Speciell mat- och dryckeskultur har fått innestatus – signalerar att Jesus ska komma tillbaka

Foto: Pexels

Vinodling är av mycket gammalt datum. Den startade för omkring 4 500 år sedan. Det var den gamle Noa, han med arken, som anlade mänskligheten första vingård. Märkligt kan det tyckas men bibeln lägger ingen moralisk värdering i detta. Den konstaterar bara faktum.

Paulus uppmanade Timoteus att inte bara dricka vatten, utan också använda lite vin för sin mage. Orsaken till rådet var att Timoteus ofta var så svag.

De fyra tillstånden som signalrar Jesu andra tillkommelse beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:
1) Människorna åt och drack – det första tillståndet

2) De gifte sig och blev bortgifta – det andra förhållandet
3) De köpte och sålde – det tredje tillståndet är en förutsättning för det andra och det första förhållandet
4) De planterade och byggde – det fjärde förhållandet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första tillståndet.

I mitt och min hustrus hem har vi aldrig druckit sprit, inte ens vin. Min far berättade om den förfärliga spritkultur med dans, slagsmål och bråk, som fanns i hans barndomshem.

Hans erfarenhet och ståndpunkt gjorde jag som vuxen till min. Pappa drack visst bara en halv kaffekopp brännvin vid ett tillfälle i sin ungdom, totalt sett. Inget mer.

Prinsessan Madeleine är en självklar och återkommande gäst på Nobelfesten, omgiven här av nobelpristagare.

Inte bara enskilda fester i hemmen handlar det om på 2000-talet
Förra århundradets fester, som uppmärksammades av massmedia, var få till antalet. I stort sett var det bara ”Nobelfesten” och kungabröllop som bevakades.

På senare år har något hänt, som kan vara ett viktigt tecken på att Jesu tillkommelse står alldeles för dörren. Ett jättestort medieutbud om mat och vin har kommit, för att stanna. Nu handlar det om detta överallt.

En särskild mat- och vinkultur har utvecklats i västvärlden. Om mat och vin finns det olika radio- och TV-program.

I radions P1 har Tomas Tengby ett program som heter ”Meny”. Det sänds på torsdagsförmiddagar och har flera repristider.

Spritkulturen byggs in i idrottens nya evenemangsarenor
När nya idrottsarenor idag byggs i Sverige så läggs stor vikt vid att välsituerade åskådare ska kunna trivas under evenemang och matcher. Därför hyr många företag och organisationer egna loger, i arenan, för en hel säsong. Dit kan man bjuda in sina ”VIP-partners”. Tillsammans med dessa kan där ta del av aktuellt idrottsevenemang.

I dessa loger finns tillstånd att servera alkohol. Därför kan man i lugn och ro umgås, se på ishockeymatchen (eller annat evenemang), äta gott och dricka sprit i ”glada” och goda vänners lag.

Den 3 juni 2014 blev Gävle kommun huvudpartner till Brynäs IF i ett avtal som sträcker sig över fem år. Som del av samarbetet köpte kommunen namnrättigheterna till arenan och döpte om den till Gavlerinken Arena.

Den senaste SM-titeln i ishockey vann Brynäs IF samma år som de firade sitt 100-års-jubileum – år 2012.

För Brynäs IF, som spelar i Gavlerinken Arena, är alkoholen en överlevnadsfråga.

På 1970-talet propagerades det för att alla inom idrotten skulle ”spola kröken” och ”nobba nubben”.

Nu gäller inte dessa slogans längre. Dessa har blivit förlegat omoderna. 40 år senare bygger idrottsrörelsen själv in spritkulturen i sina pampiga evenemangsanläggningar.

”Mat-TV”
som visas i SVT med bland annat kockarna Niklas Ekstedt och Tina Nordström. I början ledde Tina Nordström programmet, senare tog Niklas Ekstedt över och programmet kallades då för ”Niklas mat”.

”Mat-TV” har gått från att vara undervisande till att domineras av kändiskockar med manér och tävlingar för amatörer.

”The Wine TV Show”
är en serie Webb-TV program om vin. Programmen sänds enbart via webben och håller sig till kortare episoder, anpassade för ett mobilt TV tittande.

