Pfizer har skaffat sig enormt stora säkerheter utomlands – i många staters egendomar

Journalisten Palki Sharma på Gravitas har gått igenom hela Pfizer-rapporten och hittade sex viktiga punkter i deras avtal:

1) Pfizer äger rätt, genom avtal,
att kräva enorma säkerheter för sina vaccinleveranser

Vilken typ av tillgång är det fråga om?

Det betyder att ett land, som säkerhet för sitt vaccinavtal, ger Pfizer suveränitet – över sina utländska tillgångar.

Praktiskt betyder det att allt som en suverän stat äger i utländska bankkonton, utländska investeringar, kommersiella fastigheter, statligt ägda flygbolag, ja, till och med oljebolag – kan bli Pfizers egendom.

Pfizer bestämmer också helt och fullt över tidtabellen för vaccinleveranser.

Vid eventuella vaccin-biverkningar befrias Pfizer från allt civilrättsligt ansvar.

Pfizer kan ta över något eller alla dessa resurser från en regering. Det betyder allt sker på Pfizers villkor, vilket innebär att Pfizer äger rätt att tysta regeringar och tvinga sina avtalspartners att föra Pfizers talan, vid ev. juridiska tvister.

Om tvister uppstår kommer privata skiljemän – i New York och inte offentliga domstolar – att avgöra dessa.

2) Det är förbjudet för avtalspart, t ex. ett EU-land,
att tillämpa egen lagstiftning gentemot Pfizer

Pfizer kontrollerar donationerna av sina sprutor, inte det land som köper dessa. Pfizer bestämmer också över vart sprutorna ska ta vägen.

3) Avtalspart är tvingad att visa hänsyn och förståelse
vid försening av vaccinleverans från Pfizer

Pfizer har säkrat ett avstående från immateriell egendom – för sig själv. Denna klausul är särskilt oroande om Pfizer anklagas för stöld av immateriell egendom.

4) Avtalspart äger inte rätt att straffa Pfizer vid försenad leverans

5) Pfizer är befriad från allt civilrättsligt ansvar vid försenad leverans

Pfizer kan ta över statliga tillgångar – utomlands – för att säkra sin kompensation.

6) Pfizer har skaffat sig företrädesrätt att ta viktiga beslut 

Pfizer har i sin hand rätten till alla viktiga beslut och bestämmer självständigt över leveranstider.

Pfizer tystar regeringar genom lufttäta kontrakt, på ett sätt som ingen kunnat föreställa dig.

Här kan du läsa om de EU-parlamentariker
som inte fick ta del av avtalet med Pfizer;

Det finns flera länder som har tvingats att göra förödmjukande eftergifter till Pfizer, berättar Palki Sharma på Gravitas.

Trakasserier och mobbning

Att tala om att virusvacciner ska vara en global allmännytta, det går väl an. Men vad händer när en vaccintillverkare börjar trakassera och mobba regeringar, tysta leverantörer, stoppa sina leveranser och med full kraft hävda att ekonomiska intressen har företräde framför – att rädda liv?
 
Här beskrivs inte en hypotetisk situation här. Nej, här handlar det om vad som Pfizer faktiskt gör.

Här är det fråga om den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, som håller på med allt detta. Företaget trakasserar och mobbar länders regeringar och tvingar dem att underkasta sig sina krav.

Medan länder som Indien skickar gratis vaccin till fattigare länder, så finns det företag – som Pfizer – som kränker och mobbar regeringar. Sådant sker på olika håll i världen.

Vad hände i Argentina?

Pfizer har även bett om ersättning för kostnader för eventuella framtida rättegångar

Bolaget ville att Argentina skulle pantsätta sina bank-reserver, sina militärbaser och sina ambassadbyggnader som säkerhet för sitt vaccinavtal.

En opinionsgrupp har lagt upp graverande detaljer om vad Pfizer gör. Vi har tillgång till några konfidentiella Pfizer-kontrakt. Dessutom har vi en kopia av kontrakt, som tecknats med nio olika länder och block. Detaljerna är chockerande.

Och vad hände i Brasilien?

Pfizer gick med på att leverera sina Wuhan-virusvacciner till Brasilien och de smög in denna klausul i avtalet för att tvinga Brasilien att inte dela några detaljer, till utomstående, om sitt avtal med Pfizer.

Låt mig läsa upp det för dig. Så här står det, säger Palki Sharma:

”Brasiliens regering är förbjuden att göra något som helst offentligt tillkännagivande om avtalets existens, ämnet eller villkoren i avtalet.”

