Som Jesu lärjungar har vi fått auktoritet att regera i fem riken

Bilden symboliserar makt och myndighet och visar USAs Högsta domstol, som är den högsta rättsliga instansen i Amerikas förenta stater. Bilden är tagen av Matt H. Wade.

Utan den Helige Andes uppenbarelse och ljus är det inte möjligt för oss att förstå bibelns budskap. Utan den Helige Andes hjälp är det omöjligt att begripa vitsen och behovet av en hög grad av bevisning. Förståndets pollett måste ramla ner.

I 2 Sam. 7:17 står det att Natan genom en uppenbarelse” talade till David.
Daniel fick en ”uppenbarelse” om en stor vedermöda, enligt Dan. 10:1.
Paulus fick, enligt Gal. 1:12, en uppenbarelse” från Jesus Kristus om innehållet i det evangelium som han predikat. Han behövde Andens ljus i allt han talade och gjorde.

Tolkning på tolkning ger en vinglig tankebyggnad.

Guds Ords uppenbarelse är grunden
Guds Ords uppenbarelse är själva grunden för tron. Utan Andens ljus och uppenbarelse är det inte möjligt att tro. Utan tro kan ingen behaga Gud. Utan tro fungerar inte det kristna livet. Därför är förståelsen, insikten och uppenbarelsen av Guds Ord helt fundamental. ”Utan uppenbarelsen går folket vilse” står det i Ords. 29:18.

Ordet inse” återfinns i 96 bibelverser, insikt” i 44 verser, insikten” finns i tre. Ordet förstå” finns i 109 verser, förståelse” i två, förstånd” i 123. Ordet uppenbarelse” återfinns i 13, uppenbarelsen” finns med i två verser liksom uppenbarelser”.

Martin Luther lyfte på hatten och gick vidare – när han inte förstod
När reformatorn Martin Luther inte förstod sig på en bibeltext så lyfte han på hatten och gick vidare. Han hade förstått vitsen med att förstå och faran av att föra vidare det som han inte förstod. Han begrep att tolkning av bibeltexten inte fungerade, det gick inte an. Därför underkänns alla slags tolkningar av bibelns budskap. Varför?

Tolkning på tolkning ger en vinglig tankebyggnad. Sådana byggnadsverk kommer att rasa omkull. De kommer inte att kunna bestå. Guds Ord och den Helige Ande har inte lovat att bekräfta våra tolkningar. Däremot bekräftas vår förståelse av Ordet genom att den Helige Ande ger ljus och uppenbarelse över skriften.

Ordet ”Inse” återfinns i 96 bibelverser
”Insikt” i 44 verser
”Insikten” finns i tre
”Förstå” finns i 109 verser
”Förståelse” finns i två
”Förstånd” i 123
”Uppenbarelse” återfinns i 13
”Uppenbarelsen” finns med i två verser liksom ”Uppenbarelser”
Den Helige Andes uppenbarelse och närvaro – gör hela skillnaden

Övernaturliga och märkliga saker skedde hela tiden
I Apg. 2 ser vi vad som hände när Guds Ande föll över de troende. Övernaturliga och märkliga saker skedde hela tiden. Allt som hände övergick lärjungarnas och folkets förstånd. Och tidigare erfarenheter. I vers 2 talas det om ”ett dån” som när en våldsam storm drar fram. I vers 3 ser vi att ”tungor som av eld” visade sig för dem. I vers 4 sägs att ””de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala”. I verserna 14 och framåt talade Petrus till folket i Jerusalem. I vers 36 säger han att ”denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem” och de frågade ”Bröder vad ska vi göra?” Petrus svarade dem i nästa vers: ”Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva”. På pingstdagen berättas det i vers 41 om att då ”ökade antalet lärjungar på den dagen med omkring tre tusen”.

Evangeliet utbredde sig med kraft
På detta fantastiska sätt fortsatte evangeliets utbredande över världen. I Apg. 3:6 och framåt gav Petrus det som han ägde och hade till en lam man när han sa: ”I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” När Petrus sedan tog honom i den högra handen fick mannen styrka i sina fötter och vrister. Han hoppade upp och började gå medan han prisade Gud.

I kapitel efter kapitel i Apostlagärningarna ser vi hur den helige Andes gärningar sker i samspelet med Jesu lärjungar. I vårt kristna liv, det här året, är det meningen att vi också ska ledas av Anden, på ett övernaturligt sätt, hela tiden. Det är tänkt att vårt kristna liv ska fungera lätt och fint. Allt till Jesu ära.

Vi är kallade att göra
det som vi
inte klarar av
i oss själva

Jesu lärjungar har fått auktoritet att regera i fem riken
Av texten i Mark. 16:15-20, och på många andra ställen i Nya Testamentet, ser vi att Jesus delegerade sin auktoritet. I Matt. 28:18 sa Jesus till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden”. Syftet med detta är att Jesus vill att vi ska förstå att livet i Jesu efterföljd ska fungera, på alla områden. I Mark. 16:17-18 ser vi hur löftet fungerar praktiskt:

”17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.”

