Varför har vanlig influensa använts av myndigheterna för att göra detta stora bedrägeri mot mänskligheten?

Tusentals medicinska experter och massor av briljanta advokater går nu emot Covid-19-hysterin.

I den här bloggposten presenteras vad som inte kommer fram i traditionell media. De här proffsen har livsviktig information att förmedla.

Arbetslaget består av mer än 1,000 advokater och över 10,000 medicinska experter under ledning av Dr. Reiner Fuellmich. Han har inlett rättsliga förfaranden mot CDC (den amerikanska motsvarigheten till FHM), WHO och Davos-gruppen för brott mot mänskligheten.

Reiner Fuellmich och hans team presenterar det felaktiga PCR-testet och ordern för läkare att beteckna eventuell comorbiditetsdöd som en covid-död – som bedrägeri:

”PCR-testet utformades aldrig för att detektera patogener och är 100% felaktigt vid 35 cykler.

Alla PCR-tester som övervakas av CDC är inställda på 37 till 45 cykler. CDC medger att test över 28 cykler inte är tillåtna för ett positivt tillförlitligt resultat.

Detta ogiltigförklarar över 90% av de påstådda Covid-fallen / ”infektioner” som spåras av användningen av detta felaktiga test. Förutom de felaktiga testerna och bedrägliga dödscertifikat strider själva ”experimentella” vaksinet mot artikel 32 i Genèvekonventionen”, förklarar advokat Reiner Fuellmich.

Det handlar om genpreparat som modifierar koden i cellerna men som inte har genomgått normala kliniska tester

Lars Bern som är teknologie doktor förklarar att preparaten från Pfizer och de andra läkemedelsbolagen inte är vaccin.

Det är genpreparat som modifierar koden i cellerna. De har inte genomgått normala kliniska tester. 

Vissa av dessa preparat är av en typ som modifierar mRNA-koden i celler medan vissa preparat går in och justerar DNA-koden i cellkärnan.

”Ett problem är risken för att immunförsvaret efter injicering angriper andra protein i kroppen som liknar spikproteinet”, menar Lars Bern i det här videoprogrammet och fortsätter:

”Ett annat problem är risken för att de spikproteiner som skapas i kroppen kan skada blodkärlen på samma sätt som viruset.

Spikproteiner är mycket farligare än vad man tidigare trott
De transporteras runt i hela kroppen och anrikas i olika organ

Lars Bern rapporterar i ett TV-program, under torsdagen, att en väletablerad vaccinforskare gjort allvarliga upptäckter. Det handlar om att vaccin kan skada äggstockar och förgifta bröstmjölken för ammande barn.

Det visar sig att spikproteinerna, som bildas efter mRNA-vaccinernas inträde i kroppen, inte stannar i det muskulära området där sprutan satts. I stället transporteras spikproteinet runt i hela kroppen och anrikas i olika organ.

Efterhand har det visat sig att spikproteinet i sig, är mycket farligare än vad man tidigare trott. Nu visar flera undersökningar att spikproteinet är själva orsaken till de blödningar samt blodproppsbildningar som man tidigare upptäckte hos patienter som drabbats av den alvarligare sekundära fasen av Covid-19.

Kombinerat med spikproteinets destruktiva egenskaper i blodkärl, blir nu upptäckten av dess stora spridning alarmerande. I den omnämnda forskningsartikeln (se länk nedan) bifogas en tabell över koncentration av spikproteinet efter olika tider för olika organ. Det visar sig att äggstockarna är ett av de organ där spikproteinerna ansamlas i högst grad.

Det rapporteras även om blödningar i mag- och tarmsystem för ett ammande spädbarn där modern vaccinerats. Barnets liv gick inte att rädda. Detta ger en indikation på att spikvaccinet även överförs via modersmjölken vid amning.

