Varför är dödsskjutningarna i Tynnered – skummet på ytan?

"Nu är det slut på gamla tider, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort ..." Det gamla Opaltorget rivs nu, bit för bit. Snart påbörjas bygget av det nya torget med fina gröna ytor, nybyggda bostäder och affärer. En ny kyrka byggs också. Den gamla Opalkyrkan har sjungit på sista versen men i slutet av nästa år står en ny fräsch kyrka här – den nya Opalkyrkan, förklarar pastor Erik Wickstrand.

– Tynnereds stadsdelsnämnd välsignar oss men den politiska ledningen i Göteborgs stadshus ser rött när de hör att vi talar om Jesus för våra barn och ungdomar. De har gjort en revision hos oss för att kontrollera om vi säger något om Jesus eller inte. Namnet Jesus får inte nämnas, säger de – men vi gör det ändå, säger Erik Wickstrand, pastor i Opalkyrkan, Göteborg.

– Utsattheten som fanns i Tynnered för 20 år sedan har blivit värre. En redan plågad generation har farit djupare ner i eländet. Det har blivit sämre för den nya generationen än vad det var för den tidigare. Anledningen är att föredömen saknas. Om inget radikalt händer så kommer det att bli ännu värre om tio år, menar Erik Wickstrand.

Goda förbilder behövs
Barnen behöver förebilder men i de akut våldsutsatta områdena saknas sådana. De ser sina föräldrars utsatthet och hopplöshet. Ungdomarna funderar över sin framtid och sin situation. De lär sig att tänka och tar efter föräldrarnas sätt att resonera och agera. Den nedåtgående spiralen fortsätter, i nästa generation.

Erfarenheter från Rumänien: Vad lär sig romernas barn av sina föräldrar?
– Många romska barn ser sina föräldrar sitta och tigga. Föräldrarna arbetar inte och gör ingen nytta för samhället. På så sätt saknar de framväxande generationerna föredömen. Men, och det är det förfärliga, barnen lär sig att tänka som föräldrarna tänker. Alla barn ser ju upp till sin mamma och till sin pappa och har dem som förebilder (Role Models på engelska) för sitt liv. Ser de då arbetslösa och uppgivna vuxna så uteblir de goda förebilderna för många barn.

I förorterna är det på samma sätt. Vad ser barnen och ungdomarna där?

Verkligheten kan vara grym
– Det finns en familj här i området som hyr en lägenhet av Stena Fastigheter – i andra hand. Plötsligt säger den som har förstahandskontraktet upp lägenheten, utan att meddela detta till den andra familjen. Kronofogden kommer efter ett tag med hot om vräkning av den familj som bor där – pappa, mamma och tre barn. Den som hyr i andra hand har skött sig väl, har betalat sin förhöjda hyra i tid, månad efter månad. Men trots att familjen har skött sig så har familjen ingen rätt till förlängt kontrakt inför hyresvärden, förklarar Erik Wickstrand.

Nu inställer sig frågan:

– Vad gör vi som kyrka? Vilket ansvar har vi för denna utsatta familj, som är på väg att vräkas? Ja, hur ska vi göra?

Pastor Erik Wickstrand gläds över att Opalkyrkans bygglov vann laga kraft den 20 september. Nästa steg blir att få startbesked. Där återstår fortfaranade några detaljer att reda ut. Byggstart planeras ske omkring oktober/november med grundläggning och pålning. Den nya Opalkyrkan beräknas kunna invigas julen 2018.

Det fria skolvalet fungerar inte i praktiken
I teorin är det fria skolvalet bra – men fungerar inte i praktiken, åtminstone inte här i Tynnered. Tynneredskolan, på höjden här bakom, har varit en problemskola i många år. Genom det fria skolvalet valde de socialt starka föräldrarna att flytta barnen till en bättre skola. Men de föräldrar som inte kunde/orkade/ville välja en annan skola för sina barn – lär sina barn att gå kvar på skolan som fick mer och mer problem. Standarden sjönk mer och mer, år efter år, trots stora satsningar. Genom den lägre standarden följde även antalet på de kvalitetsmedvetna eleverna. Genom denna nedåtgående spiral fördjupades problemen, samtidigt som de mest kompetenta lärarna sökte sig därifrån. De barn som skulle ha behövt en annan skola blev kvar.

