Satan råder bara där andligt mörker råder

Det här är den första delen i en artikelserie om "Andlig krigföring". Det handlar om hur vi ska kunna avslöja, stå emot och driva ut mörkrets furste ur våra liv, ur vår församling och ur vår stad.

De människor som lättast låter sig besegras i ett krig är alla dem som inte förstår sig på striden eller inte känner fienden. Jag läste för en tid sedan om en kristen man som åt middag tillsammans med vänner på en restaurang. Vid ett bord längre bort lade han märke till en man som böjde huvudet i bön innan han började äta. Det rörde honom att mannen var så frimodig att han öppet bad Gud välsigna maten, på en så fin restaurang. Därför gick han fram till mannen för att tala om hur mycket det hade välsignat honom. Men han fick sitt livs chock:

– Jag bad inte Gud välsigna maten, sade han. Jag bad till Satan, jag bad att Satan ska fördärva de mest kända församlingarna och pastorerna över hela landet, den närmaste tiden.

– Är du ensam om att be om detta? Stammade den kristne mannen och försökte vara lite objektiv. Han ville lätta på den spänning som han kände i sin ande

– Nej, nej, skrattade satanisten. Vi är tusentals, som är organiserade över hela landet. Vi har kommit överens om att be om detta, TILLS DET HÄNDER. Den kristna mannen var skakad av vad han hörde.

Skrämmer denna berättelse dig eller får den dig att vilja handla? Jag ber att det skall bli så! Även om fienden inte är så stark, är han slugare, bättre organiserad och envisare än vad många tror. Om detta vill jag skriva mer om på sistatiden.se.

Paulus skriver: ”kämpa trons goda kamp” (1 Tim. 6:12). ”Vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, utan mot ondskans andemakter i himlarna” (Ef. 6:12). Tanken på att möta onda andar i strid är ett oroande begrepp särskilt efter det att vi kommit till Jesus som de ”förlorade fåren” men inte som ”krigare”.

Djävulen har initierat krigföring mot dig och mig
Oavsett vad vi tycker om det här så har djävulen initierat krigföring mot dig och mig. Det är nödvändigt att vi lär oss att urskilja de områden i vår natur som är oskyddade och är öppna för sataniska angrepp. Sedan behöver vi få kunskap om hur vi kan hantera dessa angrepp på rätt sätt.

När satan gjorde uppror mot Gud blev han placerad under evig dom i vad Bibeln kallar avgrunden”. Judas skriver:
”Tänk också på de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom” (Judas 1:6).

Lejonet av Juda, som har segrat, hjälper oss. Det är viktigt att vi förstår att vi inte strider mot människor utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Petrus skriver: ”Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen” (2 Petr. 2:4).

Djävulen och de fallna änglarna har blivit utelämnade att leva i mörker. Detta mörker talar inte bara om områden utom synligt ljus. Detta eviga mörker handlar också om ett moraliskt mörker. Orsaken är inte avsaknaden av ljus, utan avsaknaden av Gud.

Det är viktigt att förstå att det mörker som satan blev förvisad till inte är begränsad till områden utanför mänskligheten. Till skillnad från dem som inte känner Jesus har de troende blivit befriade från mörkrets välde. Paulus skriver i Kol. 1:13:  ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder”. Vi är inte fångade i mörkret om vi har blivit födda i ljuset. Men kan det vara så att överlåtna kristna ändå kan vara ansatta av demonisk aktivitet? Om detta vill jag skriva mera om på sistatiden.se.

Mänsklighetens historia är historien om den andliga kampen
Allt sedan syndafallet rasar det en väldig strid i människan och om människan. Gud är inte frånvarande utan är konkret engagerad i kampen. När Gud för länge sedan slöt ett förbund med Abraham tog frälsningsplanen en tydlig form. Gud utvalde ett folk, Israel, genom vilket han uppenbarade sig för världen och lät genomföra sin plan. I Israel tog han en dag för över 2 000 år sedan mänsklig gestalt i jungfru Marias moderliv. Han lät sig födas till jorden för att inifrån försonade han världen med Gud själv och på detta sätt avgjorde han striden (jämför Fil. 2:6)

Jesus, som också kallas för lejonet av Juda, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i Guds älskade sons rike. I Jesus är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Vi är inte fångade i mörkret om vi har blivit födda i ljuset.