Titta i gårdagens SwebbTV-program här:

https://swebbtv.se/w/622e090c-6aa1-4ef6-97d5-7e16e95b1ecc?fbclid=IwAR2GPgAW5bGgVxLZZYBfM_3qKl9q3_RBFBJj6XPCFslcDeLe6yOqNcZ52ns

Köp Losec enterotablett 20 mg 7 st på apotea.se

Det tog 26 år för Astra att ta fram magmedicinen Losec

Astra började år 1966 sin forskning med syftet att få fram en bra magmedicin. År 1992 blev Losec en verklighet, 26 år efter starten. Det tog alltså 26 långa år för Astra att gå från ”ax till limpa”.

Nu har flera läkemedelsbolag, på mindre än ett år, fått fram olika preparat, mot Covid-19. Alla dessa är bara nödgodkända. Det betyder att alla som nu vaccinerar sig ingår i en jättestor testgrupp.

Om två år beräknar de att alla tester är gjorda. Då, och först då, får vi veta vilka biverkningar som har uppstått.

Alla läkmedelsbolag är friskrivna från ansvar för de ev. biverkningar som kan uppkomma efter ”vaccineringen” (många dödsfall och förfärliga biverknignar har redan inkommit).

Astra Zeneca förklarade i höstas att de inte kan veta vilka biverkningar som kan komma att uppstå om fyra år.

De genmodifierade ”vaccinen” förändrar människans DNA, vilket innebär att ett stort ingrepp görs i människokroppen.

Här under redogör jag för en del av dessa biverkningar.

Vänta med ditt beslut om ev. vaccinering

Mitt råd till dig som funderar på att vaccinera dig:

Vänta med beslutet till dess testperioderna är avslutade år 2023.

Bryter mot Genèvekonventionen från 1949

Enligt artikel 32 i Genèvekonventionen från 1949 är ”stympning och medicinska eller vetenskapliga experiment som inte krävs för medicinsk behandling av en skyddad person” förbjuden.

Enligt artikel 147 är genomföranden av biologiska experiment på skyddade personer ett allvarligt brott mot konventionen.

Det ”experimentella” vaccinet bryter mot alla 10 Nürnbergkoder – som har dödsstraff för dem som försöker bryta mot dessa internationella lagar.

Forskaren Lennart Fröderberg stod utanför Folkhälsomyndighetens kontor och undrade:

”Vad INNEHÅLLER ett Covid-19 test?”

I måndags, den 31 maj hände något mycket märkligt när forskaren Lennart Fröderberg lugnt och fredligt stod utanför Folkhälsomyndighetens (FHM) kontor i Solna.

Ut kommer en väktare och säkerhets ansvarig på FHM och säger att FHMs personal känner sig hotade av att han stod där utanför. Lennart Fröderberg säger:

”Jasså sa jag om de känner sig hotade av att en extremt välunderbyggd fråga ställs på min Roll-up, så kanske de inte skall jobba på ett ställe som skall vara befolkningen till hjälp- Bl.a med att svara på frågor gällande ett påstått RT PCR ”test”.”

”Jag sa till dem att om jag är ett hot mot personalen så får ni väl kalla på polisen så får de bedöma om min enda fråga är ett hot mot personalen inom FHM.”

Ingen polis kom medan väktaren lommade iväg från platsen.

Och inget svar har han heller fått från FHM på de brev han skickat.

Våra myndigheter har skyldighet att besvara brev från medborgare, så snart som möjligt.

Anders Tegnell gav mig inget svar

I torsdags, den 3 juni, skrev jag likalydande brev till statsepidemiolog Anders Tegnell på FHM, Socialminister Lena Hallengren, Socialstyrelsen och MSB.

Från FHM kom ett mejl där det står att Anders Tegnell har läst det men kan inte svara på brevet utan hänvisar mig till Läkemedelsverket och tillverkaren av det specifika testet. Omgående sände jag en kopia av deras svar till Läkemedelsverket och bad om deras svar på frågan:

”Vad INNEHÅLLER ett Covid-19 test?”

