PCR-testkittet är själva navet i ”Covid-19-skandalen”

Man kan likna PCR-testkittet vid ”solen” som hela universum snurrar runt omkring i Corona-debatten. Eller som ”epicentrum” vid en jordbävning eftersom PCR-testkittet är själva ”medelpunkten” i viruspolitiken.

Men nu har testkittet visat sig vara ett forskningsbedrägeri.

Vid en peer review-studie visade det sig att teststudiet var ett sådant bedrägeri. Detta avslöjades den 27 november 2020 av 22 forskare. Man fann tio allvarliga fel och brister. Ett av felen var så alarmerande att det stjälpte allt. 

Man kan undra varför PCR-testpinnen förs så långt upp i näsan när prov eller svabbar tas?

Är det ett chip som placeras uppe i näsan?

Kan det vara så att en mottagare (ett chip) placeras långt upp i näsan? Eller är det en sändare – eller bådadera?

Det finns ett väldigt viktigt organ där inne – hjärnan.

Är det någon form av sekret eller substans som man tar därifrån? Man kan faktiskt undra över vad det handlar om.

Kunskapen och kännedomen om vad som testpinnen verkligen gör, är liten. Finns det risk att pinnen för in någonting som kan komma att påverka människans framtid? Därför är det viktigt att inte låta testa sig med testpinnen. Ingen vet vad som stoppas in i näsan och i hjärnan.

Det gäller att tänka sig för och skydda sig själv och sina barn.

Men vad innehåller RT PCR testkittet egentligen?
Och vad gör testkittet för nytta? 

De åtgärder mot Covid-19 som har gjorts har som enda grund – PCR-testresultat. Resultatet baseras i sin tur på Christian Drosten-testet. Under det senaste året har denna testmetod orsakat otaliga människoliv.

Testkittet RT PCR har inget med Coronatester att göra – överhuvudtaget.

Folk luras att TRO att de blir testade för Covid-19. Vad som i själva verket sker är högst sannolikt något helt annat.

Testkittet som alla WHO:s medlemsländer (193 stycken) anmodas använda kallas RT PCR.

Vad används ”testkittet” till?

Dr. Judy Mikovits och andra forskare påstår att testkittet är kontaminerat. Det betyder att testkittet innehåller något ”okänt”. Vilket då? Ja, det är frågan. (Synonymer till kontaminera: sammansmälta, blanda ihop, smitta, smitta ned; förorena.)

Det finns metalltrådar längst upp på teststickan

”Varför finns det metalltrådar längst upp på teststickan? Dessa verkar vara aktiva”, påpekas det i bif. videoklipp.

Vad är syftet med testkittet?

”Det är verkligen viktigt att det här klargörs. Folk är så EXTREMT naiva som TROR att bara för att någon påstår att det är ett testkitt för Covid-19 så är det korrekt och en absolut sanning”, sägs det också i videoklippet.

Uppfinnaren av PCR, den avlidne Kary Mullis (bilden här bredvid), nobelpristagare i kemi år 1993 sa om PCR:

”Nej, det här är inget diagnostiskt test av en sjukdom.”

Nu har det visat sig att RT PCR är en 100 procentig bluff som hela världens Covid-19-politik är baserad på. Det var den tyske virologen Christian Drosten (bilden till höger) och hans forskningsteam som utvecklade det första diagnostiska testet. Det antogs av WHO och används nu över hela världen. Christian Drosten informerar, för övrigt, regelbundet den tyska regeringen om den sk ”Coronavirus-pandemin”.

Detta testkitt används idag vid undersökning för att säkerställa om Corona-virus finns eller inte.

Jag frågade en läkare på en hälsocentral här i Göteborg i förra veckan:

Vad finns längst fram på testpinnen?

”Bomull”, sa han. Då bad jag honom att undersöka saken genom att placera en testpinne under ett mikroskop. Då kommer han att kunna se vad som finns där.

En annan fråga som vi söker svar på:

Varför köpte många länder PCR-testkitt – i stora mängder och för många miljarder kronor – flera år före ”Corona-pandemins” utbrott?

