Vätskan i rondskålen kokade – när den lille pojken kräktes

En liten pojke hade av misstag druckit ett glas hårblekningsmedel. Det var sex tabletter vätesuperoxid, utblandat i ett glas vatten, som han hade fått i sig. På ett mirakulöst sätt botade Jesu ord honom, i ett nu.

En påskafton ringde Annelie, en troende kvinna i Uppsala, upp oss och bad om förbön. Hennes grannpojke hade av misstag druckit  hårblekningsmedel. Sex tabletter vätesuperoxid hade han fått i sig, utblandat i ett glas vatten.

Det blev ett allvarligt böneämne på liv och död, som gällde ett litet barn på 3,5 år.

När vi hörde om denna olycka gick Kristina och jag omgående in i bön. Vi började be på vårt bönespråk. Omedelbart fick vi ett bibelord i sinnet. Bibelversen fanns i Markus 16, den andra delen av vers 18;

”… och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem …”

Tillsammans bad vi högt ut det ord som vi precis hade fått ”… och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem …”.

Vi bad bara denna korta bön för pojken, ingenting annat. Då upplevde vi att Herren Jesus hade gripit in, därför slutade vi att be.

Därefter tackade vi Herren för hans ingripande.

Från Akademiska Sjukhuset i Uppsala sades det att ”vid två tillfällen kräktes den lille pojken. Då kom den vätska upp som han druckit. Det formligen kokade i kärlen när han kräktes.”

Det formligen kokade i kärlen när pojken kräktes
Dagen efter, på påskdagen, ringde Annelie och berättade för oss att pojken inte fått fram något ljud när han druckit medlet. Han var halvt medvetslös när han kom till Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

”Vid två tillfällen kräktes han. Då kom den vätska upp som han druckit. Det formligen kokade i kärlen när han kräktes”, sades det från sjukhuset.

Men röntgenplåtarna visade inga skador
När pojken, efter en stund, röntgades visade röntgenplåtarna inga skador i magsäck, hals eller svalg. Samma dag fick pojken, fullt frisk och utan några skador, komma hem till sin familj igen.

Orden från Markus, i det 16 kapitlet, som den Helige Ande gav oss helade pojken i samma stund, som vi högt bad ut orden. Herren gav det specifika ord som behövdes, för denna allvarliga situation.

Inga påhittade böner hjälper
Om vi hade bett en ”påhittad bön” så hade ingenting skett. Bönesvar ges bara på de böner som är födda i vår himmelske fars hjärta.

Jesus förklarade, när han levde här på jorden, att han endast sa och talade ut ord som han först hade fått från sin himmelske far. Bara sådana ord uttalade han, inga andra. Det var av den anledningen som hans liv och tjänst fungerade så bra.

Be i ande och sanning
I Joh. 4:24 förklarar Jesus att
”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”
Bönelivet kommer att blomstra för alla dem som erövrar, tror på och tillämpar denna sanning. 
Vi som tror på Jesus, är Guds barn och Jesu syskon. Därför får vi lära oss att agera på samma sätt som Jesus sa och gjorde. Gör vi på det sättet så kommer livet att fungera bra – även för oss. Det var ordet som vi fick från himlen, den där påsklördagen, som botade den lilla pojken. I Joh. 3:27 står det att …

”… Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen.”

Paulus bekräftar i 1 Kor 14 vad Johannes skriver om i Joh. 4. Bön handlar om samverkan mellan min ande och Guds ande. Först inspirerar Gud min ande att be till honom genom min ande. Därefter ger han mig den sanning och de ord till mitt sinne, som erfordras för att jag ska förstå vad och hur jag ska be. Sedan ber jag till Gud ut det som jag fick från Guds ande. Detta gör bönesvaret möjligt, enligt 1 Kor. 14:15:

”… jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet.”

Specifikt ord i en specifik situation
I vardagen gör vi nytta om vi ber Gud om ett särskilt ord i den uppkomna specifika situationen. När vi har fått det nödvändiga ordet från honom får vi i tro be ut det genom att skicka tillbaka det till himlen. Det handlar alltså om att i tro be ut det ord som vi fått. Då kan vi vara helt förvissade om att vi redan har fått vårt bönesvar – garanterat.