”Vi kan inte svara på vad testet innehåller”, svarade Läkemedelsverket.

Den 7 juni fick jag svar från Läkemnedelsverket, som skrev:
”Vi kan inte svara på vad testet innehåller utan hänvisar dig att kontakta företaget som tillverkar det aktuella testet.”

PCR-testet används på helt fel sätt

Man kan likna PCR-testkittet vid ”solen” som hela universum snurrar runt omkring i Corona-debatten. Eller som ”epicentrum” vid en jordbävning eftersom PCR-testkittet är själva ”medelpunkten” i viruspolitiken.


Men nu har testkittet visat sig vara ett forskningsbedrägeri.

Vid en peer review-studie visade det sig att teststudiet var ett sådant bedrägeri. Detta avslöjades den 27 november 2020 av 22 forskare. Man fann tio allvarliga fel och brister. Ett av felen var så alarmerande att det stjälpte allt. 

Man kan undra varför PCR-testpinnen förs så långt upp i näsan när prov eller svabbar tas?

Vad är syftet med testkittet?

Testkittet RT PCR har inget med Coronatester att göra – överhuvudtaget.

Folk luras att TRO att de blir testade för Covid-19. Vad som i själva verket sker är högst sannolikt något helt annat.

Testkittet som alla WHO:s medlemsländer (193 stycken) anmodas använda kallas RT PCR.

Dr. Judy Mikovits (se videoklippet) och andra forskare påstår att testkittet är kontaminerat. Det betyder att testkittet innehåller något ”okänt”. Vilket då? Ja, det är frågan. (Synonymer till kontaminera: sammansmälta, blanda ihop, smitta, smitta ned; förorena.)

Det finns metalltrådar längst upp på teststickan

”Varför finns det metalltrådar längst upp på teststickan? Dessa verkar vara aktiva”, påpekas det i bif. videoklipp

”Det är verkligen viktigt att det här klargörs. Folk är så EXTREMT naiva som TROR att bara för att någon påstår att det är ett testkitt för Covid-19 så är det korrekt och en absolut sanning”, sägs det också i videoklippet, här:

Uppfinnaren av PCR, den avlidne Kary Mullis (bilden här bredvid), nobelpristagare i kemi år 1993 sa om PCR:

”Nej, det här är inget diagnostiskt test av en sjukdom.”

”Syftet med PCR-testet är att plocka ditt DNA eller RNA”
. Ja, så har dess uppfinnare Kary Mullis sagt.

Nu har det visat sig att RT PCR är en 100 procentig bluff som hela världens Covid-19-politik är baserad på. Det var den tyske virologen Christian Drosten och hans forskningsteam som utvecklade det första diagnostiska testet. Det antogs av WHO och används nu över hela världen. Christian Drosten informerar, för övrigt, regelbundet den tyska regeringen om den sk ”Coronavirus-pandemin”.

Kan vara en bild av 1 person, står och text där det står ”Professor Dolores Cahill avslöjar PCR-bluffen WE ARE NOT AFRAID Αν 1,500 pastadda SARS-Cov-2 testsvar visade sig ALLA VARA Influensa A & Influensa Д

Ett fullskaligt bedrägeri

Professor Dolores Cahill har undersökt det som har påståtts vara SARS-Cov-2. Det gjordes genom sekvensering av RT PCR-testsvar som menades vara SARS-Cov-2. Men i själva verket visade det sig vara Influensa A & Influensa B.

Av 1,500 påstådda SARS-Cov-2 testsvar visade det sig att ingen av dessa hade någon som helst förekomst av SARS-Cov-2. Bara Influensa A & Influensa B.

Det betyder att det som, i olika länder (även i Sverige), legat till grund för beslut om ny tillfällig pandemilag, visade sig vara en vanlig och årligen förekommande säsongsinfluensa.

Och således INTE Covid-19.

