Predika för hela skapelsen

Jesus uppmanar till sina lärjungar att ”predika för hela skapelsen”.

Men vad betyder det som Markus 16:15 skriver om?

Så vitt jag förstår så betyder det att vi ska tala till allt som är skapat!

Vi kan tala både till den synliga och den osynliga världen.

✅ Vår uppgift är att tala ut Guds skapande ord till änglar, som vi behöver hjälp av för att vi ska klara oss.

✅ Andefurstar i himlarymderna måste vi binda så att de inte stjäl, skadar, förstör och plågar oss. ”Den starke” måste bindas i det namn som har ännu större makt och auktoritet. Det handlar om Jesu namn.

✅ Vi ska använda oss av Guds Ords välsignade ord även för att tala till det som finns i den synliga världen.

✅ Själva himlen med alla dess solsystem och stjärnevärldar behöver få veta vad Gud har för tankar och planer för dessa.

✅ Vi får ge ut Guds Ord och löften till fåglar och alla levande varelser som flyger i luften. Ja även själva luften behöver välsignelse och uppehållande nåd, genom uttalande av Guds Ord.

✅ På samma sätt får vi utge Guds löften till de levande varelser som rör sig på själva jorden, i och under den. Liksom också till träd, buskar och markens gräs, blommor och all annan grannlåt.

✅ Själva marken, och allt som är skapat och byggt på den, behöver också välsignas och påminnas om att Gud inte har glömt sin skapelse.

✅ Allt levande som rör sig i havet behöver välsignelse, liksom själva havet och allt vatten som finns i, på och under jorden.

✅ I hav och vattendrag finns miljontals levande organismer till föda för folk och fä. Livsrytmen i vattnet och under vattnet måste få höra Guds planer, tankar och välsignande ord.

✅ Även varje människa behöver få höra ett rent och klart evangelium.

Ja alla behöver få höra det klara, förlösande, befriande och levande Ordet – predikat över sig!

Lyssna till undervisningen som jag höll
på Frölunda Torg trettondedag jul,
den 6 januari 2024:

******************************

Reinhard Bonnke såg många blinda få sin syn

I Afrika har, den nu bortgångne evangelisten Reinhard Bonnke – under mer än 50 års tid haft otaliga och mycket stora evangeliska kampanjer.

Innan Bonnke började att be för de sjuka, i dessa möten, så band han den starke. Enligt uppgift från en närvarande person, vid ett sådant tillfälle, så band han andefursten i himlarymderna. Det handlade, vid detta tillfälle, om den andefurste som höll blinda människor fångna i blindhet.

Med bestämd röst och med full auktoritet band han fursten över blindhet, i Jesu Kristi namn. Därefter bad han att Gud skulle öppna de blindas ögon, i Jesu namn.

Det omedelbara resultatet blev att många blinda människor – plötsligt kunde se. De ropade ut sin glädje genom Guds mäktiga ingripande i sina liv. De som inte förut kunnat se – såg nu med sina fysiska ögon.

Genom att Reinhard Bonnke förstod vikten av att binda fursten över blindhet och därefter be om Guds ingripande, i Jesu namn, så bröts ”isen” i möte efter möte.

******************************

Kristinas blomma var full av löss

För mer än 30 år sedan upptäckte Kristina att en av våra blommor var fulla av löss. Det tyckte hon illa om.
Därför gjorde hon som Jesus gjorde när han talade till fikonträdet, som inte bar någon frukt.

I Mark. 11:13 läser vi om det som då hände: 

”Då fick han (Jesus) på långt håll se ETT FIKONTRÄD som hade löv. Han gick dit för att se om han kanske kunde finna något på det. Men då han kom dit, fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid. 14 Och JESUS BÖRJADE TALA OCH SA TILL DET: Aldrig mer ska någon äta frukt av dig. Och hans lärjungar hörde det.”

I Mark. 11:21 står det om vad som sedan hände: 

”Då kom Petrus ihåg det och sa till honom: RABBI, SE, DET FIKONTRÄD SOM DU FÖRBANNADE ÄR FÖRTORKAT.

Nu tänkte Kristina tala mot lössen. Blomman behövde bli fri från ohyran. I Jesu namn bad hon bort lössen.

Morgonen därefter såg hon en svart krans av löss på den vitmålade blomsterbrädan. Gud hade gjort sitt jobb och blomman hade frigjorts från sin plåga. Och Kristina var mycket förvånad – och glad.

******************************

Förkunnar bibelns samlade budskap om att vi ska predika och tala till allt som är skapat eller ska vi bara tala till människor?

Mark. 16:15: ”Och han (Jesus) sa till dem: Gå ut i hela världen och PREDIKA EVANGELIUM FÖR HELA SKAPELSEN.”

Mark.16:16: ”Jesus sa: Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 17 Och dessa tecken ska följa dem som tror: I MITT NAMN SKA DE DRIVA UT ONDA ANDAR, DE SKA TALA MED NYA TUNGOR 18 de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. 19 Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20 Och de gick ut och PREDIKADE ÖVERALLT, och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.”

4 Mos. 20:7-8 : ”7 HERREN TALADE TILL MOSE OCH SA: 8 Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och TALA TILL KLIPPAN inför deras ögon, och den ska ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och du ger menigheten och deras boskap att dricka.”

