Vad betyder uttrycket ”det här släktet”?

Från höger ser vi en mor omgiven av sitt barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Profeten Joel förklarar att ett släkte betyder en generation. Det här är den fjärde bloggposten i serien: Bevisning – ställt bortom allt tvivel; Följ länkarna längst ner.

I Lukas evangeliet förutsäger Jesus att en vredesdom kommer att gå över den generation som lever i landet på hans tid. Matteus och/eller Markus, eller båda, bekräftar att det ska ske i en nära framtid, precis som Lukas beskriver på tre ställen; i Luk. 11:50-51, Luk. 19:41-44 och i Luk. 21:5-32. Det kommer att äga rum i denna generation. Deras bekräftelser är fullständiga.

Tidigare avsnitt i serien: Bevisning – ställt bortom allt tvivel [1] och [2] och [3]

Termen det här släktet kommer från det grekiska ordet geneá. Ordet geneá syftar på både generation och folk. Jerusalems förstöring kom inom samma generation (år 70 e. Kr.), medan det judiska folket skall bevaras som folk fram till Kristi återkomst.

Jesus sa i Luk 11:30 att han själv skulle vara i dödsriket i tre dagar och tre nätter. På det sättet skulle han vara ett tecken för folket och det här släktet i denna tid, precis som Jona en gång var ett tecken för Nineves folk:

”Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska Människosonen vara det för det här släktet.”

Ordet släkte eller generation återfinns på mer än 300 ställen i bibeln, varav mer än 30 gånger i Nya Testamentet. Jesus talade ofta om detta släkte i hårda ordalag. I hans förkunnelse benämndes det som ett ont, otroget och vrångt släkte.

Ordet Geneá återfinns på följande ställen i Nya Testamentet: Matt. 11:16; 12:39, 41, 42, 45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34; Mark. 8:12, 38; 9:19; 13:30; Luk. 1:48, 50; 7:31; 9:41; 11:29, 30, 31, 32, 50, 51; 16:8; 17:25; 21:32; Apg. 2:40; 8:33; Ef. 3:21; Fil. 2:15; Kol. 1:26; Hebr. 3:10.

Profeten Joel förklarar att ett släkte betyder en generation
Till dem som lyssnade till honom sa Joel att de skulle föra saken och ärendet vidare. De uppmanades att meddela det till sina egna barn och sedan skulle dessa, i sin tur, föra det vidare till barnbarnen. Därefter uppmanades dessa att föra det vidare till ett kommande släkte – till en ny generation, enligt Joel 1:3:

”Det här skall ni berätta för era barn, era barn skall säga det till sina barn, och deras barn till ett kommande släkte.”

Psalmisten framför samma tanke i Ps. 78:3-6, som Joel, om vad som menas med en generation:

”3 Vad vi har hört och lärt känna,
 vad våra fäder berättat för oss 4 vill vi inte dölja för deras barn.
 För det kommande släktet
 förkunnar vi Herrens lov,
 hans makt och de under han gjort. 5 Han upprättade 
 ett vittnesbörd i Jakob,
 han gav sin undervisning i Israel
 och befallde våra fäder
 att lära ut den till sina barn, 6 så att den blev känd
 för det kommande släktet,
 de barn som skulle födas.
 De i sin tur skulle
 berätta för sina barn.”


Genom att studera Matt. 12:39 ser vi att Jesus menar att det onda och trolösa släkte som då levde, var en generation. Denna generation skulle inte få något annat tecken än Jonas tecken, enligt vad som står i Matt. 12:39:

”Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.”

Jona befann sig tre dagar och tre nätter i fiskens buk. Lika många dagar och nätter skulle Jesus också vara i dödsriket, innan han uppstod. I denna vers profeterade Jesus om att detta skulle äga rum i just den då levande generationen. Ja, så blev det.

Ett släkte
=
en generation

Den generation som levde på Jesu tid skulle komma att få utstå den värsta tänkbara vedermödan
Många vedermödor har ägt rum på olika håll, på vår jord, under seklernas gång. Den enormt stora nöd som Johannes döparen, genom profetisk ingivelse, framförde till fariséerna och saddukeerna, skulle komma att drabba det judiska folket under deras livstid. Den generation som levde på den här tiden, skulle inte kunna fly ifrån den. Vedermödan, den värsta tänkbara, skulle drabba både detta land och detta folk, inom några få decennier, enligt vad som Lukas skriver i den senare delen av Luk. 21:23 :

”… för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk.”

Allt som beskrivs i de följande uppräknade bibelavsnitten handlar om det som skedde under den generation (eller det släkte) som levde under Jesu tid
fram till templets förstörelse år 70:
Lukas 21:8-31 och Matteus 24:4-33 (förutom verserna 29-31)
samt Markus 13:5-29.

I nedanstående parallella bibelrum bekräftas att allt som det stod om före dessa verser, i dessa tre kapitel, skulle komma att äga rum under den då levande generationen: 

Luk. 21:32 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Matt. 24:34 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Mark. 13:30 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Här ser vi att det som Jesus förklarar genom evangelisten Lukas får medhåll, här ovan, av både Matteus och Markus. Skrift förklarar skrift – och eliminerar en onödig diskussion. Allt det som hittills har beskrivits handlar om generationen på Jesu tid.

Termen det här släktet kommer från det grekiska ordet geneá.
Ordet geneá syftar både på generation och folk.
Jerusalems förstöring kom inom samma generation (år 70 e. Kr.),
medan det judiska folket
skall bevaras som folk fram till Kristi återkomst.

Detta släkte ska inte förgå (men senare kommer det att gå under) förrän allt detta sker. Det som kommer att äga rum, enligt Jesu beskrivning, är att allt det som det har redogjorts om före dessa verser, kommer att hända innan templet förstörs, i grund.

Jerusalems tempel förstördes år 70 och är en engångs händelse.

Källor och relaterat:

[1] Bevisning – ställt bortom allt tvivel
https://sistatiden.se/bevisningen-som-ar-stallt-bortom-allt-tvivel/

[2] Hur mycket av det som framförs i våra talarstolar är ställt bortom allt tvivel?
https://sistatiden.se/hur-mycket-av-det-som-framfors-i-predikostolar-ar-stallt-bortom-allt-tvivel/

[3] Tolkning på tolkning ger en vinglig tankebyggnad
https://sistatiden.se/tolkning-pa-tolkning-ger-en-ranglig-tankebyggnad/comment-page-1/

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.