Hur kunde saxen fastna på stället där sprutan sattes?

Min personlige vän Stefan (bilden) berättade för mig om att Sven Eriks hustru Maria gick till hårfrisörskan.

Där fick hon veta att hårfrisörskan hade tagit första vaccindosen mot Covid-19.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-28.png

Maria berättade då om för henne om faran med vaccinet.

Där och då provade Maria att sätta saxen på stället där hon fått sticket.

Saxen fastnade på vaccinationsstället

Den fastnade.

Magnetism.

Hårfrisörskan blev alldeles ifrån sig och började gråta. Då fick Maria trösta henne och be för henne. Det ledde till ett långt samtal om Jesus.

Hon kom till tro på Jesus och ville att Maria skulle fortsätta att undervisa henne.

Dr Pierre Gilbert sa för mer än 25 år sedan, 1995, om magnetfält:

”I den biologiska förstörelsen finns det organiserade stormar på magnetfälten. Det som kommer att följa dessa är en förorening av mänsklighetens blodströmmar, vilket skapar avsiktliga infektioner.

Detta kommer att genomföras genom lagar som gör vaccination obligatorisk. Och genom dessa vacciner blir det möjligt att kontrollera människor. Vaccinerna kommer att ha flytande kristaller som blir våra ”värdar” i hjärncellerna.

Dessa kommer att bli mikromottagare av elektromagnetiska fält där vågor med mycket låga frekvenser skickas ut. Och genom dessa lågfrekventa vågor kommer människor inte att kunna tänka själva. De kommer att förvandlas till zombier. Tänk inte på detta som en hypotes. Detta har redan tillämpats.

Tänk på Rwanda”
, förklarade Pierre Gilbert.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-31.png

Miljoner ′′nanorör′′ i en enda injektion

I den här videon utför nanoteknologin de uppgifter som de är programmerade för. De kan aktiveras med elektromagnetisk strålning eller med kemiska medel.

Miljoner sådana ′′nanorör′′ kan placeras i en enda injektion.

Titta på den här 15 sekunder korta videon, som jag hittade på den israeliska advokaten Ruth Machnes FB-sida:

”Egentligen är dessa nano saker mycket mindre än chipet och dessa nanosaker är robotar. Nanobots. Dessa kan programmera om ditt DNA! Detta är vad som finns i sprutan”, skriver Kristian Albrecht: Kristian Albrecht | Facebook

Vad finns i Pfizers vaccin?

Ta en titta på videon här från den 19 april 2021:  https://brandnewtube.com/watch/disturbing-pfizer-vaccine-zoomed-w-microscope-are-living-cells-organisms-mixed-in_8yuKL7jxQWJsJUd.html?fbclid=IwAR06kvoL6LyiT89lk4ul8VHRC4WrbTvsDGx-IsJksbYQNZZ51gZQnXDQtbk

Pfizer-vaccin är här inzoomat i ett mikroskop. Har levande celler eller organismer blandats in?

Det har förstorats 2,000 gånger i mikroskop. Det sägs att man inte exakt kan veta vad vi ser, men det ger en del funderingar.

Det verkar vara någon form av organism, kanske celler. Här nämns organismer med Morgellon. Det ser ut att vara vita och svarta prickar som rör sig inne i cellen.

Morgellons sjukdom är ett ovanligt och obehagligt tillstånd. Den kännetecknas av små fibrer eller andra partiklar som kommer ut från hudsår. Människor med detta tillstånd rapporterar ofta om att det känns som om något kryper på huden och det svider.

Det är ett oförklarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av hudmanifestationer, bl. a icke läkande sår, klåda och förekomst av fibrer.

I videon säger en manlig röst: ”Jag vet inte vad det är som vi ser här”.  

Dam: ”Är det från Pfizers vaccin?”

Röst: ”Ja, det är Pfizers.”

Dam: ”Vad är alla dessa rörliga delar?”

Röst: ”Dessa är inne i en organism, inne i vaccinet. Det vi ser här är något som lever. Ja, det är celler. De är antingen vita eller svarta beroende på linsens focus. De här är celler med en kärna inuti. Jag vet inte om det är Rna som ser ut så där. Det finns andra videoklipp där vi kan se mer av omgivningen, utanför den här varelsen. Du ser att de ansluter på ett snyggt sätt. En cell försvinner in i röret och försvinner på andra sidan och jag vet inte vad det gör där.Ja, det finns fortfarande en hel del att undersöka.”

Denna video kommer att skickas till Professor Capel, han är immunolog. Han vet säkert mer om det här än vad de här personerna känner till. 

Dam: ”Så att det rör på sig av sig självt?”

Röst: ”Det här är vad som finns i vaccinet.”