Professor Dolores Cahill säger att hon skall sekvensera de PCR-tester som gjorts. Det måste göras eftersom hela Covid-19 pandemin är baserat på positiva PCR-testsvar.

Vad mäter då PCR-testet – egentligen?

I den diagnostiska världen, inom PCR, så förekommer inte enbart positiva eller negativa svar. Det man måste få fram, genom sekvensering, är vad testet faktiskt mäter.

Pandemilagen är således baserat på felaktig information och är ett bedrägeri.

Är det ett chip som placeras uppe i näsan?

Kan det vara så att en mottagare (ett chip) placeras långt upp i näsan? Eller är det en sändare – eller bådadera?

Det finns ett väldigt viktigt organ där inne – hjärnan.

Är det någon form av sekret eller substans som man tar därifrån? Man kan faktiskt undra över vad det handlar om.

Kunskapen och kännedomen om vad som testpinnen verkligen gör, är liten. Finns det risk att pinnen för in någonting som kan komma att påverka människans framtid? Därför är det viktigt att inte låta testa sig med testpinnen. Ingen vet vad som stoppas in i näsan och i hjärnan.

Det gäller att tänka sig för och skydda sig själv och sina barn.

Från sjukhus i Slovakien – COVID PCR-testet visade sig vara ett verktyg för folkmord

En personal på sjukhuslaboratoriet i Bratislavia genomförde en studie om Covid PCR-tester och drog slutsatsen att testpinnarna fastnar i näsan hela vägen till hjärnan och implanterar Darpa Hydrogels i kroppen.

Darpa är Defense Advanced Research Projects Agency – en forsknings- och utvecklingsbyrå för Förenta staternas försvarsdepartement som ansvarar för utvecklingen av framväxande teknik för militärens användning. Ursprungligen känd som Advanced Research Projects Agency, skapades byrån den 7 februari 1958 av president Dwight D. Eisenhour, USA

Från studien är ”Darpa Hydrogel (referens) en konstgjord substans som skapar en omvandlare mellan den elektromagnetiska signalen och en levande cell, vävnad eller organ. Konverterar en elektromagnetisk signal från en sändare till en signal som en levande cell förstår och svarar på. (se foto av skalbagge – Darpa Hydrogel injicerades i dessa nervstrukturer och var kontrollerbara via en radio)”.

”Darpa Hydrogel och litium blockerar och förstör tallkottkörteln och får den tänkande personen att bli en kontrollerbar biorobot. En hydrogel är en bärare av en aktiv substans, dess uppgift är att få ämnet in i kroppen på en önskad plats”.

Vaccineringen skyddar inte alls

Vaccinet” mot Covid-19 uppfyller INTE de krav som kan ställas för att kunna betraktas som ett vaccin och är därför per definition ett medicinskt ”experiment” som kommer att pågå i ytterligare två år:

1) ”Vaccinet” ger INTE immunitet mot viruset
2) ”Vaccinet” skyddar INTE mottagarna från att få viruset
3) ”Vaccinet” minskar INTE dödsfall på grund av virusinfektionen
4) ”Vaccinet” minskar INTE cirkulationen av viruset
5) ”Vaccinet” minskar INTE överföringen av viruset

Jätteutbrott av corona på Seychellerna
– trots flest vaccinerade i världen

det skrev Joachim Kerpner i Aftonbladet den 16 maj.

Coronasmittan sprider sig just nu snabbast på Seychellerna, trots att det är världens mest vaccinerade land.

– Man kan inte slänga ut restriktionerna bara för att 60 procent av befolkningen vaccinerats, säger professor Michael Z Lin till nyhetsbolaget CNN.

Läxan från Seychellerna är bister för resten av världen
Den afrikanska önationen i Indiska oceanen leder det globala vaccinracet. 61,4 procent är färdigvaccinerade, fler än i Israel, enligt Our World in Data.

Ännu fler har fått första sprutan, 69,7 procent. Det är också världsrekord.