Nu har skolledningen tvingats stänga hela Tynneredskolan – eftersom den inte fungerar längre. Så illa gick det för den här skolan eftersom det fria skolvalet inte (alltid) fungerade i praktiken.

Hur ser Tynnered ut om tio år?
Erik Wickstrand tror att läget i Sverige kommer att bli sämre än vad det är idag – åtminstone i förorterna:
– Den person som är sjuk i leukemi botas inte genom att denne får en tablett Alvedon, för att få ner febern. Febern är bara ett symtom på något allvarligare. Tabletten hjälper egentligen inte. De vita blodkropparna missutvecklas när cancern breder ut sig i kroppen. Motståndskraften försvagas mer och mer och febern återkommer, gång på gång. Trots intag av Alvedontabletter så dör den cancersjuke till slut, genom en förkylning som slutar i blodförgiftning. Döden inträder p g a felaktig behandling.

Vårt område behöver inte en värktablett till
Vårt område behöver inte en värktablett till – vi behöver en benmärgs transplantation – vi behöver en gudomlig lösning, där Gud börjar om på nytt.
– Tynnered och hela vårt svenska samhälle måste restaureras totalt. Samhället måste byggas om och byggas rätt. Det tar tid – och här kommer tanken om Guds rike in.

Den nya Opalkyrkan är kostnadsberäknad till 45 miljoner kronor, exkl. inventarier. Ekonomiskt har församlingen fått ersättning från Göteborgs stad, för den gamla nu rivna kyrkan. Dessa medel täcker delar av kostnaden för nybyggnationen. Resten kommer att samlas in av församlingen.

Opalkyrkans målsättning har tre skikt som vi arbetar emot:
– Det akuta
– t ex. att det ska sluta brinna bilar eller skjutningarna mellan ungdomsgäng ska upphöra
– Det långsiktiga
– upprätta människor och hjälpa dem till ett fungerande liv
– Det eviga
– att presentera Jesus som Vägen, Sanningen och Livet och erbjuda folk att bli Guds barn och Jesu lärjungar

– Jag tror på Opalkyrkans vision: ”Att göra Jesus känd, älskad och efterföljd” – det genomsyrar allt vi gör, säger Erik Wickstrand.

– Dödsskjutningarna som sker i Tynnered är skummet på ytan. Skjutningarna är symtom på att något är fel. Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Nyhus försökte, vid ett tillfälle, köpa en röst genom att utlova en maktposition. Detta var en korrupt handling – en klandervärd handling.

Varför har vi dessa våldsutsatta områden i Göteborg?

– Dödsskjutningarna som sker i Tynnered – är skummet på ytan. Skjutningarna är symtom på att något är fel. Samhällskroppen är felbyggd. Samhället har misslyckats därför att den grundläggande strukturen är fel. Den politiska ledningen i Göteborgs stadshus har tänkt och handlat fel under decennier. I kommunpolitiken har det istället kommit att handla om prestige, positionering, maktmissbruk och ibland ren korruption, förklarar Erik Wickstrand och fortsätter:

– Genom felaktiga politiska beslut har röta byggts in i samhällskroppen. Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Nyhus försökte köpa, vid ett tillfälle, en röst genom att utlova en maktposition till Vägvalets Theo Papaioannou om han som röstade ”rätt” – dvs. att rösta på (s) förslag. Detta var en korrupt handling – en klandervärd handling. Men inom kommunpolitiken heter det: ”Det är så här man gör.”

