Tolkning på tolkning ger en vinglig tankebyggnad

Om vi ska tolka de andliga frågorna med vårt intellekt och med mänsklig tradition så kommer vi längre och längre bort från det ursprungliga evangeliet. Till slut hålls evangeliet fånget i mänskliga påbyggnader, ritualer och egenintressen. Sådana tankebyggnader blir mycket vingliga. Det här är den tredje bloggposten i serien: Bevisning – ställt bortom allt tvivel; Följ länkarna längst ner.

Mycket av det som har framförts i kristna sammanhang och påståtts ha varit av profetisk art – har inte varit det. Varför? Anledningen till detta är att det inte har haft tillräckligt hög grad av bevisning. Andliga ting ska inte tolkas med mänsklig vishet utan med hjälp av Anden, säger Paulus.
Tidigare avsnitt i serien: Bevisning – ställt bortom allt tvivel [1] och [2]

Om vi ska tolka de andliga frågorna med vårt intellekt och med mänsklig tradition så kommer vi längre och längre bort från det ursprungliga evangeliet. Till slut hålls evangeliet fånget i mänskliga påbyggnader, ritualer och egenintressen. Sådana tankebyggnader blir mycket rangliga.

I 1 Kor. 2:12-13 läser vi: ”12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. 13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord.”

Under 1900-talet förkunnades det mera om vad som skulle hända vid Jesu andra tillkommelse än vad som sker idag. En del av den undervisningen var ödmjukt framförd, väl grundad på Ordet, korrekt och riktig. Medan viss undervisning, precis som sker idag, inte var bibliskt förankrad och överbyggd av himmelskt ljus och skärpa, utan spekulativ.

Kan det möjligen vara så att det är den spekulativa och icke bibelförankrade sådd som, har såtts under lång tid, nu har mognat fram? Många människor i våra församlingar är nämligen helt stängda inför det som snart skall komma att ske?

Per Espen Stoknes på Centrum för grön tillväxt på Handelshögskolan i Oslo förklarar hur våra psyken fungerar: ”När vi ofta nås av mycket negativ information händer något intressant i våra psyken. Vi drabbas av en sorts utmattning i själen. Det handlar om vår förmåga att ta in katastrofer. Vi drabbas av ”apokalypsutmattning” som först leder till fruktan och rädsla.” Foto: Moment Studio.

Vi har misslyckats därför att vi inte förstår oss på den mänskliga naturen
Den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes skrev en bok, som kom ut hösten 2015, med titeln ”What we think about when we try not to think about global warming” – alltså ”Vad vi tänker på när vi försöker att inte tänka på global uppvärmning”. [3]

I sin bok argumenterar Per Espen Stoknes för att vi i våra försök att rädda miljön och naturen har misslyckats därför att vi inte förstår oss på den mänskliga naturen.

Läs Katrine Marçals ledare i ämnet, införd i Aftonbladet den 6 december 2015 – följ länk [4] 

I åratal har aktivister, forskare och journalister utgått från att om folk bara visste mer om klimatförändringarna skulle de börja kräva av regeringar och företag att GÖRA NÅGOT. Så funkar emellertid inte människor. Per Espen Stoknes konstaterar att den huvudsakliga övertalningsstrategin de senaste åren, att slå mer och mer vetenskapliga fakta i huvudet på folk, är en rätt dålig idé. Den bygger nämligen på ett vanligt feltänk: ”att vi människor måste byta åsikt innan vi ändrar vårt beteende”. I själva verket är det ofta tvärtom.

”Apokalypsutmattning leder först till fruktan och rädsla därefter leder den till skepticism mot domedagsprofeterna.”

I TV-Aktuellt tisdagen den 15 november 2016 fanns en intressant intervju med den, här ovan beskrivne, norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes. Inslaget handlade om problematiken med hur vi ska förhålla sig till långa tidsperspektiv. Det handlar om människans psykologiska hinder. Per Espen Stoknes reder ut vad det handlar om:

”När vi ofta nås av mycket negativ information händer något intressant i våra psyken. Vi drabbas av en sorts utmattning i själen. Det handlar om vår förmåga att ta in katastrofer. Vi drabbas av ”apokalypsutmattning” som först leder till fruktan och rädsla. Efter det att vi vant oss vid detta blir vi så småningom skeptiska till domedagsprofeterna. Man får en backlash när man får höra talas om katastrofer allt för många gånger.”

Per Espen Stoknes berättade i radions ”Klotet” fredagen den 1 april 2016 om hur våra själar fungerar när vi gång på gång nås av skräckfyllda berättelser.