RT-PCR betyder Reverse transcriptase PCR, teknik inom molekylärbiologin. RT syftar på enzymet omvänt transkriptas, som kan bygga DNA utifrån en förebild gjord av RNA. Förkortningen PCR står för Polymerase Chain Reaction (polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.

Först syntetiserar man cDNA med hjälp av detta enzym, sedan använder man detta som utgångsmaterial för en vanlig PCR.

Titta på den här videon, från tiden 05:48, så får du se något mycket märkligt – längst ut på testpinnen:

https://www.bitchute.com/video/IuWCvSz7RFhb/?fbclid=IwAR2uPaKZd2tKrSQw_sB8-cwZANge3Z16WaQ5byVsWK5JotiR1D3kKfBVuF/

Är Rona PCR-torkdukar täckta av nanofibrer de vill ha inuti oss?
Den här kvinnan tog isär den och säger ja.

Det existerar troligtvis inte coronavirus i positiva PCR-test

PCR-test. Licens: Shutterstock.com (1704280819)

Text hämtad från NewsVoice, 23 april 2021 kl 12:26

Michael Zazzio har ställt upp ett chi2-test (ett sannolikhetstest) för att räkna ut sannolikheten för att det finns något coronavirus. Hans matematiska analys visar att det med största sannolikhet inte existerar någon SARS-CoV-2-smitta, vilket även professor Dolores Cahill och docent Derek Knauss samt professor Michel Chiossudovsky har yttrat.

https://newsvoice.se/2021/04/coronavirus-pcr-test/#

Professor Dolores Cahill
 lät genetiskt analysera 1500 PCR-tester som hade gett positivt svar för coronaviruset SARS-CoV-2. När ett genanalyslaboratorium i New York i USA kontrollerade innehållet, så fann man att det inte var något av PCR-testerna som innehöll något coronavirus alls.

Kan vara en bild av 1 person, står och text där det står ”Professor Dolores Cahill avslöjar PCR-bluffen WE ARE NOT AFRAID Αν 1,500 pastadda SARS-Cov-2 testsvar visade sig ALLA VARA Influensa A & Influensa Д

https://www.facebook.com/photo?fbid=863594037824577&set=a.170716420445679

Cahills PCR-tester innehöll framförallt influensavirus. De flesta var av typen A, och en mindre andel av testerna innehöll influensavirus av typen B. I slutet av mars redovisade även två amerikanska forskare i Kalifornien samma resultat.

Sannolikheten för att 1500 positiva tester i själva verket är negativa är så pass liten att om man skulle testa hela världens befolkning, så skulle troligtvis inte någon enda människa i verkligheten vara smittad av det smittämne som de initiala testerna har påstått. Precis så ligger det till med SARS-CoV-2, och det verkar inte bättre än att vi alla har lurats av den globalistelit som har som mål att kontrollera oss fullt ut.

Professor Dolores Cahill var den som först visade att 1,500 för Covid-19 positiva PCR-tester inte innehöll något enda corona-virus. I slutet av mars månad i år talade jag med Dolores om detta. Hon berättade då för mig att nyheten om testresultaten skulle komma att släppas i början av april.

En liknande analys visade samma sak

De amerikanska forskarna Dr Derek Knauss och Professor Michel Chossudovsky gjorde en likvärdig analys av 1,500 PCR-tester som var positiva med avseende på Covid-19.

Inte heller de testerna innehöll några coronavirus. Knauss och Chossudovsky skickade därefter sina tester för analys vid Stanford, Cornell och några andra universitetslaboratorier i Kalifornien.

Ej heller i dessa tester fann forskarna några Corona-virus.

”CDC sa att de inte kan ge dem, eftersom de inte har dessa prover.”

CDC Själv medger att de inte har något identifierbart virus

Djupt dold i ett officiellt dokument om Covid-19 erkände CDC redan sommaren 2020 att det inte har ett mätbart virus:

”Som inga kvantifierade (= uppmätta) isolerade virusobjekt från 2019-nC är tillgängliga för närvarande …” (sidan 39 i CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Realtid RT-PCR Diagnostic Panel” (13 juli) Med andra ord kunde CDC, som en av världens ledande medicinska myndigheter, inte, och kan fortfarande inte, påvisa ett virus.