Av den anledningen kan vi tacka Jesus och Gud för bönesvaret.

Vårt böneliv handlar om ett slutet system. För att det ska fungera får det inte näras och inspireras av vårt kött eller av vårt sinne. Om så sker blir det kortslutning och då fungerar det inte.

Vad menas med ett slutet system?

Ett slutet system följer uppställda lagar. Om ett slutet system skadas eller används på ett felaktigt sätt uppstår problem. Om det blandas ihop med ett yttre, öppet system fungerar det sämre eller slutar helt att fungera. Detta är viktigt att förstå.

Att be i Ande och sanning handlar om ett slutet andligt system – det är en andlig princip.

Två exempel på slutna system:

Kropp med artärerA) Blodomloppet – kroppens transportsystem

Kroppen med blodomloppet. Illustration.

Blodomloppet är kroppens transportsystem. Tack vare blodomloppet, som även kallas cirkulationen, kan syre, näringsämnen samt olika hormoner och signalsubstanser föras runt i kroppen. Blodet cirkulerar i blodkärlen och tar med sig de olika ämnena. Blodet för även bort avfall som bildats vid ämnesomsättningen.

Blodkärlen bildar ett sammanhängande nätverk i kroppen. De är huvudsakligen av tre slag:

1) Artärer kallas de blodkärl som leder det syrerika blodet från hjärtat och ut i kroppen
De har tjockare väggar än venerna eftersom artärerna innehåller ett tjockare lager av glatta muskel-celler och elastiskt bindväv. Därmed blir artärerna töjbara och kan ta emot och föra vidare det blod som pumpas ut från hjärtat. De stora artärerna delar upp sig i allt mindre förgreningar som når ut i hela kroppen.

Varje gång hjärtat pumpar ut blod i artärerna utvidgas de lite. Detta kan man känna i pulsen, till exempel vid handleden. Eftersom artärernas väggar innehåller glatt muskulatur kan blodkärlens diameter ändras när muskulaturen dras samman eller slappnar av. Om aktiviteten ökar i kroppens ”stressystem”, det sympatiska nervsystemet, leder det till att kärlen blir trängre. Då minskar blodflödet ut till vävnaderna. Om aktiviteten däremot minskar får det motsatt effekt, det vill säga att kärlen vidgas och blodflödet ökar. Tack vare att blodflödet kan regleras genom enskilda kärl styrs blodet till de organ som för stunden bäst behöver det.

2) Vener leder det syrefattiga blodet till hjärtat
De tunna väggarna gör att kärlen kan tänjas och kan därför innehålla stora mängder blod. Venerna i nedre kroppshalvan har invändiga klaffar. Dessa hindrar blodet från att rinna baklänges. Små vener förenas med andra små vener till stora vener. Slutligen tömmer venerna sig i hjärtat.

Venerna samlar upp blodet ute i kroppen och leder det tillbaka till hjärtat. Vid muskelsammandragningar i armarna och benen trycks venerna ihop. Blodet pressas i rätt riktning tack vare klaffarna. Man brukar kalla fenomenet för muskelpumpen.

Venerna är antingen djupa eller ytliga. Ofta går två djupa vener bredvid varje artär. Blodkärlen har som regel samma namn, men undantag finns. De ytliga venerna motsvaras inte av artärer. Vener har ofta kontakt med varandra och bildar nätverk i kroppen.

3) Kapillärer heter de minsta kärlen som förenar artärerna med venerna
Kärlen har ungefär samma diameter som en röd blodkropp. Kapillärernas väggar är mycket tunna och består bara av ett enda cellager. Därför kan vätska, näringsämnen och avfallsprodukter med lätthet passera till och från vävnaderna.

I kapillärerna sker ett ständigt utbyte av näringsämnen och slaggprodukter. Totalt finns det cirka 100 000 kilometer kapillärer i kroppen. Genom kapillärernas tunna väggar avger blodet syre och näringsämnen till vävnaderna. Samtidigt gör sig vävnaderna av med koldioxid och andra avfallsprodukter från ämnesomsättningen

Även en hel del vätska lämnar kapillärerna och blandas med vävnadsvätskan. Det mesta av vätskan sugs upp igen i slutet av kapillärerna. Den överskottsvätska som blir kvar i vävnaderna sugs istället upp av lymfkapillärer och förs tillbaka till blodomloppet.