Per Espen Stoknes exemplifierar sedan situationer ur det dagliga livet som ger ett dåligt samvete p g a att vi har förstått att vår västerländska livsstil är skadlig för miljön och naturen. Han fortsätter:

”Då uppstår ett obehag inom oss, som psykologer kallar för dissonans. Det uppstår en konflikt mellan vad vi gör och vad vi vet. Den konflikten gör att jag känner mig som en människa med dubbelmoral. Jag vill gärna bortförklara det jag gör genom att jämföra mig med andra människors beteenden. För att klara mig ur konflikten, som pågår i själen, försöker jag att rättfärdiga mina handlingar. Jag är ju inte sämre än någon annan, resoneras det inom mig. Vi behöver självrättfärdiga oss själva för att orka leva, när vi känner dissonans och obehag inom oss.”

Hur bibelenlig är förkunnelsen om Jesu återkomst?
När jag tittar i alla de böcker som jag äger – som handlar om Jesu andra tillkommelse – vid besök på webben, genom att lyssna på predikningar i talarstolar eller när jag läser inlägg i kristna tidningar så tar jag mig för pannan. Mycket av det som har framförts, och fortfarande framförs, är ju ren och skär skrämselpropaganda, med noll eller ingen bibelförankring.

Kan det möjligen vara så att den spekulativa och icke bibelförankrade sådd som har såtts ut, under lång tid, nu har mognat fram till skörd? Är det anledningen till att så många av dagens kristna är helt stängda för talet om Jesu återkomst och det som snart kommer att ske?

I vissa kristna sammanhang är det lite si och så med troheten mot bibelordet. Skriften undervisar ingenstans om att dess budskap ska tolkas. Budskapet måste förstås. Därför behövs det två eller tre vittnen som ger samstämmiga intyg eller vittnesbörd för varje påstående eller sak som framförs. Tolkning på tolkning ger en ranglig tankebyggnad. Mycket av undervisningen om vad som ska komma att ske tiden innan Jesu andra tillkommelse, håller inte måttet. Det som påstås vara av profetisk art är ofta personens egen tolkning. Varför? Därför att det som framförs inte har en tillräckligt hög grad av bevisning.

Faran med felaktiga tolkningar
Kan det vara så att genom att göra sin egen tolkning så ser man en viss sak på ett speciellt sätt, utan att behöva förstå? Det passar det köttsliga sinnet utmärkt bra att se saker och ting på sitt eget sätt. Köttet får då sin bekräftelse. Genom detta synsätt behöver man inte omvända sig, utan kan fortsätta i den riktning som köttet och sinnet vill. Tolkningen får köttet att må bra, eftersom det får stå i centrum.

Kan det möjligen vara så att den spekulativa sådd
som har såtts ut under lång tid
nu har mognat fram
och resulterar i att många kristna
är helt stängda för budskapet om Jesu återkomst?

Det finns en slöja, något som är i vägen för det oomvända sinnet – det egensinniga sinnet. Denna slöja måste bort. Men hur ska det ske? Genom att omvända sig till Herren tas slöjan bort. Resultatet blir klarsyn – och då behövs inga tolkningar mer.

Hela tiden behöver också den troende människan sinnets förnyelse. Sinnet är som ett filter som solkas ned av olika saker. Det orenas p g a felaktig inspiration, genom att ge köttet utrymme men även genom att använda olika tolkningsmodeller. Därför behövs daglig och regelbunden omvändelse för att kunna förstå det som Paulus skriver om i 2 Kor. 3:14-16:

”14 Men deras (Israels barns) sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. 16 Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort.

Framställningen måste vara ställt bortom allt tvivel
För att det budskap som framförs ska bli helt trovärdigt måste vissa kriterier uppfyllas. Framställningen som görs måste vara ställt bortom allt tvivel och helt sanningsenlig. Den måste kunna bevisas av två eller tre trovärdiga vittnen, på ett samstämmigt sätt. Dessa måste kunna bekräfta saken som framförs, helt och fullt. Det får inte råda minsta tvivel om sanningshalten i det som tas upp. Den Helige Andes sanktion måste råda, så att lyssnaren kan förstå vad det verkligen handlar om.

Vissa framför tolkningar om olika hemskheter, som påstås ska komma att ske, under den allra yttersta tiden. På grund av detta blir många troende helt förfärade, ja förlamade. Istället för att längta efter Jesu återkomst översköljs man av fruktan, oro och vanmakt. Många varmt troende människor lever idag med en felaktig föreställning om hur det då ska vara, före Herrens återkomst.

