Är det viktigt att förstå Jesu tyngsta liknelse?

Ordet ”liknelse” står det om i 50 olika bibelverser i bibeln. Fyra av dessa återfinns i GT.

I Matteus evangeliet står det om ”liknelse” i 15 olika verser, i Markus står det om fenomenet nio gånger, i Lukas 17 och i tre verser talas det om ”liknelse” i Johannes.

Varför har just den här liknelsen fått en så framträdande plats i Nya Testamentet?

Jesus förklarade för sina lärjungar att liknelsen om såningsmannen var den allra viktigaste. Markus belyser detta i kapitel 4:13 genom två retoriska frågeställningar:

”Förstår ni inte den här liknelsen?
Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls?”


Vi får be om uppenbarelsens ljus

Det som Jesus här framför måste bli till en uppenbarelse i våra hjärtan, annars går vi miste om något mycket värdefullt. Därför måste vi ta tid till att studera, ta till oss och noga beakta vad som Jesus betonade.

Jesus talade till folket – men bara i liknelser

I Matt. 13:34 sägs det att Jesus talade till folket i liknelser. Ja, han talade bara i liknelser till dem.

Varför?

I nästa vers får vi svaret:

”för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser, förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse,” som Jesus citerade från Ps. 78:2.

De gamla profeterna ville verkligen se och höra om det som Jesus skulle komma att framföra

I Matt. 13:17 talar Jesus om den sanning som de gamla profeterna riktigt längtade efter att få se – men som de inte fick:

”Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.”

De gamla profeterna ”sträckte på sina halsar”

För min inre syn kan jag se hur de gamla profeterna sträckte på sig och gjorde halsarna långa för att, om möjligt, kunna få se och ta del av det som var dolt – sedan världen skapades. Jesus poängterade att det var viktigt för lärjungarna att förstå vad Guds rikes hemligheter handlar om.

Ja, Guds rike innehåller hemligheter!

Vad händer om vi inte förstår oss på Guds rikes hemligheter?

I Luk. 8:10 säger Jesus till sina lärjungar:

”Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra (folket som hörde på Jesus) får dem i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå.”


Jesaja profeterade om fenomenen i kapitel 6 och vers 9. Citatet återges på en rad ställen i NT av Jesus i Matt. 13:14, i Mark. 4:12 och i Luk. 8:10, av Paulus i Apg. 28:25 och i Rom. 11:8 och av Johannes i Joh. 12:40.

NT ger hemligheterna stort utrymmeDenna berättelse ges stort utrymme i bibeln: I Matteus kapitel 13 står det om fenomenet i 23 verser, I Markus 4 framställs det i 20 och i Lukas 8 behandlas det i 12 verser. Ingen annan liknelse har fått ett så stort utrymme i bibeln, som denna.

”Vad kännetecknar ett rike?

* Regering och regent
* Medborgare
* Lagar och förordningar
* Gränser
* Resurser
* Atmosfär
* Kultur
* Vägar och kommunikationsleder
* Valuta
* Grannländer
* Fiender och vänner inom och utom riket

Den som är vis sätter sig in i
– och aktar noga på –
vad Guds rikes hemligheter handlar om

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.