B) Elnätet

Elektriciteten är lika betydelsefull för det moderna samhället som syret för människan. Därför är en av samhällets allra viktigaste uppgifter att skapa en pålitlig elförsörjning. För att klara det krävs en enorm infrastruktur och ett system där flera avancerade funktioner och aktörer måste samarbeta. Här förklarar vi hur det hela hänger ihop.

För att elen som produceras i de svenska kraftverken ska nå hem till din brödrost i Göteborg måste den passera genom tre olika nät: stamnätet, regionnätet och lokalnätet. Stamnätet är som stora kroppspulsådern i det svenska el-nätet. Det transporterar enorma mängder el från kraftverken ut i landet genom långa ledningar där spänningen är så hög som 400 000 volt. Där stamnätet slutar transformeras elen ner till ca 100 000 volts spänning och leds vidare ut i regionnäten. Regionnäten transporterar elen till el-användare med mycket stor elförbrukning (industrier) eller vidare till lokalnäten som når ut till Sveriges alla hushåll och mindre industrier. Vid övergången till lokalnäten transformeras elen ner ytterligare, så att den håller en spänning på ca 230 Volt (spänningen får variera 10 % dvs. mellan 207-253 V) när den når ditt vägguttag.

Att be i Ande och sanning handlar om ett slutet system.
Ett slutet system följer uppställda lagar.

Hur kan vi be för att få bönesvar?
1) Notera böneämnet
2) Börja be inom dig själv
     Be som Den Helige Ande leder, ex. i tungor men fundera inte själv ut hur
du ska be). Lyssna uppåt
3) Lyssna noggrant: Vad säger den Helige Ande?
4) Be högt ut det ord, i tro, som du just fått från Anden
5) Tacka Gud, för Jesu Kristi skull, för hans ingripande (gör det i tro innan du sett eller hört om det)

Att be i Ande och sanning handlar om att be utan att blanda in sina egna önskningar

Joh. 4:23-24:

”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.  24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Joh. 16:13:

”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Ef. 6:17-18: 17

”Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.
18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden.”

Vad betyder det att be i Ande och sanning?

* Att be i Anden är en ren bön mellan min ande och Guds Ande – ett samspel mellan Guds Helige Ande och min ande.
* Att be i Ande och sanning handlar om ett slutet system.
* Att be i Ande och sanning innebär att min bön inte påverkas av mitt kött eller av min själs tillstånd.

Det handlar inte heller om att be egoistiskt eller med själiska motiv. Det handlar om att be i min ande genom Guds Ande till den bönhörande Guden. Det betyder att jag inte ber slentrianmässigt eller krävande. Däremot handlar det om att använda det bönespråk som Anden gett mig. Att be i Ande och sanning handlar om be inom ett slutet system – ett slutet följer uppställda lagar.

Fem steg för att få bönesvar:
1) Notera böneämnet
2) Börja be inom dig själv (i tungor) till Gud – och lyssna uppåt
3) Lyssna noggrant: Vad säger den helige Ande?
4) Be högt ut det ord, i tro, som du just fått från Anden
5) Tacka Gud för hans ingripande – innan du sett bönesvaret

Att be i Ande och sanning handlar om ett slutet system som följer uppställda lagar.

Källor och relaterat

16-årig demonbesatt flicka blev totalt befriad

 En liten spinkig 16-årig flicka satt på en bänk tillsammans
med tre stabila män – 
som försökte hålla fast henne.
Självmordstankar och ofantliga kroppskrafter
visade
flickan sig ha. En av […]

 ”Jag tror Hammarkullen går en ljusnande framtid till mötes!”

Magdalena Hansen har sett mer av världen, än de flesta
av  oss andra,
trots att hon bara är några år och trettio.
Hon har studerat vid […]

Vad händer med Sveriges ytterområden? Finns det hopp för
dessa våldsutsatta och plågade stadsdelar?
Det finns märkliga 
berättelser om platser,
från olika håll i världen, […]

 

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.