Under mer än 25-års tid bodde jag i Uppsala. Årligen åkte vår familj upp till släkten i Norrland. På den tiden var inte E4-an utbyggd till motorväg, som idag. På 1970-talet gick E4 rakt igenom Uppsala, slickade kyrkan i Björklinge, förbi Månkarbo där hundratals navkapslar från bilar var fastspikade på uthus och på träd, några meter från vägen. Rakt igenom Gävle tog man sig också, sedan man slingrat sig förbi Älvkarleby, Skutskär och Furuvik. På detta sätt fick vi hålla på i ytterligare 40 mil med olika fartsträckor; 50, 70 eller 90 km i timmen. En 30-km skylt visade sig också sig ibland, om inte minnet ljuger. Inte sällan korsades europavägen av traktorer, cyklister och gående. Långsamt gick det men fram kom vi – så småningom. Kartboken från den gångna tiden är nu förlegad. Den visar på många vägar, korsningar och samhällen som inte finns vid dagens omlagda E-4.

Idag finns också en slöja över vissa kristna förkunnares ögon. Jag förvånas över att så många underbart fina predikanter, som verkat i Herrens tjänst i både 40 och 50 års tid, inte ser det som bibeln undervisar om angående den allra sista tiden och vad som då ska komma att ske.

Slöjan över sinnet måste bort
Kristna människor förvånas över att många ortodoxa judar fortfarande väntar på sin Messias. Trots att han föddes i Betlehem för 2 000 år sedan så har de inte förstått den frälsande verklighet som ägde rum på Golgata kors. Det är dolt för deras sinnen. Ett täckelse finns där. Trots att de har en fantastisk karta; Torah – lagen, de fem Moseböckerna och hela Gamla Testamentet – så kan de inte se att det redan har skett.

Det handlar om Messias som har blivit en historisk verklighet, men vad hjälper det när de inte begriper. När de läser kan de inte ta till sig att det redan har ägt rum. Det finns ett täckelse framför deras andliga ögon så att de inte kan se. Paulus förklarar saken i 2 Kor. 3:14-16:

”14 Men deras sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. 16 Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort.”

Eftersom judarna inte förstår så kan de inte omvända sig från sitt felaktiga tänkande. Utan den helige Andes uppenbarelse, förståelse och insikt av det levande Ordet, kan ingen verklig omvändelse ske för någon enda människa. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort – men först då. Det handlar inte om omvändelse från något – utan omvändelse till Herren Jesus Kristus. När så sker följer synden med, av bara farten.

Ingen människa kan i egen kraft omvända sig från sin synd, från sina egensinniga tankar eller från sin felaktiga uppfattning om verkligheten. Det är omöjligt därför att synden är mycket starkare än människans förmåga och kraft att ändra sitt liv och sitt beteende. Därför måste omvändelse ske – till Jesus Kristus – eftersom det bara är genom hans kraft som befrielse är möjlig.

Idag finns också en slöja över vissa kristna förkunnares ögon. Jag förvånas över att så många underbart fina predikanter, som verkat i Herrens tjänst i både 40 och 50 års tid, inte ser det som bibeln undervisar om angående den allra sista tiden och vad som då ska komma att ske.

Mycket av dagens undervisning om Jesu återkomst
är tolkningar som inte kommer att äga rum under den allra yttersta tiden

Trots att bibeln, på flera ställen tydligt och klart förklarar att förödelsens styggelse resulterade i den stora vedermödan som ägde rum för snart 2 000 år sedan, klarar många inte av att omfamna detta. Den historiska beskrivningen om det som hände under det judiska kriget, tycks ha gått dem förbi. Varför?

Det finns något som täcker dessa förkunnares ögon – så att de inte ser. Täckelset eller slöjan kan bara tas bort om hjärtat, på riktigt allvar, vill ödmjuka sig under vad två eller tre vittnen samstämmigt redogör för. Den gamla kartan, NT, passar fortfarande eftersom vägen har samma sträckning som förr. Kartan är OKmen måste användas.

Det allvarliga med den felaktiga undervisningen är att den kristne leds vilse. Både i tanke men också i liv. Vad ska man vänta på egentligen? Är det allt det hemska som påstås ska komma att hända före Jesu återkomst, under de sju sista åren eller möjligen under de tre och ett halvt sista åren? Är det något att rikta in sig på överhuvudtaget? Detta kommer inte att ske – eftersom det redan har ägt rum.