5 Mos. 32:1: Mose sa:
LYSSNA, NI HIMLAR, JAG VILL TALA, OCH HÖR DU JORD ORDEN FRÅN MIN MUN!

Job 12:7: Job skriver: ”Men FRÅGA NU DJUREN och de ska undervisa dig och himlens fåglar och de ska säga dig det. 8 Eller TALA TILL JORDEN och den ska undervisa dig eller fiskarna i havet, och de ska berätta för dig.”

Jes. 1:2: Jesaja skriver: ”HÖR, NI HIMLAR, OCH LYSSNA DU JORD, för HERREN har talat. Jag har fött upp och fostrat barn, men de har gjort uppror mot mig.”

Jer. 6:19: Jeremia skriver: ”LYSSNA DU JORD. Se, jag ska låta det onda komma över detta folk, frukten av deras tankar. Eftersom de inte har lyssnat till mina ord, inte heller till min lag, utan har förkastat den.”

Mika 1:2: Mika skriver: ”alla folk, LYSSNA, DU JORD, OCH ALLT SOM FINNS DÄR, och låt Herren GUD vittna mot er, Herren från sitt heliga tempel.”

Matt. 12:29: ”Jesus sa: Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och plundra honom på vad han äger, utan att han FÖRST BINDER DEN STARKE? Sedan kan han plundra hans hus.”

Mark. 3:27: ”Jesus sa: Ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans tillhörigheter, utan att han FÖRST BINDER DEN STARKE. Sedan kan han plundra hans hus.”

Matt. 16:18-19: ”Och jag säger dig, att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte segra över henne. 19 Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och ALLT VAD DU BINDER PÅ JORDEN SKA VARA BUNDET I HIMLARNA, OCH ALLT VAD DU LÖSER PÅ JORDEN SKA VARA LÖST I HIMLARNA.”

Matt. 18:18: ”Sannerligen säger jag er: ALLT DET NI BINDER PÅ JORDEN SKA VARA BUNDET I HIMLEN, och ALLT DET NI LÖSER PÅ JORDEN SKA VARA LÖST I HIMLEN.”

Joh. 20:23:OM NI FÖRLÅTER NÅGON HANS SYNDER, SÅ ÄR DE FÖRLÅTNA, och
OM NI BINDER NÅGON I HANS SYNDER, SÅ ÄR HAN BUNDEN.”

Uppenbarelseboken 3:7: ”Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia:
Detta säger den Helige, den Sanne, HAN SOM HAR DAVIDS NYCKEL, HAN SOM ÖPPNAR SÅ ATT INGEN STÄNGER, HAN SOM STÄNGER SÅ ATT INGEN ÖPPNAR.”

Mark. 4:39: ”Då stod han (Jesus) upp och BEFALLDE STRÄNGT VINDEN OCH SA TILL SJÖN: TIG! VAR STILLA! Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla.”

Luk. 8:24: Då gick de (lärjungarna) fram och väckte honom (Jesus) och sa: Mästare, Mästare, vi går under! Då reste han sig upp och TALADE STRÄNGT TILL VINDEN OCH VATTNETS VÅGOR och de lade sig och det blev lugnt.

Rom. 8:19-22: Paulus skriver:
”19 FÖR MED BRINNANDE LÄNGTAN VÄNTAR SKAPELSEN PÅ GUDS SÖNERS UPPENBARELSE.
20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan på grund av honom som lade den därunder med en förhoppning, 21 att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds barns härliga frihet. 22 För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckar och våndas ända till nu.”

Luk. 4:39: ”Då lutade han (Jesus) sig över henne och BEFALLDE STRÄNGT FEBERN, och den lämnade henne. Och hon stod genast upp och betjänade dem.”

Matt. 8:16: ”När det blev kväll, förde de till honom (Jesus) många som var besatta av onda andar. Och HAN DREV UT ANDARNA MED SITT ORD och botade alla som var sjuka,”

Matt 8:26-27: 26: ”Då sa han (Jesus) till dem: Varför är ni rädda, ni klentrogna? Sedan reste han sig upp och TALADE STRÄNGT TILL VINDARNA OCH SJÖN, och det blev alldeles lugnt. 27: Men människorna förundrade sig och sa: Vem är han, eftersom BÅDE VINDARNA OCH SJÖN LYDER HONOM?

Matt 8:31: ”Då bad de onda andarna honom (Jesus) och sa: Om du driver ut oss, så tillåt oss fara iväg in i svinhjorden. 32 DÅ SA HAN (JESUS) TILL DEM: GE ER IVÄG! Då kom de ut och for in i svinhjorden, och se, hela svinhjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.”

Mark. 11:13: ”Då fick han (Jesus) på långt håll se ETT FIKONTRÄD som hade löv. Han gick dit för att se om han kanske kunde finna något på det. Men då han kom dit, fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid. 14 Och JESUS BÖRJADE TALA OCH SA TILL DET: Aldrig mer ska någon äta frukt av dig. Och hans lärjungar hörde det.”

Mark. 11:21: ”Då kom Petrus ihåg det och sa till honom: RABBI, SE, DET FIKONTRÄD SOM DU FÖRBANNADE ÄR FÖRTORKAT.

Ef. 6:11: Paulus skriver: ”TA PÅ ER HELA GUDS VAPENRUSTNING, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 TA DÄRFÖR PÅ ER HELA GUDS VAPENRUSTNING, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, SPÄNN PÅ ER SANNINGEN som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför* allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga,19 och för mig, ATT ORD SKA GES MIG NÄR JAG ÖPPNAR MIN MUN, SÅ ATT JAG MED FRIMODIGHET GÖR EVANGELIETS HEMLIGHET KÄND,

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.