Dam: ”Men ni vet ännu inte vad det är för något?”

Röst: ”Nej, men det kan vara Morgellon.”

Dam: ”Morgellon?”

Röst: ”Ja, jag är nyfiken på vad som händer om man först sätter vaccinet i en microvåg. Då kommer förmodligen allt att sluta. Dött är dött. Förmodligen tar jag det där vaccinet, då går det först till microvågen (ohörbart), inte programbart. Mycket märkligt, men detta är en organism.” 

Allvarliga skador för hemtjänstpersonal – efter vaccinationen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-29.png

En annan av mina vänner är Louice (bilden). Hon berättar om en tidigare kollega, inom hemtjänsten:

I hennes grupp på 18 personer har många drabbats av skador efter vaccinationen mot Covid-19:

* En fick plötsligt diabetes strax efter.

* Fem har tappat mensen.

* En fick ett blått underben.

* Två fick problem med både hjärtat och lungorna efter första – den som blev mer drabbad är nu under utredning.

* Några är så trötta och hänger inte med som förut.

* Blicken på dessa är annorlunda mot tidigare.

* Louices förra kollega har själv fått Morgellons sjukdom. Detta är ett oförklarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av hudmanifestationer, bl. a icke läkande sår, klåda och förekomst av fibrer.

Hemska konsekvenser efter sprutan

Susanne Hellström skriver om vad läkare ser runt om i världen efter 💉.

På fem månader har detta hänt:

* 11,000 kvinnor har fått förändrade blödningscykler.

* En 22 månader gammal flicka fick, efter en helg med morföräldrar, vaginal blödning, inget trauma förelåg.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-27.png

* Över 4,000 personer har dött.

* 3-4 åringar kommer hem från förskolan med blödningar i trosorna. 117 fall har uppmärksammats, mot ett per år tidigare.

* 193,000 sidoeffekter rapporterade mot tidigare ca 30 per år.

* Ca 30-35 män per vecka söker för svullna testiklar och oförmåga att behålla stånd.

Allt direkt efter 💉

Susanne Hellström skrev detta på FB den 10 juni kl. 21:42. Kolla videon här:

Två svenska läkare förde fram fakta om Covid – på en presskonferens utanför FHM i Solna den 24 juni 2021

Läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer slår fast följande 14 punkter i sitt öppna brev:

“Vi [läkare] ska alltid försöka bota patienten. När vi inte kan bota, ska vi lindra. När vi inte kan lindra så ska vi trösta och framför allt får vi inte skada patienten. Bota Sverige kräver att Covid-injektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper”, det förklarar Hanna Åsberg, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och Glenn Dormer, legitimerad läkare.

De två läkarna har även för avsikt att skicka in ett längre brev till Folkhälsomyndigheten och alla sjukvårdsregioner i Sverige kompletterat med vetenskapliga referenser. Se även deras sajt: www.BotaSverige.se

1. Det finns ingen signifikant ökning av de totala dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren i Sverige.

2. 2009 ändrade WHO definitionen av begreppet pandemi från att vara baserat på dödsfall till att istället baseras på smittfall.

3. Under vinterhalvåret 2020-2021 har Folkhälsomyndigheten rapporterat nästan noll fall av influensa.

4. PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler ger 97% falskt positiva svar. I Sverige körs 45-50 cykler.

5. Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner.

6. Det finns ett tydligt samband mellan D-vitaminbrist och risk för sjukhusvård och dödsfall vid Covid-19.

7. Läkemedlet Ivermectin fungerar för att förebygga och behandla Covid-19, men svenska läkare får inte skriva ut det.

Hydroxiklorokin, zink och Azithromycin är en effektiv kombinationsbehandling för Covid-19.

8. Nedstängningar (lockdown) har inget vetenskapligt stöd för att förebygga smittspridning av Covid-19. Tvärtom orsakar nedstängningar ekonomisk skada och ökad psykisk ohälsa samt fördröjd diagnostik av cancer och hjärt-kärl sjukdomar.

9. För övrigt friska barn dör inte av Covid-19. Det finns ingen anledning att utsätta barn för en experimentell injektion.

10. Covid-injektionen är en genterapeutisk injektion och inte ett vaccin i traditionell mening. Individen kan fortfarande bli smittad.

11. Vanligtvis tar det mellan 5-15 år att utveckla ett vaccin. Sedan februari 2021 har det observerats en ökning av antalet covidfall samtidigt som folk har fått covid-injektionerna.

12. Vi befinner oss nu i en kombinerad fas 3 och fas 4-studie i en läkemedelsprövning utan ett informerat samtycke från individen, vilket strider mot Nürnbergkommissionen.

Följ med i samtalet på Facebook om ”Saxen som fastnade där sprutan sattes”

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.