vän ur Bibel 2000 men det blev ingen reaktion. Sedan hittade han Reformationsbibeln på Internet och började läsa ur den istället. När han hade läst ett antal bibelställen för sin gode vän så sa han: ”Men de (Jehovas Vittnen) har ju fel lära om Jesus! Därmed hade hans gode vän fått upp ögonen för villoläran Jehovas Vittnen och gick aldrig med i denna rörelse. Byte av Bibel innebar att en själ blev räddad för Guds rike!

  Jag vet inte om du har fått svar på din fråga. Men jag har försökt ge dig ett svar med olika bibelställen som bekräftar Jesu gudomlighet. Kanske var något av detta till nytta?
  Jag önskar dig Guds välsignelse i ditt försvar för Jesu gudomlighet!

  Med vänlig hälsning
  Bo Hagstedt
  Reformationsbibeln”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.