Kvinnor äger rätt att ha vilka funktioner som helst i den kristna församlingen

Kvinnor kan vara församlingsföreståndare, äldste, bibellärare och apostel, menar Gabriel Ljungstreand

Gabriel Ljungstrand undervisar, i den här videon, att utifrån Guds Ord kan kvinnor vara äldste, församlingsföreståndare, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.

✅ 1) Både mannen och kvinnan är Guds avbild, enligt 1 Mos. 1:26-28

Anledningen är att inom Gudomen finns både manligt och kvinnligt. I vers 26 står:

”Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss …”

Gud gav båda namnet ADAM, vilket betyder människa, se 1 Mos 5:1-2:

”1 Detta är boken om Adams släkt. På den dagen, då Gud skapade människan, gjorde han honom lik Gud. 2 Till man och kvinna skapade han dem och välsignade dem och kallade dem människa, på den dag då de var skapade.”

✅ 2) Kvinnor kan vara ledare i Guds församling

Översättningen av 2 Johannesbrevet vers 1 är helt missvisande. Där står att brevet är riktat till ”den utvalda frun” …” Men detta är helt vilseledande och hugget ur luften.

I den grekiska grundtexten står det något helt annat. Där står att brevet är skrivet till en kvinna: Eklekte KYRIA. KYRIA är ett kvinnligt egennamn, som betyder härskarinna.

Det tredje Johannesbrevet är däremot skrivet till en man, som heter GAIUS, som leder en församling.

Båda breven är skrivna till församlingsledare; det ena till en kvinna och det andra till en man. Skrift skall tolka skrift.

✅ 3) Kvinnor kan vara församlingsföreståndare, äldste, bibellärare och apostel

I Rom 16 hälsar Paulus till många kvinnor. I vers 3 nämns PRISCILLA före sin man AQUILA, eftersom hon var den ledande föreståndaren.

I Apg. 18:24-26 ser vi att denna PRISCILLA och AQUILA tog hand APOLLOS – som var en kraftfull gudsman – och undervisade denne djupare om Guds vägar.

En kvinna kan vara bibellärare och undervisa män.

I Rom 16:7 nämns ANDRONICUS och JUNIA (en kvinna) som högt ansedda i egenskap av apostlar. Det finns kvinnliga apostlar (sändebud). I många sena handskrifter lade man till ett s till Junias (ett mansnamn) men kyrkofäderna beskriver denna JUNIA som en kvinnlig apostel.

✅ 4) I det grekiska Gamla Testamentet, står att både ABRAHAM och SARAH var presbyteroi, vilket är det tekniska ordet för äldste, enligt 1 Mos 18:11

Både ABRAHAM OCH SARAH var äldste, det vill säga ledare med auktoritet för Guds folk.

✅ 5) Många menar att PAULUS i 1 Kor 14:34-36 säger att ”kvinnan skall tiga i församlingen” för att istället fråga sin man hemma. Men har då alla kvinnor en man hemma?

Bakgrunden till detta är att Paulus hade fått information från folk i Chloes (kvinna) om att där fanns inre stridigheter. I 1 Kor 1:11 citerar Paulus ”ett stycke från deras brev”. Det fanns inga citationstecken i antiken. Där påstås att lagen säger att kvinnan skall tiga. Vilken lag?

I hela Gamla Testamentet finns inget sådant förbud. Tvärtom finns där många profetissor och andra gudskvinnor som öppnar munnen. I 2 Krön. 34:19-33 läser vi om HULDAH och kung JOSIAH.

Fariséerna tackade Gud för ”att de inte var skapade som en gris, som en hund eller som en kvinna”.

Dessa religiösa ledare följde plikttroget de äldstes stadgar, den s.k. muntliga lagen, som nu finns i Talmud. Där förbjuds kvinnor att tala.

Dessutom byggde fariséerna en skiljemur på templets förgård för att utestänga kvinnor.

✅ Gud tillåter kvinnor att ha vilka funktioner som helst i församlingen; äldste, församlingsföreståndare, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, förklarar Gabriel Ljungstrand.

Gabriel Ljungstrand undervisar
om kvinnans roll i församlingen

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.