”När vi ofta nås av mycket negativ information
händer något intressant i våra psyken.
Vi drabbas av en sorts utmattning.
Det handlar om vår förmåga att ta in katastrofer.
Det kallas för en ”apokalypsutmattning”
som först leder till fruktan och rädsla.
Efter det att vi vant oss vid detta
blir vi
så småningom skeptiska till domedagsprofeterna.
Man får en backlash när man får höra talas om katastrofer
allt för många gånger,”
så förklarar Per Espen Stoknes, psykolog och ekonom,
vad ”apokalypsutmattning” handlar om

Låt mig citera vad den kristne predikanten Henry Grattan Guinness skrev för mer än hundra år sedan, angående den förvirring som uppstår vid inkonsekvent förkunnelse om tiden före Jesu återkomst:

”Människor kommer att säga ”allt står väl till, och ingen fara är å färde”. Men om ”hela helvetet kommer att bryta lös” på jorden på det sätt som vissa har förkunnat, kommer människor säkerligen, efter att ha utstått detta under sju år, inte att kunna säga ”allt står väl till, och ingen fara är å färde”.

”Om sådana tecken som vissa föreställer sig skulle föregå ankomsten, skulle samhällsskicket som förutsägs i dessa antaganden omöjligtvis kunna existera. Om ohyggliga, övernaturliga, olycksbådande händelser som man aldrig hört om skulle inträffa, skulle de då inte telegraferas ut samma dag till en överraskad värld och åstadkomma en sådan känsla av bestörtning att förväntan på att köpa och sälja, plantera och bygga, gifta sig och bli bortgift skulle bli totalt hämmad, och ”allt står väl till, och ingen fara är å färde” skulle ingen ta i sin mun?”, detta skrev predikanten Henry Grattan Guinness för mer än hundra år sedan. [5] 

En varmt troende mor har berättat att hennes kristne son, i 30-årsåldern, inte längre vågar läsa en viss kristen tidskrift. Anledningen till detta är att där ägnas, i nummer efter nummer, stort utrymme åt apokalypsen, som författaren menar ska hända före Jesu andra tillkommelse. Denna förfärliga undervisning, som kopplar samman den yttersta tiden med sammanbrott, tillintetgörelse och mänskliga plågor tillsammans med en enorm förföljelse av kristna – uppbygger inte denne man. Istället skapar dessa texter och bilder problem och smärta. Denna form av undervisning är skadlig och inte uppbygglig.

Hur ska den lilla troende människan
kunna längta efter 
vår underbare Jesu Kristi ankomst
om man hela tiden får höra talas om
alla de hemska umbäranden som först måste genomlidas?

Källor och relaterat:

[1] Bevisning – ställt bortom allt tvivel, förra artikeln
https://sistatiden.se/wp/2017/06/22/bevisningen-som-ar-stallt-bortom-allt-tvivel/

[2] Hur mycket av det som framförs i våra talarstolar är ställt bortom allt tvivel?
https://sistatiden.se/wp/2017/06/30/hur-mycket-av-det-som-framfors-i-predikostolar-ar-stallt-bortom-allt-tvivel/
 
[3] Per Espen Stoknes: Vad vi tänker på när vi försöker att inte tänka på global uppvärmning
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=6401848 

[4] Katrine Marçals ledare i Aftonbladet: Därför vill du inte läsa artiklar om klimathotet
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinemarcal/article21892167.ab 

[5] Tänkvärda ord från predikanten Henry Grattan Guinness för mer än 100 år sedan
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Grattan_Guinness 

 

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

2 kommentarer

 1. Intressant läsning! Jag har också tänkt att vissa saker har ju redan hänt, så varför skrämma oss som lever i Norden med det! Jag minns en viss kristen tidning som fanns när jag var yngre och att jag inte ville ens se tidningen på grund av all skrämsel. Och då var samhället rena idyllen på den tiden jämfört med nu!

  Jesus sa ju att vi skulle GLÄDJA oss inför hans återkomst! Själv tror jag det är viktigt att genom bibelläsning känna till vad det står om ”slutet” men utan tolkningar! Vanliga troende kommer säkert att förstå alltmer och på ett enkelt sätt.

  Visst är det till ex glädjande att veta att det kommer att finnas en ”riksväg” mellan Assyrien och Egypten genom Israel, en gång? Då vet vi att konflikterna där kommer att sluta BRA utan att spekulera HUR eller NÄR! Jesaja 19:23-25:
  ”23 På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna. 24 På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. 25 Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!”

  Jag tror säkert de verserna är till stor tröst för kristna assyrier och kopter! De jag känner från dessa folkslag, känner till verserna!

  • Tack Helena för din sakliga kommentar.

   Vissa kriterier måste uppfyllas i allt det som framförs, vare sig det är i skrift eller i tal, precis som du skriver:

   Allt, ja precis allt, måste vara ställt bortom allt tvivel och helt sanningsenligt. Det måste kunna bevisas av två eller tre trovärdiga vittnen. Ingen egen tolkning och inte det minsta tvivel får råda om det som förs fram. Allt måste stämma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.