”Så vi kom fram till den hårda slutsatsen genom allt vårt forsknings- och labbarbete att Covid-19 var imaginärt och fiktivt. Influensan kallades bara ”Covid”, och de flesta av de 225,000 dödsfallen kom från samsjukligheter som hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, lungemfysem etc. De fick influensan som ytterligare försvagade deras immunförsvar, och de dog.”

Viruset är fiktivt

”Jag behöver fortfarande hitta ett genomförbart prov med Covid-19 att arbeta med. Vi som genomförde labbtestet med dessa 1,500 prover vid de 7 universiteten stämmer nu CDC för Covid-19-bedrägeri. CDC har fortfarande inte skickat oss ett livskraftigt, isolerat och renat prov Covid-19. Om de inte kan eller vill, säger jag att det inte finns någon Covid-19. Det är fiktivt, säger Dr. Derek Knauss.

De fyra forskningsrapporterna som beskriver genomextrakten av Covid-19-viruset lyckades de aldrig isolera och rena proverna. Alla fyra papper beskriver endast små bitar av RNA som bara är 37 till 40 baspar långa.

Det är INTE ett VIRUS. Ett virusgenom har normalt mellan 30,000 och 40,000 baspar.

”Nu när Covid-19 förmodligen är så illa överallt, hur kommer det sig att inte ett enda labb i världen helt har isolerat och renat detta virus?”

”Det är därför att de aldrig hittade viruset. Allt de någonsin upptäckte var små bitar av RNA som ändå inte identifierades som viruset. Så vad vi har att göra med är bara ännu en influensastam, precis som varje år. Covid-19 existerar inte. Det är fiktivt.’

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Doctor.png

Infowars redovisar också Dr Derek Knauss ((bilden här ovan) yttranden.

Visa källbilden

I det dokument som finns utlagt på Internet står det bland annat att:

”På basis av laboratorietesterna på dessa 1,500 prover stämmer vi nu Centers for Disease Control and Prevention (CDC) för Covid-19-bedrägeri. CDC har ännu inte skickat oss något enda livskraftigt, isolerat och renat prov av Covid-19.

Jag vill påstå att det sannolikt inte finns något Covid-19. Det är en fiktion.

De fyra forskningsdokument som beskriver de genomiska extrakten av Covid-19-viruset visar att dessa forskare aldrig har lyckats isolera och rena sina prover. Alla de fyra artiklarna som har publicerats om Covid-19 beskriver endast små bitar av RNA, bitar som bara var 37 till 40 baspar långa, vilket inte är något virus. Ett virus är i genomsnitt 30,000 till 40,000 baspar långt.”

En analys av testpinnar från COVID PCR-tester av ett sjukhus i Slovakien bekräftar PDF för folkmord

Publicerat den 30 april 2021 

Den som har ett standardmikroskop i skolan och ett testmikroskop kan verifiera informationen angående de testpinnor som publiceras här. All information om testpinnar, DARPA Hydrogel och litium är offentligt tillgänglig i vetenskapligt och affärsarbete. Se länkarna längst ner i PDF-dokumentet och längst ner i den här artikeln.

Av denna information framgår att testpinnar är ett kriminellt verktyg för folkmord på Slovakiens folk. Detta är dock en global, omtänksam och noggrant förberedd händelse!

Ihåliga nylonfibrer i slutet av PCR-tester

Dessa trasiga fiberändar har till uppgift att störa epitelet, ytskiktet på dina slemhinnor. På grund av deras brott vid spetsen och efterföljande urlakning och förlust av fiberinnehåll – det är DARPA Hydrogel och litium – hamnar dessa ämnen i din kropp … nära hjärnan! Dessa ihåliga fibrer eller trådar är patenterade av, du gissade det, DARPA.

Denna bild visar en i längdriktningen öppnad fiber med trasig ände och visar DARPA Hydrogel-kulor. Se även de andra bilderna i PDF-filen för förtydligande.

Detta ”material” finns nu kvar efter tömning på baksidan av näshålan!

