Löser problemen tillsammans – över partigränserna

Ali Moeeni är 54 år gammal och fritidspolitiker (s). Han är sedan november 2012 ordförande i Angereds stadsdelsnämnd (SDN), med elva ordinarie ledamöter, tillika ersättare, och är ytterst ansvarig för stadsdelsförvaltningens arbete. Ali Moeeni är metallarbetaren som har sitt arbete på SKF i Gamlestaden. Han bor i Olofstorp och har under 12-års tid varit gruppordförande inom SKF:s verkstadsklubb IF-metall. De senaste åren har han ägnat all sin fritid åt att skapa så goda förutsättningar, som möjligt, för Angereds stadsdel.

– En jämlik stad vill vi ha och glädjande nog har vi en bred samsyn över partigränserna. Vi ser symtom på underliggande jämlikproblem i samhället. Trångboddheten här är ett sådant problem. Detta måste vi lösa och det gör vi tillsammans, förklarar Ali Moeeni, ordförande i Angereds stadsdelsnämnd.

Sedan 2014 har Angereds SDN skapat möjlighet till sommarjobb för samtliga elever i årskurs 9 och en del av eleverna i årskurs 8. Drygt 400 elever fick jobb varje sommar på olika arbetsplatser under tre veckors tid, även sommaren 2017. Genom denna satsning, som har kostat Angered två miljoner/år, fick unga människor tillgång till egna ihoptjänade pengar. För många av ungdomarna var det här första gången i livet som de fick egen lön. Genom detta växte de ungas självbild.

Angered är en av tio stadsdelar inom Göteborgs stad och har 52 000 invånare. Angereds stadsdel är större, befolkningsmässigt sett, än de tre grannkommunerna Ale (30 000 invånare), Lerum (41 000) och Partille (38 000).

Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 3 500 anställda. De flesta arbetar inom de fyra sektorerna utbildning, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och kultur och fritid. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna ekonomi-, HR- och utvecklingsavdelning.

Ali Moeeni, ordf. i Angereds SDN, är glad och tacksam över det fina samarbetsklimatet i nämnden.

Fritidspolitikern som ägnar all sin fritid åt Angered
Ali Moeeni är 54 år gammal och fritidspolitiker (s). Han är sedan november 2012 ordförande i Angereds stadsdelsnämnd (SDN), med elva ordinarie ledamöter, tillika ersättare, och är ytterst ansvarig för stadsdelsförvaltningens arbete. Ali Moeeni är metallarbetaren som har sitt arbete på SKF i Gamlestaden.

Under de senaste 12-åren har Ali Moeeni, som bor i Olofstorp, varit gruppordförande inom SKF:s verkstadsklubb IF-metall. De senaste åren har han ägnat all sin fritid åt att skapa så goda förutsättningar, som möjligt, för Angereds stadsdel.

– Vi vill skapa broar åt alla håll inom Angereds stadsdel. Broar måste byggas åt föreningslivet till men även till företag, organisationer och myndigheter. Självklart vill vi även bygga broar till enskilda medborgare, här i Angered, menar Ali Moeeni och fortsätter:

– En jämlik stad vill vi ha och, glädjande nog, har vi här en bred samsyn över partigränserna. Vi ser symtom på underliggande problem i samhället. Trångboddheten här är ett sådant problem. Detta måste vi lösa och det gör vi tillsammans.

– Vi måste öppna upp vårt samhälle ännu mera.
Flera jobb måste skapas liksom skräddarsydd utbildning för de unga, som bor här.
Ett trygghetsråd, över partigränserna, har bildats.
Eftersom problemen är så stora måste vi lösa problemen – tillsammans.
En förutsättning för lösningen är att man tar tillvara på den kunskap som finns
i våra mångkulturella förorter, menar politikerna i Angered.

En kristen delegation besökte Angereds stadsdelsnämnds presidium i slutet av november. På bilden ses fr. v: Magdalena Hansen, Mattias Eklöf, Yvonne Palm (1:e vice ordf. i Angereds SDN), Arne Wiik (tf. stadsdelsdirektör), Ali Moeeni (ordf.), Börje Olsson (2:e vice ordf.). På bilden saknas Ronny Wallin och Sven-Allan Johansson från den kristna delegationen.

Sommarjobb för 400 elever i årskurs 9
Sedan 2014 har Angereds SDN skapat möjligheten till sommarjobb för samtliga elever i årskurs 9 och en del av eleverna i årskurs 8. Drygt 400 elever fick jobb varje sommar på olika arbetsplatser under tre veckors tid, även sommaren 2017. Genom denna satsning, som har kostat Angered två miljoner/år., fick unga människor tillgång till egna ihoptjänade pengar. För många av ungdomarna var det här första gången i livet som de fick egen lön. Genom detta växte de ungas självbild.

För att få bukt med extremismen måste alla hjälpas åt
– För att få bukt med extremismen måste hela Sverige hjälpas åt. Tillsammans måste vi satsa på nationell exit-strategi mot extremism. Under flera års tid har vi här i stadsdelen agerat mot denna förfärliga kriminalitet. Vi agerar tillsammans, över myndighetsgränser, partigränser och tillsammans med frivilligorganisationer. Vi är övertygade om att det krävs en samlad nationell exit-strategi och där är vi beredda att bidra menar politikerna i SDNs presidium, förklarar Ali Moeeni (s), Yvonne Palm (v) och Börje Olsson (m) helt samstämmigt.