Trots det är smittspridningen för närvarande världens kraftigaste – tio gånger högre än i Sverige, som ändå har näst högsta smittspridningen i Europa just nu.

Den dagliga rapporten från Seychellerna om läget på Covid-19 fronten

Stort Coronautbrott på äldreboende i Hofors
Åtta boende och åtta i personalen är smittade – trots att samtliga smittade boende är fullvaccinerade

SVT Nyheter skrev den 25 maj att åtta boende och åtta i personalen har konstaterats smittade av coronaviruset på ett äldreboende i Hofors. Detta trots att samtliga smittade boende är fullvaccinerade.

Det är äldre på flera avdelningar på äldreboendet Hesselgrenska i Hofors som har blivit smittade. De första fallen upptäcktes den 11 maj hos både de boende och de anställda.

Enligt Hofors kommun ligger också en boende på sjukhus efter att ha blivit smittad.

Hör kommunchefen i Hofors Jonatan Alamo Block om klusterutbrottet på äldreboendet Hesselgrenska i videoklippet ovan.

Mycket höga dödstal i Israel efter vaccineringen mot Covid-19

Inslaget startar 17:31 in i sändningen.

Lars Enarson är böneledaren som bor i Israel. Han berättar att Pfizers VD Albert Bourla har uttryckt att Israel är Pfizers laboratorium för att testa sitt vaccin på hela befolkningen. Pfizers chef är f ö nära vän med Israels tidigare premiärminister Benjamin Netanyahu.

Israel har mycket höga dödstal och svåra biverkningar efter Covid-19-vaccineringen

Inslaget startar 17:31 in i sändningen.

Israel har en hög dödlighet i samband med vaccinerna. Under januari och februari i år hade landet en 22% högre dödlighet, i samband med vaccineringen, jämfört med samma månader förra året. I åldersgruppen 20-30 år har dödligheten ökat under årets två första månader med 32% jämfört januari-februari 2020.

Det finns uppgifter som tycks utvisa så att Pfizers vaccin är farligare än Astra Zenecas.

Lars Enarson förklarar att orsaken till att så många har låtit vaccinera sig, och att man har kunnat införa så många riktade kampanjer, är att Israel fortfarande befinner sig i ett krigstillstånd.

Nu har ”kriget mot pandemin” varit i fokus. Många hemska filmer har valsat runt på nätet som skildrar många hemska biverknignar som skett i samband med vaccineringen mot Covid-19.

Avtalet mellan Pfizer och Israel är sekretessbelagt. Alla personliga uppgifter är således Pfizers egendom.

Titta gär på videon som Michael Willgert på SwebbTv har gjort med Lars Enarson. Där framgår det att vaccineringen i Israel har drabbat många människor mycket hårt.

Inslaget startar 17:31 in i sändningen.

Tyrannisk agenda i Israel

En före Holocaust agenda råder nu i israel.

Video från Global Shabbat / Galilee Awakening-sändning där man tillber Herren i ande och sanning.

I den här videon berättar Gilad om att han tror att det går till seger.

Tillbedjan av Giliad och Magi Rosinger.

Varför får vi ingen information om viktiga näringsämnen?

Varför talar aldrig statsepidemiologen eller statsministern om vikten av att äta en rätt och riktig kost?

På bilden här ovan visas det dagliga tillskott av näringsintag, av vitaminer och andra nyttigheter, som Kristina och jag äter:

Vi äter C-och D-vitaminer, zink, selen och magnesium. Vidare stoppar vi i oss vitlökskapslar och blandar ingefärspulver i varmt vatten.

Kolloidalt silver är något nytt som vi vill pröva på.

Paranötter – stora nötter rika på antioxidanter – öppnar upp cellmembran så att alla vitaminer hamnar rätt. Plommon och dadlar liksom frukt ger styrka och näring åt våra kroppar. 

Ondskans psykopater

Min vän Jan-Åke Henriksson i Örebro har en blogg som heter efterföljelse.se. Den 25 maj skrev han om det som nu händer i världen.