De får inte heller kommentera dess relation med Pfizer utan skriftligt medgivande från företaget Pfizer.

Brasilien kan med andra ord inte prata om Pfizer-affären förrän landet får ett skriftligt godkännande från Pfizer.

Detta är i grund och botten ett privat företag som mulnar en regering och det är inte allt som Pfizer gör. Pfizer får även bestämma vem som ska få sprutan. Om någon vill donera Pfizer-sprutan till Brasilien, kan de göra det?

Det kan de inte eftersom Pfizer-avtalet begränsar Brasilien från att acceptera donationer. Ingen kan donera Pfizer-vacciner till detta land. De får inte använda Pfizer-sprutan förrän de köper den.

Vad händer om Brasilien inte följer dessa regler?

Konsekvenserna kommer att bli allvarliga. Låt mig citera från rapporten igen:

”Om Brasilien skulle acceptera donerade doser utan Pfizers tillåtelse skulle det anses vara ett obotligt och väsentligt brott mot deras avtal som gör det möjligt för Pfizer att omedelbart säga upp avtalet.”

Vid uppsägning skulle Brasilien vara skyldigt att betala hela kostnaden för eventuella återstående avtalade doser.

Därför kommer Brasilien att behöva binda upp hela betalningen och Pfizer kommer inte ens behöva leverera hela partiet med Wuhan-virussprutorna.

Vad händer om någon anklagar Pfizer för att ha stulit sin vaccinteknologi för stöld av immateriella rättigheter. Regeringen kommer då att tvingas försvara Pfizer.

Det är så otroligt – att vi var tvungna att läsa detta två gånger – för att låta det sjunka in.

Och gissa vad åtminstone fyra länder har tvingats till?

De är skyldiga att skydda Pfizers patent. Det innebär att dessa regeringar måste försvara Pfizer för stöld av immateriell egendom medan företaget är fritt att använda allas immateriella rättigheter. som det behagar dem.

Colombia är ett av dessa offer

Jag ska förklara med ett exempel. Anta att en inhemsk vaccintillverkare eller något Läkemedelsföretag i Colombia går till domstol och de där anklagar Pfizer för att ha gjort intrång i deras vaccinpatent.

Vem kommer då att kämpa i det fallet? Inte Pfizer, i alla fall. Trots att de är den anklagade parten. Det är inte Pfizer och deras advokater som kommer att vara i domstolen.

Den colombianska regeringen kommer att tvingas försvara Pfizer. Och om de förlorar fallet så kommer det att vara den colombianska regeringen som kommer att behöva betala förlikningen inte Pfizer.

Tänk om dessa regeringar vill ta sig ur dessa tuffa kontrakt. De kommer inte att kunna stämma Pfizer hemmavid. Ärendet kommer att gå till en hemlig panel, bestående av tre privata skiljemän, i New York.

Pfizer kommer att prövas enligt New Yorks lag och inte de lagar som finns i det land där de säljer vacciner. Dessa länder kommer att betala ett mycket högt pris om de förlorar skiljedomen. Pfizer kan be en regering att flytta kontrollen, över sina statliga tillgångar, för att kompensera för sina förluster.

Pfizer får givetvis bestämma priset som sätts, liksom leveranstidtabellen. Företaget tar inte ansvar för någonting överhuvudtaget. Och om någon stämmer företaget så är det landets regering som får stå för räkningen och kostnaderna för uppkomna skador – inte Pfizer.

Gravitas video visar hur Pfizer pressar länder med sprutan
och sätter sina ekonomiska vinster före liv

Public Citizen, är en ideell organisation, som säger att Pfizer kan stoppa länder från att tala om kontrakt. De kan blockera vaccindonationer, ensidigt ändra leveransscheman och kräva offentliga tillgångar som säkerhet.

Det finns inget annat sätt
att beskriva
Pfizers affärspraxis
– än vaccin-terrorism,
menar Palki Sharma

Palki Sharma berättar om allt detta i Gravitas video, här;

Följ samtalet på Facebook här;

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”Pfizer ha skaffat sig ENORMT STORA SÄKERHETER i olika staters egendom utlandet PFIZER'S DEMANDS Brasil ACINAÇÃO BARLMUNZADO Mah SRASL MUNIZADO සෙදෙන 1 WAIVE SOVEREIGNTY OF ITS ASSETS ABROAD Säkerheterna i utlandet gäller bankkonton, kommersiella fastigheter, statligt ägda flygbolag, ja, till och med oljebolag kan bli Pfizers egendom”
Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.