Efter kontakt med DARPA Hydrogel med dina organiska vätskor, såsom saliv, börjar de bilda rektangulära kristallstrukturer inom några minuter. Dessa växer och förökar sig. Se resultatet efter 24 timmar i PDF!

Huvudmål: din pinealkörtel

Dessa DARPA Hydrogel ’kristaller’ skapar en rumslig 3D-struktur och växer rakt igenom din kroppsvävnad.

DARPA Hydrogel-kristaller växte under mikroskopet i riktning mot magnetfältet … Detta innebär att de växer i näshålan mot pinealkörteln. Pinealkörteln skapar ett lokalt starkare magnetfält än det yttre magnetfältet på jorden.

Du måste inse att naturlig kristallisering av saliv, utan DARPA Hydrogel, skapar kristaller som inte bildar 3D-rumsliga modeller eller rektangulära strukturer; de växer inte heller fraktalt, så de förökar sig.

Ivermectin används som test …

Som ett slags test tillsattes Ivermectin till den onaturliga kristallisationen. Detta orsakade ett omedelbart, fullständigt och permanent försvinnande av DARPA Hydrogel-kristallstrukturerna. Ivermektin har alltså en oerhört stark effekt mot vad DARPA Hydrogel producerar i våra organismer! Ivermektin är ett antiparasitiskt läkemedel som är effektivt mot de flesta tarmmaskar, parasitmider och löss.

Effekten av DARPA Hydrogel på humana blodkroppar

Tillsats av DARPA Hydrogel från PCR-testpinnen resulterade i, var inte orolig, en total slakt av röda blodkroppar! Dessutom bildar DARPA Hydrogel blodproppar inom några sekunder. Dessa blodproppar skadar och täcker sedan blodkärlen!

Resume

Efter att medvetet expanderat en blandning av nylonfiberfragment i näsan förblir DARPA Hydrogel tillsammans med litium på nässlemhinnan, under hypofysen och pinealkörtlarna. Denna blandning reagerar omedelbart med levande strukturer för att bilda kristaller som riktar sig till tallkottkörteln, som har sitt eget elektromagnetiska fält. När allt kommer omkring är människan en bioelektrisk varelse. Formen på kristallerna säger något om vilken typ av hydrogel som användes.

Här kan du läsa flera bloggposter om Corona:

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

 1. Intervju med Christian Drosten, läs och begrunda.

  DER SPIEGEL: Can we be confident that case numbers will begin to drop in spring as temperatures rise?

  Drosten: I don’t think so. The fact that we had such a relaxed summer in 2020 likely had to do with the fact that our case numbers remained below a critical threshold in the spring. But that’s not the case any longer. I am afraid that it will be more like in Spain, where case numbers climbed rapidly again after the lockdown was lifted, even though it was quite hot. In South Africa, too, where it is currently summer, case numbers are at a high level.

  Drosten: Once the elderly and maybe part of the risk groups have been vaccinated, there will be immense economic, social, political and perhaps also legal pressure to end the corona measures. And then, huge numbers of people will become infected within just a short amount of time, more than we can even imagine at the moment. We won’t have 20,000 or 30,000 new cases a day, but up to 100,000 in a worst-case scenario. It will, of course, be primarily younger people who are less likely than older people to have severe symptoms, but when a huge number of younger people get infected, then the intensive care units will fill up anyway and a lot of people will die. Just that it will be younger people. We can cushion this terrible scenario somewhat by pushing the numbers way down now.

  DER SPIEGEL: By not contradicting people who say ridiculous things publicly, you tolerate a situation whereby people believe in false prophets. It’s particularly problematic with corona-truthers, who claim that mortality isn’t much higher than it is with influenza.

  Drosten: Let me be extremely clear about that: According to what I have heard, the infection mortality rate in Germany – meaning the percent of SARS-CoV-2 infections that result in death in Germany – is likely over 1.1 percent. That is more than 10 times higher than the flu. But I know what you mean, of course. Though studies that are out of date, that are no longer accurate, don’t bother me so much. That’s just part of science. What bothers me more are arguments made without evidence, without substance, with unfair analogical reasoning. All those things that are essentially akin to suppressing scientific insights. It results in a false balance, with people getting the impression that such arguments are also science.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.