Han skriver bl a:

”Du vaccinerar inte människor som inte riskerar en sjukdom.”

”Du planerar inte heller att planera att vaccinera miljontals friska människor med ett vaccin som inte har testats i stor utsträckning på människor.”

”När man skulle utföra tester på djur där man injekterade mNRA i dessa testobjekt så dog alla djur efter de fått mRNA i sina kroppar.”

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt.”

”De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa.”

”I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.”

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Jag har jämfört influensan i ett tidigare avsnitt på min hemsida där jag beskriver händelseförloppet 1918 efter att man injicerat hemvända soldater från skyttegravskrigen i Europa.

På sin FB-sida skrev Jan-Åke den 18 maj:

”Om du ens överväger att vaccinera dig för Wuhan coronavirus (COVID-19), har Robert F. Kennedy Jr. ett meddelande till dig”:

”Gör det inte!”

Brorsonen till före detta president John F. Kennedy utfärdade nyligen ett offentligt uttalande som uppmanade människor överallt att undvika COVID-19-sprutan till varje pris, eftersom det innehåller en oprövad ny teknik som kallas mRNA, vars långsiktiga biverkningar är helt okända.

mRNA förändrar direkt det genetiska materialet hos dem som får det, ungefär som vad som händer när ”forskare” genetiskt konstruerar (GMO) livsmedelsgrödor som sojabönor eller majs för att göra dem motståndskraftiga mot buggar eller torka.

”Denna intervention kan jämföras med genetiskt modifierade livsmedel, som också är mycket kontroversiella”, säger Robert F. Kennedy Jr.

”Utbrottet av Spanska sjukan kom efter det man tagit vaccinet och där man gjorde tester.”

Jan-Åke Henriksson berättar i sin blogg om vad som hände när Spanska sjukan drabbade världen för drygt 100 år sedan:

”Där man lade döende människor liggande på britsar, där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät dessa andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning.”

”Av de friska, som var test personer, blev inte en enda smittad eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom.”

”Utbrottet av Spanska sjukan kom efter det man tagit vaccinet och där man gjorde test”, skriver Jan-Åke Henriksson och fortsätter:

”Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver. Men det är verkligen skrämmande likt detta scenario vi har just nu över vår värld”.

Ett inlägg på FB om hur jag natten till den 28 maj
vaknade och då hörde klagan och gråt inom mig

Jag vaknade i natt (natten till den 28 maj) och hörde klagan och gråt inom mig

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”Vad händer efter vaksineringen? Hur mảnga barn kommer att grảta över att ha förlorat sina föräldrar?”

Sådant är jag inte van vid. Ofta brukar lovsång ljuda inombords – men nu var det vemod, sorg och klagan som steg upp där inne.
Tankarna gick till det som hände i Betlehem, när Jesus hade fötts och då

”Rakel begrät sina barn”.

Men i natt var det inte föräldrar som grät över förlusten av barn. Nej, i natt handlade det om barn som grät kvidande och hejdlöst i sina kuddar – de hade förlorar sina föräldrar.
 
Vad händer i kölvattnet efter vaccineringen?
Det är något förfärligt på gång i Sverige. Små hjälplösa barn kommer att förlora vårdnadshavare i sviterna av Covid-vaccineringen.

Merparten av landets invånare rycker på axlarna när vaccin-biverkningar kommer på tal. Men, tyvärr så kommer verkligheten – ändå – att hinna ifatt detta lättlurade folk.
Den 19 februari blev pastor Kenneth Witick och hans hustru Elisabet sjuka i Corona. Frun klarade sig riktigt bra men Kenneth fick jättehög feber
– som varade i 12 dygn – och som ständigt höll i sig. Ibland gick febern upp till över 40 grader.
Under tiden hade de kontakt med hälsovården som skötte om dem på ett föredömligt sätt. De sista dagarna innan han blev inlagd på sjukhus hade han hög feber, som inte gick ner fastän han tog Panadol.
 