Boken ”Ett vin blir till” blev utsedd till världens bästa vinbok för professionella 2010 i Gourmand World Cookbook Awards 2011.

Mat- och vinböcker
Massor av mat- och vinböcker finns att köpa i matvaruaffärer, via webben och i bokhandeln.

Högkonjunktur för studiecirklar och vinklubbar
Inom olika studieförbund och vinklubbar samlas massor av intresserade deltagare i syfte att lära sig mera om vin. I Studieförbundet Vuxenskolan Nord lär man sig i studiecirklarna att matcha mat och vin samt grundernas inverkan på mat och dryck. Priset är 200 kr/person. Kursen ”Från druva till vin” lär ut allt om vinets tillkomst och olika druvors karaktär, hur de växer och dess betydelse för vinet.

Ett stort antal vinklubbar finns nu runt om i hela Sverige. Matklubb för modiga finns här.

Studiecirklar om mat anordnas överallt i Sverige. Vill du lära dig att baka surdegsbröd eller laga god GI-mat? Få inspiration från det thailändska, italienska eller franska köket? Bli en mästare på billig, vegetarisk och klimatsmart mat? Vill du lära dig mer om vilka maträtter som passar till vilket vin? Matlagningståget kan du också haka på. Gå en matlagningscirkel på ABF.

Kurser i Italiensk matlagning på Medborgarskolan
Många känner det italienska köket genom pastan och pizzan. Det finns naturligtvis så mycket mer. Genuina råvaror, olivolja, färska kryddor och vin är några ingredienser vi använder för att tillaga våra italienska middagar. Mycket doft och smak utlovas.

I olika dagstidningar har massor av matbilagor distribuerats under årens lopp.

Tiden innan Jesu andra tillkommelse är en tid när människans lusta och begär, på många håll, kommer att tillfredsställas och mötas på ett orgieliknande sätt. Inte minst vad gäller mat och dryck.

Under 2011 kunde vi läsa om att bussar smugglade in sprit i gigantiska mängder till Göteborg.

Spritsmuggling och hembränning till försäljning
Ett 70-tal personer ställdes i juni 2011 inför rätta i Sundsvall åtalade i en stor sprithärva som polisen i Västernorrland avslöjat. De misstänktes för allt från spritsmuggling och hembränning till försäljning av råvaror och färdig sprit.

I en artikelserie i Göteborgs-Posten under 2011 kunde vi läsa om att bussar smugglade in sprit i gigantiska mängder till Göteborg. Det antogs att en stor del av smuggelspriten förtärdes av ungdomar.

Sverige införde halverad restaurangmoms vid årsskiftet 2012
Från den 1 januari 2012 har Sveriges riksdag infört reducerad moms på matkostnader vid restaurang- och cafébesök. Tanken är att reducerad moms ska leda till sänkta priser för konsumenten. När priset för mat minskar hoppas regeringen att efterfrågan ska öka med ökad sysselsättning, för unga, som följd inom restaurangbranschen. Kan detta vara en profetisk åtgärd?

Miljöförstöring skedde p.g.a. människornas fördärvliga livsstil
Enligt vad som sägs i 1 Mos 6:12 så skedde en omfattande miljöförstöring genom människors fördärvade livsstil.

”Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden”.

Allt kött blev korrumperat – en typ av genmanipulation skedde
På Noas tid hade allt kött blivit fördärvat, korrumperat. Inte bara människorna levde i sexuella synder, även djuren gjorde det, enligt Parashah 02. Denna lär att människorna höll på att manipulera djuren genom att korsa deras olika arter. Det var en typ av genmanipulation. På så sätt blev allt kött korrumperat och fördärvat.

Vad är kloning?
Kloning sägs ofta vara att skapa en eller flera kopior av en organism. Med en organism menar man oftast en individ, t ex ett får, men man kan även klona celler och gener. Stämmer det då att kloning innebär kopiering av organismer? Nej, detta är inte riktigt sant när man talar om individer eller celler, då det inte är individen eller cellen som kopieras utan dess gener.