Genom historien uppenbarar Gud, genom sin Ande, förutsättningarna för den andliga kampen
Guds folk möter nya situationer men fienden är densamma och principerna för andlig krigföring är oförändrade. När vi talar om andlig krigföring så är det inte något som är avskilt från den materiella världen . Dan är en del av den och pågår, framförallt i våra sinnen. Det grekiska tänkandet, idealismen, skiljer på ande och materia men den bibliska synen är en annan. Gud är skaparen av allt synlig och osynligt.

I den osynliga världen utkämpas slaget om människan
Det som sker i den osynliga världen får en direkt och konkret konsekvens i den synliga världen. men förhållandet kan  också vara det motsatta. Himlarymderna är på ett sätt bara en annan dimension i tillvaron. Här finns de makter och härskare som utövar inflytande över denna världen. Dessa makter påverkar alla områden av tillvaron; Klimat, politiska skeenden, kultur  det vi i bibliskt språkbruk kallar för: ”Denna världen” (Joh. 16:11).

Mot allt detta står Guds rike som har sitt direkta utflöde från himmelen, där Guds tron står
I himmelen, där Jesus regerar, har han fullständig kontroll. Det är viktigt att förstå att det INTE är en jämbördig kamp mellan lika starka storheter. Det onda har bara det inflytande och den makt som vi tillåter det att ha.

Mörkret är egentligen en bild för ett område eller territorium som den onde har tillträde till. Mörkrets furste rör sig i mörkret och i den mån detta mörker finns i världen, i församlingen eller i vårt eget sinne och hjärta. Det onda har tillträde dit om det får tillträde. Ljuset däremot skingrar mörkret varhelst Jesus blir välkomnad och mottagen.
”Vi har övergått från mörkret till hans underbara ljus” (1 Petr. 2:9),

Alla de människor som inte har blivit frälsta befinner sig i mörkret
De människor som ännu inte har tagit emot Jesus befinner sig i mörkret och är förslavade av denna världens furste.

Vi kan se i bibeln hur en människa som kommer under inflytande av Guds vilja befrias. Detta gäller också för en församling, en stad eller ett land. Det finns egentligen bara två källor som påverkar tillvaron, Gud eller den onde. I bibeln ser vi hur Guds folks förhållande till sin Herre har direkt påverkan på deras livssituation. Fienden i form av demoniska arméer besegras främst genom Guds trofasthet. Han strider för sitt folk. Änglarna avgör kampen när folket sätter sitt hopp till Gud (2 Kung. 6).

Vi måste kämpa den andliga striden på Guds villkor
En kristen människa eller en församling som vill vara framgångsrik och vinna segrar för Gud måste kämpa den andliga striden på Guds villkor.

Den andliga kampen handlar ytterst om att HELT GE UPP sitt liv. ”Ty den som mister sitt liv skall vinna det”, säger Jesus.

”Även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt” (2 Kor. 10:3). Det handlar inte om att vi skall anstränga oss eller använda vår egen kraft. Det är dödsdömt. Det handlar om att HELT GE UPP våra liv.
Ty den som mister sitt liv skall vinna det”, säger Jesus (Matt. 16:25).

Inte heller skall vi spåra upp synden i våra eller andras liv utan fokusera på Jesus. Vi får låta hans försonande död bli till befrielse och upprättelse för oss.
Om vår auktoritet att bekämpa ondskans andemakter vill jag skriva mer om på sistatiden.se.

Det är när församlingen, som Kristi kropp brukar Andens gåvor på samma sätt som Jesus gjorde, som Guds rike breder ut sig. ”De övervann honom
genom Lammets blod
och genom sitt vittnesbörds ord,
de älskade inte sitt liv så högt
att de drog sig undan döden (Upp. 12:11).

”Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu tillhör frälsningenoch makten och riket vår Gudoch väldet hans Smorde,för våra bröders åklagareär nerkastad,han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud (Upp. 12:10).

I himlarymderna finns de makter, krafter och härskare
som utövar inflytande över den här världen.
Dessa makter påverkar alla områden av tillvaron;
klimat, politik och kultur
det som vi i bibliskt språkbruk kallar för: ”denna världen”

Om Ronny Wallin 1 artikel
Gästskribent

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.