 Måste vända på alla stenar
– Vi måste öppna upp vårt samhälle ännu mera. Flera jobb måste skapas liksom skräddarsydd utbildning för de unga, som bor här. Ett trygghetsråd, över partigränserna, har bildats. Eftersom problemen är så stora måste vi lösa problemen – tillsammans. En förutsättning för lösningen är att man tar tillvara på den kunskap som finns i våra mångkulturella förorter, menar politikerna i Angered.

Många gånger, under de senaste åren, har de boende i Angered påmints om hur bräcklig deras trygga, invanda tillvaro är. Det är förfärligt att notera hur lätt den slås sönder av kriminella och extremister. Många förvånas över att dessa individer är beredda att ta till grova våldshandlingar, för att sprida skräck och oro. Påminns görs de boende också om nödvändigheten av att ta frågor om segregation, inkludering och interaktion på största allvar.

Viktigt samarbete pågår med polisen – genom Trygg i Angered och Trygg i Göteborg
– För fyra år sedan, 2013, började vi få signaler om tendenser till att unga från Angered sökte sig till extrema, våldsbejakande sammanhang. De åkte till Syrien och andra länder för att delta aktivt i strider. Frågan var då delvis ny och minst sagt alarmerande. Som politiker i en segregerad och mångkulturell stadsdel kände vi givetvis oro men hade även en stark övertygelse om att vi måste arbeta tillsammans, över gränserna, och inte minst tillsammans med andra samhällsaktörer.

– Vi kan konstatera att vårt systematiska och väl inarbetade samarbete med polisen, genom Trygg i Angered, fungerade bra. även i det här sammanhanget. Tillsammans arbetar vi nu med polisen, den nationella samordnaren, social resursförvaltning i Göteborgs Stad, forskare och civilsamhället enligt en tydlig struktur för hur vi bemöter, tar emot och stöder till exempel anhöriga till personer som är i riskzonen, menar Ali Moeeni.

Ali Moeeni satsar all sin lediga tid med att arbeta för sin stadsdel och dess utveckling. Han vill se ett bättre Angered!

I Angereds-modellen finns kontaktpersoner som ger stöd
– Den erfarenhet vi fått, under de år vi arbetat med frågan är att, eftersom orsakerna till att en individ dras till den här typen av extrema sammanhang kan vara olika, så krävs olika typer av lösningar. Vår övertygelse är att det krävs såväl tidiga generella insatser för att förbättra livsvillkor och framtidsmöjligheter för de unga, som mer specifika satsningar baserade på lokala och individuella behov. Det gäller även att vi vuxna stärker de ungas möjlighet till inflytande.

I Angereds-modellen finns ett antal kontaktpersoner som stöd för de medarbetare som kommer i kontakt med anhöriga och andra berörda.  Kontaktpersonerna ger råd och stöd kring bemötande, vad det finns för åtgärder att vidta, och hjälp med att matcha rätt insats för rätt individ.

Teamet med kontaktpersoner arbetar uppsökande och är flera gånger varje vecka ute och samtalar med boende, föreningar, organisationer, samfund, och bostadsbolag om de här frågorna. Modellen innebär att allt stöd är individanpassat, efter de behov som finns i det enskilda fallet.

Ali Moeeni bär på en önskan:
– Jag önskar att alla boende i här området, alltså vem som helst, ska engagera sig i arbetet för ett tryggare Angered.

Teamet med kontaktpersoner arbetar uppsökande och
är flera gånger varje vecka ute och samtalar med
boende, föreningar, organisationer, samfund,
och bostadsbolag om de här frågorna.
Modellen innebär att allt stöd är individanpassat,
efter de behov som finns i det enskilda fallet.

Källor och relaterat:

Professorerna Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Bo Rothstein uttalar sig i GP om Johans Nyhus agerande:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/har-johan-nyhus-s-brutit-mot-lagen-1.262296

Läraren Mikael Ljungqvist i Angered skrev om … ”Vad är på väg att ske i våra våldsutsatta stadsdelar?”:
https://sistatiden.se/vad-hander-pa-valdsutsatta-stadsdelar-om-saltet-mister-sin-salta/

GPs ledarskribent Aleksandra Boscanin skrev den 7 februari i år … ”En massutmaning i vardande”:
http://www.gp.se/ledare/en-massutmaning-i-vardande-1.4148629

Thomas Gür skrev en gästkrönika i GP den 8 oktober 2017 … ”Stöd till kulturbevarande blev klanvälde”:
http://www.gp.se/ledare/thomas-g%C3%BCr-st%C3%B6d-till-kulturbevarande-blev-klanv%C3%A4lde-1.4705409

”Jag tror Hammarkullen går en ljusnande framtid till mötes!
https://sistatiden.se/jag-tror-hammarkullen-gar-en-ljusnande-framtid-till-motes/

Varför är dödsskjutningarna i Tynnered – skummet på ytan?
https://sistatiden.se/dodsskjutningarna-i-tynnered-ar-skummet-pa-ytan/

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.