Att klona innebär således att man framställer små grupper av celler eller organismer som har identiska arvsanlag. En sådan grupp kallas för en klon. Enligt Nationalencyklopedin innebär kloning: ”framställning av en klon, d v s celler eller organismer med identiska arvsanlag”. Kloning innebär alltså i princip kopiering av gener.

Men eftersom generna är ”ritningen” till individensutseende, så kan klonade individer bli precis likadana bara om de får exakt samma uppväxtvillkor som celldonatorn.

Kloning inom vetenskapen kan härledas ända tillbaka till 1930-talet och på 1980-talet kunde man klona däggdjur från embryon. Ett embryo är förstadiet till ett foster.

Redan i början av förra seklet började forskarna studera möjligheten att klona djur och 1938 var den första klonen ett faktum. Det var den tyske forskaren och Nobelpristagaren Spemann som använde sig av sina egna hårstrån som skärverktyg för att klyva befruktade ägg från trumpetsnäckor och lyckades på detta sätt åstadkomma enäggs tvillingar.

Den första kloningen av laboratoriedjur ägde rum 1942 och 1979 klonades det första husdjuret, ett får. Vid dessa tillfällen klonades djuren med hjälp av celler från embryon.

Det klonade fåret Dolly blev en medicinsk sensation för drygt 20 år sedan
Dolly blev en medicinsk sensation när hon 1996 blev det första däggdjuret som klonats från en cell hos ett vuxet djur.

Fåret Dolly klonades med en cell från en sex år gammal tacka. Hon klonades dessutom med en juvercell. Dolly föddes den 5 juli 1996 på Roslininstitutet. Roslininstitutet är en av världens ledande institutioner för genforskning på boskap och andra djur. Födseln rapporterades först sju månader senare och betraktades då som ett vetenskapligt genombrott. Kloningen väckte också en rad etiska frågor och olust inför vad tekniken skulle kunna missbrukas till.

Dolly födde sedan lammet Bonnie. Vad som kan göras med djur kan också göras med människor. En oro som ökat med påståendena om mänsklig kloning. Det klonade fåret Dolly dog i februari 2003. Sitt namn fick det efter sångerskan Dolly Parton.

Jobs söner ordnade rejäla fester – flera dagar i sträck
Under Gamla Testamentets tid ordnades rejäla fester. I Job 1:4-5 läser vi om att Jobs söner ofta ordnade fester i sina hem:

”1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda. 2 Han fick sju söner och tre döttrar. 3 Han ägde 7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. 4 Hans söner hade för vana att hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina tre systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. 5 När en sådan omgång av festdagar hade avslutats, sände Job bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. Ty Job tänkte: ”Kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan förbannat Gud.” Så gjorde Job varje gång.”

Det var en behaglig livssituation som människorna levde på under Noas och Lots dagar.

Klimatet var skönt, de yttre förhållandena var angenäma och det fanns rikligt med föda. I vanligt folks livsrytm ingick att äta och dricka regelbundet. Jobs söner hade för vana att ordna med fester i sina hem. Här var det inte fråga om en festkväll, någon gång nu och då. Nej, I Lots söners festverksamhet festades det från morgon till kväll, i dagatal. Där fick man äta och dricka gott tillsammans med sina bröder och systrar. Sedan fortsatte man i tur inom brödraskaran med detta, efter ett uppgjort schema. Varje bror blev regelbundet festarrangör. Och varje gång höll man på flera dagar i sträck.

Utifrån den här bibeltexten gör vi en intressant notering. Pappa Job, som var mycket rik och den mäktigaste i hela regionen, hade ett fantastiskt fadershjärta. Han ägde äkta Gudsfruktan. Han vakade över varje barns ve och väl, deras eviga bästa. Efter varje festomgång steg Job tidigt upp på morgonen och offrade brännoffer för varje barn, vid varje tillfälle. Vilket engagemang, vilken nit och vilket föredöme han visade. Job tänkte nämligen: ”Kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan förbannat Gud.” På detta sätt gjorde Job varje gång. Och efter varje festrundas avslutning så sände han bud efter varje barn. Han ville samtala enskilt med var och en. Sedan helgade han dem, och det gjorde han hela tiden.