De här fem rikena har den troende makt och auktoritet att regera i:

1. Det onda riket: Vi kan befria människor genom att i Jesu namn driva ut onda andar, v 17
2. Det goda riket: Vi får ett språk som vi inte har lärt oss för att vi ska kunna tala till Gud i vår ande, v 17
3. Djurriket: Vi har fått auktoritet att övervinna de hot som kommer emot oss från djurriket, v 18
4. Växtriket: Vi kan hantera och oskadliggöra det dödliga gift som kommer emot oss från växtriket, v 18
5. Människoriket: Vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska, v 18

Makten i dessa fem riken beror på att Jesus Kristus har besegrat den onde
Jesus tog ifrån djävulen den makt som han hade stulit genom sitt lögnaktiga beteende. Denna enorma prestation utförde Jesus Kristus på Golgata kors. Genom detta fick han av sin Fader den auktoritet som det talas om i Matt. 28:18: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.”

Av den anledningen kunde Jesus delegera, till sina lärjungar, den makt som skakar djävulens rike och hans anhang. Den makten fungerar för oss när vi i tro utövar vår auktoritet.

Vårt DNA innebär att vi
tänker,
ber,
lever och
agerar
i det övernarliga

En gudomlig manifestation av Guds kraft
I boken ”Som en stilla susning” skriver Mel Tari om väckelsen på ön Timor i Indonesien, som började 1965. Där förklarar han olika sidor av det andefyllda livet:

1) Överlåtandet av alla våra livsområden till Jesus
2) Våra möjligheter att få del av hans överflödande liv. Han skriver även om kärlekens rike om hur
3) Andens frukter skall omsättas i praktisk handling. Mel Tari tar även upp det intressantaste ämnet …
4) Den helige Andes gåvor

Mel Tari menar att Herren inte kan utrusta oss med sin kraft förrän vi står i rätt förhållande till honom och till vår omgivning. Han skriver:

”Vi måste stå helt under hans kontroll och uppleva vår nya livsgemenskap med honom. Vi måste vara kanaler för hans kärlek till andra människor, innan vi kan vara kanaler för hans väldiga undergörande kraft.” Vidare skriver han:

”Det hjälper inte att älska människor, om vi inte har kraft att föra dem till Jesus. Och det omvända förhållandet gäller också. Bibeln säger att all makt i världen är värdelös, om den inte är förenad med kärlek (i Kor.13:2). Kärlek och kraft måste alltid arbeta sida vid sida. Andens gåvor är faktiskt Jesu gärningar såsom de gestaltas i hans efterföljares liv. Många gånger sa Jesus, under sin tid här på jorden, att det var hans underbara gärningar som bevisade att han var Guds son (Luk. 7:20-22, Joh. 5:36, 10:36-38, 14:8).

Samma princip som på Jesu tid gäller än idag. Mel Tari förklarar att i ett hedniskt land vill människor, för det mesta, inte ångra sina synder och komma till Jesus förrän de ser dessa mäktiga gärningar. Det behövs mera än att vi predikar allt vad vi förmår och att:
”det behövs en gudomlig manifestation av Guds kraft för att övertyga dem”

I Indonesien hatar de fanatiska muslimerna de kristna
I det muslimska Indonesien finns tusentals fanatiska muslimer. På östra delen av Java bor massor av sådana, i ordets verkliga betydelse. De hatar de kristna och försöker inte heller att dölja det. Om de får chans att döda någon som tror på Jesus så gör de inget för att dölja det. De är faktiskt stolta över sådana gärningar och tycker att de har gjort Allah en väldig tjänst. Dessa är fullkomligt övertygade om att islam är den enda sanna religionen i världen.

Muslimer vill inte följa en Gud som är svagare än djävulen
Många menar att de muslimska länderna är de hårdaste missionsfälten. Muslimerna skulle aldrig kunna tänka sig att följa en Gud som är svagare än djävulen: ”Om de skall kunna bli kristna måste de bli övertygade om att Jesus är mäktigare”, menar Mel Tari.

I boken berättar han även om en av sina vänner som arbetar bland folket på Östra Java. På sina friluftsmöten predikade han om Jesus och bad för sjuka. Hundratals blev helade – blinda, krymplingar och besatta. När muslimerna såg undren med egna ögon kom de genast till tro på Jesus. Mel Tari beskriver detta faktum:

”Till och med hadjis, män som företagit pilgrimsfärd till Mecca, kunde komma upp på plattformen, under det första mötet de besökte, fatta tag i mikrofonen och säga att de från den dagen ville följa Jesus, eftersom de sett vad hans makt förmådde.”

Vikten av att exakt förstå vad Gud ville göra i varje situation
Vad undren beträffar så är principen om den enkla tron det viktigaste. Det gäller att förstå exakt vad Gud vill göra i varje situation och sedan ge honom frihet att utföra det. I boken ”Som en stilla susning” får vi lära oss en enkel ekvation som vi kan ha nytta av i livet:

   enkel tro (på Guds makt och kärlek)
+ enkel lydnad (för Guds befallningar)
= ett stort under!

Vår uppgift är att tänka, be, tala, vandra och agera i det övernaturliga
Vår uppgift är att tänka, be, tala, vandra och agera i det övernaturliga – ledd av den helige Ande. Herren vill att vi ska fungera väl i det som vi inte klarar av i oss själva. Jesus har lovat att göra allt detta genom oss. Därför kan vi sjunga:

”Äran, äran den skall Jesus ha,
här på jorden och i himlarna.
Han har borttagit alla synderna,
amen, halleluja.”

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.