Krafterna rann ifrån honom

medan febern höll på och gick inte ner, trots medicinering. Han blev då intagen på sjukhus i tre dagar. Där fick han en hel medicin och även Kortison. Han trodde att han höll på att dö, han vandrade i dödsskuggans dal.

Demonen sa: ”Jag är Corona och jag äger din kropp.”

Den sista natten, som Kenneth hade feber, hade han en märklig upplevelse. Då hade han svårt för att somna. Emot honom kom då en demon emot honom, som sa:
”Jag är Corona och jag äger din kropp.”
Först blev Kenneth förvånad och lite rädd. Men sedan tog han till orda och sa till demonen:
Men det tog inte Kenneth emot utan gick emot demonens falska anklagelse
”Den 19/5 1979 begravde jag min kropp och mitt gamla liv i dopets grav, därför har du ingenting med mig att göra.”
Då släppte det.
Följande dag var Kenneth helt fri från febern.
Sedan fick han ett textmeddelande från en syster i församlingen i Borgå, där hon säger:
”Jag upplevde i natt att det blir seger.”

Här kan du ta del av händelsen i en dagsfärsk video:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Corona-Marie-Lonngren-Sonesson-1.jpgBakom corona finns en sjukdomsande

Marie Lönngren Sonesson skriver på ett annat forum: 

– Precis, bakom corona är en sjukdomsande

Jag har på min Mästare Jesu befallning i Markus 16:15 kastat ut Corona ur flera människor och de blev fria och friska, med en gång.

All ära till Gud!!!

I april förra året så fick jag ett meddelande från en kristen kvinna i Amerika som är mycket känd.

”Hon berättade att hon hade sett Corona när hon hade varit i bön.”

Jag undrade över detta, eftersom jag då inte hade ingen uppenbarelse om detta.

”Jag frågade Fader Gud vad detta betydde.”

Några dagar senare läste jag vad är Ulf Christiansson hade skrivit just i denna grupp (Bönealtare Göteborg). Han berättade att hans fru hade fått andningssvårigheter genom corona

Han sa:

”Ut ur mitt hus, i Jesu namn”

Då reste hon sig och kunde andas normalt igen

Då förstod jag denna kvinna från Amerika hade rätt att corona är en sjukdomsande.

Inte så långt efteråt kommer jag in till min granne. Mamma Sara berättade att hennes yngsta dotter var mycket sjuk. Hon hade haft 40 graders feber i snart åtta dagar. Hon kunde inte äta. Då sa Gud att jag skulle kasta ut corona ur flickan och det gjorde jag.

Nästa dag lekte flickan ute och var frisk Jag bad också för mamman som hade liknande symptom . Hon blev också helt frisk

Sen fick jag be med mamma Sara till frälsning. 

Sen har jag fått be med två kvinnor vid olika tillfällen. Båda hade haft feber i flera månader och var mycket illa däran. Jag fick på telefon bryta coronas makt och kasta ut denna sjukdomsande . Båda kvinnorna vittnar om att de blev friska kort efter det.

En mamma tog kontakt med mig på messenger och berättade att hennes dotter åkt in med ambulans Hon hade mycket svårt att andas. Jag berättade för mamman som är troende att det är en sjukdomsande. Vi kom överens och bröt coronas makt och kastade ut denna ande ur hennes flicka. 

Sen när flickan kom in till sjukhuset så undrade läkarna varför hon plötsligt var helt frisk.

Det finns alltid helande att kunna få genom Jesu blod!

BILDSPEL
– Länk med massor av intressanta bilder, illustrationer och fakta

Svåra Covid-19-vaccinbiverkningar har inrapporterats till Läkemedelsverket:

Helena Karlsson har sammanställt en lista över misstänkta biverkningar från Covid-19-vaccinering som har inrapporterats.

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.