Det behövs flera kristna evenemang i det offentliga rummet

Rafael Lavicki, Bostadsbolagets förvaltare i Hammarkullen, tycker att det behövs flera kristna arrangemang ute på torget i Hammarkullen. Kyrkor och enskilda kristna, barn och vuxna behöver synas och verka mer i det offentliga rummet. Foto: Ronny Wallin.

– Det dolda samhället, det kriminella, har succesivt tryckts tillbaka i Hammarkullen under de senaste åren och specifikt under 2017, efter det att den polisiära närvaron har ökat i området. Jag ser ljust på framtiden, säger förvaltare Rafael Lavicki på Bostadsbolaget.

Läget i Hammarkullen är inte oroväckande – det är under kontroll. Under hösten har Bostadsbolaget påbörjat arbetet med att skalskydda sitt fastighetsbestånd. De byter lås, bygger om entréer, byter utomhusbelysning, fräschar upp utemiljöer och samverkar med de boende.

Under 2018 kommer polisen att införa kameraövervakning i Hammarkullen.

Nu söker Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon trygghetsvärdar i Framtidskoncernens utvecklingsområden, där Hammarkullen är ett av dessa. Genom denna satsning vill man skapa trygghet och trivsel för alla som bor och rör sig i Hammarkullen, under kvällar och helger.

Initiativtagarna räknar med positiva effekter av denna satsning. Genom att ett flertal personer, iklädda Bostadsbolagets västar, rör sig omkring i området hoppas man skapa ett mer tryggt och trivsamt samhälle. Dessutom vill man skapa goda relationer till de boende i området. Målet är att detta ska bli brottsförebyggande.

Läget i Hammarkullen är under kontroll
Läget i Hammarkullen är inte oroväckande – det är under kontroll. Under hösten har Bostadsbolaget påbörjat arbetet med att skalskydda sitt fastighetsbestånd här. De byter lås. bygger om entréer, byter utomhusbelysning, fräschar upp utemiljöer och samverkar med de boende. Under 2018 kommer polisen att införa kameraövervakning i Hammarkullen.

Det dolda samhället, det kriminella, har succesivt tryckts tillbaka i Hammarkullen, under de senaste åren och specifikt under 2017 efter att den polisiära närvaron har ökat i området. Jag ser ljust på framtiden, säger Rafael Lavicki på Bostadsbolaget.

Aktivitetshuset invigdes i oktober
I oktober 2017 invigdes ett Aktivitetshus med samlingslokaler om 600 kvadratmeter, på Bredfjällsgatan, 100 meter från Hammarkulletorget och spårvagnsterminalen. Det rör sig om många olika lokaler som enskilda personer och föreningar kan få hyra timvis, för en billig penning. Genom denna satsning möter man ett uppdämt behov som föreningar och enskilda personer haft. Särskilt för kvinnor och daglediga möts nu ett uppdämt behov. Aktivitetshuset kommer formellt att öppnas i början av 2018.

– När en förening eller annan hyresgäst säger upp sin lokal gör vi en analys av utrymmet, läget och andra parametrar för att ta reda på om det passar att göra om den till bostad. Om inte så hyrs den ut som lokal igen, förklarar Rafael Lavicki och fortsätter.

– Bostadsbristen är stor och många av dem som har lägenhet bor väldigt trångt. Därför har vi fått i uppdrag av Göteborgs stad och vår koncernledning att försöka få fram nya bostäder där det går. Om en lokal blir ledig och den kan byggas om till en bra lägenhet, så gör vi det. På det här sättet kan fler människor fä en egen bostad.

Gemensamt med hyresgästerna har man planerat Aktivitetshusets innehåll
Bostadsbolagets bidrag är de fysiska lokalerna och eventuell anpassning av dessa. SDF Angereds och Hyresgästföreningens är att bemanna och administrera dessa.För att stödja verksamheten på Bredfjällsgatan har man anställt två personer som är tillgängliga för husets hyresgäster.
På Bredfjällsgatan har det inrymts 600 kvm lokaler för föreningar och enskilda. Bilden visar målningen som täcker hela husets ena kortsida. Lokalerna finns i gatuplanet t. h, höger på bilden, 100 meter från Hammarkulletorget och spårvagnshållplatsen.
Husets andra kortsida har helt täckts av färgsprakande bokstäver.

 

Själva innehållet, som t ex storlek på rummen, hur bokningen ska gå till, framtagande av regler och rutiner samt annat som hör till Aktivitetshuset har tagits fram gemensamt av de föreningar och enskilda som använder föreningscentret.

 

Det dolda samhället
har tryckts tillbaka
i Hammarkullen,
under de senaste åren

 

Nyproduktion av lägenheter
Under 2016 köpte Bostadsbolaget andra halvan av Hammarkullen; Gropens gård och Bredfjällsgatan som tillsammans utgör 890 lägenheter. Totalt har Bostadsbolaget idag 2 232 lägenheter i Hammarkullen.

– I Hammarkullen planerar Boklok att ev. bygga 40 bostadsrätter.  I Bostadsbolagets planer ingår nyproduktion av lägenheter. Genom detta kommer samhället att förtätas och fler boendealternativ kommer att finnas. Det i sin tur innebär ett bättre utnyttjande dav en service som redan finns här,  säger Rafael Lavicki. 

Rafael Lavicki på Bostadsbolaget i Hammarkullen har en uppmaning till de kristna församlingarna och till enskilda troende i området:

Fortsätt med ert fina engagemang och stöd området med flera kristna arrangemang. Det behövs i vårt mångkulturella Hammarkullen. Kyrkor och enskilda kristna, barn och vuxna behöver synas och verka mer i det offentliga rummet. 

Källor och relaterat:

Läraren Mikael Ljungqvist i Angered skrev om … ”Vad är på väg att ske i våra våldsutsatta stadsdelar?”:
https://sistatiden.se/vad-hander-pa-valdsutsatta-stadsdelar-om-saltet-mister-sin-salta/

GPs ledarskribent Aleksandra Boscanin skrev den 7 februari i år … ”En massutmaning i vardande”:
http://www.gp.se/ledare/en-massutmaning-i-vardande-1.4148629

Thomas Gür skrev en gästkrönika i GP den 8 oktober 2017 … ”Stöd till kulturbevarande blev klanvälde”:
http://www.gp.se/ledare/thomas-g%C3%BCr-st%C3%B6d-till-kulturbevarande-blev-klanv%C3%A4lde-1.4705409

”Jag tror Hammarkullen går en ljusnande framtid till mötes!
http://”https://sistatiden.se/jag-tror-hammarkullen-gar-en-ljusnande-framtid-till-motes/

Varför är dödsskjutningarna i Tynnered – skummet på ytan?
https://sistatiden.se/dodsskjutningarna-i-tynnered-ar-skummet-pa-ytan/

Professorerna Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Bo Rothstein uttalar sig i GP om Johans Nyhus agerande:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/har-johan-nyhus-s-brutit-mot-lagen-1.262296

Löser problemen tillsammans – över partigränserna
https://sistatiden.se/loser-problemen-tillsammans-over-partigranserna/

Brinner för samhällets små och svaga
https://sistatiden.se/brinner-for-samhallets-sma-och-svaga/

Polischef Ulf Merlander sätter först gränser – sedan bygger man relationer
https://sistatiden.se/forst-satter-de-granser-sedan-byggs-relationer/

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.