Tre professorer, vid Göteborgs Universitet uttalade sig om Johan Nyhus märkliga förfarande:

 ”Vi har aldrig hört talas om detta förfarande tidigare, skrev professorerna”

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Bo Rothstein uttalar detta i GP och fortsätter:

”En plats i Överförmyndarnämnden innebär en ersättning på 57 660 kronor i månaden eller drygt 2,75 miljoner kronor under mandatperioden. Arbetet i överförmyndarnämnden skulle, enligt nuvarande ledamöter, innebära cirka en dags arbete i månaden”, enligt GP den 27 november 2014.

Följ länk här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/har-johan-nyhus-s-brutit-mot-lagen-1.262296

Samvetsömma personer behövs
– Demokratins syfte och mening är att de politiskt valda ska betjäna invånarna i samhället, inte tvärtom. Nu har tyvärr många politiker, särskilt de som suttit längst vid makten, blivit stadens utsugare och agerar maktfullkomligt. Det har blivit så när man fått sitta ohotat på maktens stolar för länge. Vi behöver få in ärliga och samvetsömma personer i ledande ställning i vårt samhälle, som vill invånarnas bästa och som lyssnar utåt – det är ett absolut måste, menar Erik Wickstrand.

Lösningen på förorternas problem
– Guds rike måste få bryta igenom

Erik menar att något mer än detta behövs:
– Närmiljön runt Opalkyrkan kräver: ”Gör något”. Det får inte vara som det är. Många kyrkors problem är att man står och sover på sin post. Det är som huset på berggrunden: ”Alla kan sången men ingen vet vad den handlar om.” Jesus säger: Den som hör mina ord och handlar efter dem, är som en klok man som bygger sitt hus på bergsklippan. Men den som hör mina ord och inte handlar efter dem …”

 Texten i Jakobs brev har Opalkyrkan tagit till sig på allvar. I Jak 2:15-16 står det att …

”15 Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?”

– Men det handlar inte bara om att vi ska engagera oss socialt. Något mer behövs. Guds rike måste få bryta in. Vi i kyrkan har ofta såväl fickor som händer fulla; vi har gott om resurser och vi har stora möjligheter och välsignelser att dela ut. Många vill ge ut men vet ej hur man ska gå till väga. Men den dag vi börjar att dela ut dessa gåvor – kommer vi att märka hur de också fylls på. Vårt uppdrag är att ge ut men tyvärr är det många som inte vill agera eller så vet de inte hur.

En glad och förväntansfull Erik Wickstrand tror att Guds rike kommer att bryta in på Opaltorget och i Tynnered. Människorna här behöver bli vidrörda av Jesus Kristus.

Erik Wickstrands kallelseord är från Jes. 58:5-12
Det är ett fantastiskt ord som håller vad det lovar:
”5 Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? 6 Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, 7 ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. 8 Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. 9 Då skall Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: ”Se, här är jag.” Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, 10 om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. 11 Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. 12 Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas ”han som murar igen sprickor”, ”han som återställer stigar, så att man kan bo i landet”.

Den politiska ledningen i Göteborgs stadshus
har gjort en revision hos oss
för att kontrollera om vi säger något om Jesus eller inte.
Namnet Jesus får inte nämnas
– men vi gör det ändå

Källor och relaterat:

Professorerna Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Bo Rothstein uttalar sig i GP om Johans Nyhus agerande:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/har-johan-nyhus-s-brutit-mot-lagen-1.262296

Läraren Mikael Ljungqvist i Angered skrev om … ”Vad är på väg att ske i våra våldsutsatta stadsdelar?”:
https://sistatiden.se/vad-hander-pa-valdsutsatta-stadsdelar-om-saltet-mister-sin-salta/

GPs ledarskribent Aleksandra Boscanin skrev den 7 februari i år … ”En massutmaning i vardande”: http://www.gp.se/ledare/en-massutmaning-i-vardande-1.4148629

Thomas Gür skrev en gästkrönika i GP den 8 oktober 2017 … ”Stöd till kulturbevarande blev klanvälde”:
http://www.gp.se/ledare/thomas-g%C3%BCr-st%C3%B6d-till-kulturbevarande-blev-klanv%C3%A4lde-1.4705409

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.