Kommentatorsregler

för webbplatsen Sistatiden.se

 1. Här erbjuds du möjlighet att bli kommentator. Dina kommentarer vill vi helst att du skriver under eget namn. Om du, av någon orsaks skull, hellre vill skriva under signatur så måste du förklara anledningen för oss. Därefter tar vi ställning till din önskan.
 2. Din första kommentar kommer att behandlas av en moderator, före publicering. En moderator är en person som har till uppgift att filtrera bort stötande eller olagliga uttalanden samt avgör om kommentaren stämmer överens med uppställda regler.
  Skriv en kort och koncis kommentar. Möjligheten att tillgodogöra sig textens innehåll minskar om kommentaren är för lång.
 3. Din kommentar måste vara tydligt kopplad till ämnet för aktuell bloggpost. Har kommentaren ingen sådan koppling så riskerar den att inte bli införd eller raderad.
 4. Om en kommentator missaktar eller förolämpar någon av våra skribenter så kommer aktuell kommentar inte att införas, alternativt bli raderad.
 5. Om en kommentator kommenterar en annan kommentator, som brutit mot våra kommentatorsregler, så kommer inte den kommentaren att bli införd alternativt bli raderad.
 6. En bloggpost, skriven på svenska, bör kommenteras på svenska. Översätt utländska ord och citat, så långt det är möjligt. Undantag får förekomma men då måste du, kortfattat och med egna ord, redogöra på svenska vad som menas.
 7. Vi förbehåller oss rätten att använda en tidigare införd kommentar, som du skrivit. Det kan ske genom att vi citerar hela eller delar av den.
 8. Om vi uppfattar att en kommentar har som syfte att skapa trafik till annan webbplats kan den utestängas från publicering alternativt bli raderad. Att du länkar till din egen webbplats är helt OK men syftet med din kommentar ska inte vara reklam för annan länk.
 9. Det är inte tillåtet att göra ”smygreklam” för en organisation eller ett företag. Du äger inte heller rätt att använda ett sådant namn istället för ditt eget namn eller godkänd signatur.
 10. Det är ingen mänsklig rättighet att få en kommentar publicerad på den här webbplatsen. Om din kommentar inte publiceras så beror det förmodligen på att något eller några av villkoren, här ovan, inte har uppfyllts.
 11. Upprepade brott mot våra kommentatorsregler leder till svartlistning.
 12. Vi förbehåller oss rätten att skicka nyhetsbrev eller meddelanden till dig som lämnat en eller flera kommentarer.