Han ville leda sina barn rätt, därför engagerade han sig till det yttersta för var varje barn.

De fyra tillstånden som visar på Jesu andra tillkommelse beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:
1) Människorna åt och drack – det första förhållandet
2) De gifte sig och blev bortgifta – det andra tillståndet
3) De köpte och sålde – det tredje tillståndet är en förutsättning för det andra och det första förhållandet
4) De planterade och byggde – det fjärde förhållandet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första ttillståndet.

Tecknen på Jesu återkomst är av allmänmänsklig karaktär
Tecknen på Jesu återkomst är inte av andlig karaktär. Inte heller handlar det om moraliska frågor.

Tecknen handlar inte om falsk förkunnelse som bedrar och vilseleder folk, även om förvirrande undervisning sker nu och helt säkert kommer att ske även framöver. Inte heller är tecknet på Jesu andra tillkommelse frågan om att evangeliet ska predikas och nå ut över hela världen. Trots att evangeliet då kommer att kunna nå mycket långt ut till världens alla hörn.

Nej, tecknen är av vanlig, allmänmänsklig, karaktär.

De tecken som Jesus här tar upp handlar om vanligt mänskligt liv, där basala behov möts till allas belåtenhet.

Samhällsuppbyggnad och mänsklig utveckling är det fråga om. Inget tillstånd av kaos beskrivs. Innan Jesus kommer åter kommer välstånd att råda med god materiell standard på jorden. Då kommer det att finnas tillräckligt med mat för hela mänskligheten, därför att det då kommer att odlas och planteras, överallt på vår planet.

Vilken underbar tanke: Ingen behöver gå till sängs med en mage som skriker av hunger.

 

Undervisningsserie om Jesu återkomst

Jesu återkomst – tecknet blir allt tydligare

Övergripande bloggpost

Jesus beskriver i både Lukas och Matteus
hur tillståndet i världen kommer att vara innan han kommer åter.
I dessa bibelböcker beskriver Jesus f
yra viktiga förhållanden
som kommer att råda på vår jord före Jesu andra tillkommelse.
Det handlar om fyra allmänmänskliga tillstånd som kommer att gälla.

 


Tecken på Jesu återkomst 
Del 1-5 om d
et första förhållandet
”Människorna äter och dricker”

Del 1 av 5

Det första tillståndet
som pekar på Jesu återkomst
– syns allt allt klarare

Jesus behandlar fyra förhållanden
som ska visa sig innan han kommer åter.

Dessa tillstånd
är inte av andlig karaktär.
Inte heller handlar det heller om …

 

Del 2 av 5

Dramatisk minskning
av världsfattigdomen

– pekar mot Jesu återkomst

År 1820 levde 90 procent av människorna
på jorden i extrem fattigdom.
Trots att den globala befolkningen
har ökat lavinartat sedan dess
har fler och fler rest sig …

Del 3 av 5

680 miljoner kineser tog sig upp
ur extrem fattigdom på 30 år
– tecken på Jesu återkomst

Under de senaste 50 åren har,
enligt FN:s beräkningar,
fattigdomen minskat lika mycket
som under de föregående 500 åren.
Detta är ett tecken på att …

Del 4 av 5 

Speciell mat- och dryckeskultur
har fått innestatus – signalerar
att Jesus ska komma tillbaka

 
 

Del 5 av 5 

Svensk krog fick toppbetyget
i Guide Michelin  – också
ett tecken på att Jesus är på G

För första gången har en svensk krog
lyckats knipa toppbetyget,
tre stjärnor, i Guide Michelin.
Toppbetyget fick
restaurang Frantzén i Stockholm …

 

Tecknet på Jesu återkomst 
Del 1-2 om d
et andra förhållandet
”Människorna gifter sig och blir bortgifta”

Del 1 av 2

”De gifter sig”:
Det andra förhållandet som pekar mot att Jesu återkomst närmar sig

 

Del 2 av 2

”De blir bortgifta”:
Förnedrande för småflickor
att bli bortgifta med äldre män

 

 

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.