”Vi tror inte på omvändelse, vi vill inte göra judar till kristna”

”Gud har en speciell plan för judarna”, vilket betyder, att de inte behöver eller kan bli frälsta just nu. Vi vill trösta Guds folk, innan vi kan predika.”

Det menar Jan Willem van der Hoeven som pläderar starkt för ”Nära-slutet-läran”.

”Nära-slutet-läran” är något annat än ”tvåförbunds-läran”.

Visa inlägg

Läs om ”tvåförbundsläran här: https://sistatiden.se/finns-det-en-speciell-fralsnings-vag-for-judarna/

Israels frälsning sker alltså inte genom kristnas vittnesbörd utan genom en manifestation av Guds under, menar Jan Willem van der Hoeven.

”Hos vissa kristna har denna syn lett till att enbart vänta på ett framtida frälsningstillfälle, ”Nära slutet-läran””, berättar teologen Per-Axel Sverker.

”Vi tror inte på omvändelse, vi vill inte göra judar till kristna”, förklarar Jan Willem van der Hoeven, direktör för kristna ambassaden i Jerusalem (Internationella Kristna Zionist Center i Israel):

”Gud har en speciell plan judarna”

”Gud har en speciell plan för judarna”, vilket betyder, att de inte behöver eller kan bli frälsta just nu. Vi vill trösta Guds folk, innan vi kan predika.”

Jan Willem van der Hoeven pläderar starkt för ”Nära-slutet-läran”. ”Nära-slutet-läran” är något annat än ”tvåförbunds-läran”.

Han vill hävda, att de inte ”gömmer korset”. De tar dock hänsyn till, att judar inte tänker på kärlek, när de ser ett kors.

Jan Willem van der Hoeven representerar
tiotals miljoner israelisk-älskande kristna

I målsättningen för den kristna ambassadens arbete finns inte en rad om att judarna ska omvändas.

Målet handlar istället om att ge tröst åt det judiska folket och staten Israel.  

Betecknande är, att den sista punkten i målsättningen handlar om att förbereda Kristi konungsliga välde från Jerusalem. När Kristus uppenbarats i sin härlighet kommer Jerusalem att bli centrum för hans konungastyre.

Inget bibelord i deras skrifter handlar om försoningen i Jesus Kristus.

Nu är det inte tid att predika evangeliet för judarna

Jan Willem van der Hoeven har konstant betonat att det nu inte är tid att predika evangeliet för judar.

Han tror inte på omvändelse för judar, vi vill inte göra judar till kristna. Fokus för dem som tänker på detta sätt ligger inte på Israels andliga nöd utan på att bygga goda relationer med staten Israel.

Märklig uppfattning

”En kristen förkunnare säger alltså att det är meningslöst att judar blir kristna”, förundras Per-Axel Sverker över.

Villfarelse

Det som Jan Willem van der Hoeven här ger uttryck för är ren villfarelse. Ja, det är en irrlära.

Genom den här förkunnelsen vilseleder han många kristna och många judar. Och genom sitt ställningstagande förvägrar han judarna frälsningens budskap. Det är ett mycket mycket allvarligt agerande från van der Hoevens sida att vilseleda människor på det här viset.

Både judar och hedningar (ickejudar) behöver få höra försoningens budskap om Jesus Kristus (på hebreiska Jeschua Hamaschiach).

Får judarna inte höra budskapet om frälsaren så kan de inte bli frälsta utan går evigt förlorade.

Bibeln säger uttryckligen att det bara är genom tron på Jesus Kristus och hans försoningsverk som en människa kan bli räddad. Det gäller för både för hedningar och judar:

Jesus sade till honom (juden Tomas):
”Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh. 14:6)

Paulus skriver i Gal. 3:26 att det handlar om tron på Kristus Jesus. Ingen annan kan rädda oss. Där står det att alla är ni:

”Guds barn genom tron på Kristus Jesus.”


Genom sitt obibliska agerande blir van der Hoeven ansvarig för att många judar går evigt förlorade.

Katastrof.

Teologen Per-Axel Sverker reder ut begreppet ”Nära-slutet-läran”:

”Det finns kristna i Israel som inte stöder tvåförbunds-läran utan istället håller fast vid en annan lära: ”Nära-slutet-läran”.

Dessa kristna karakteriseras av en stark kärlek till Israel och en stark tro på folkets centrala roll i tusenårsriket. Flertalet av dem stöder dock evangelisation bland judar, även om det stora hoppet ligger knutet till en framtida nationell omvändelse, då judarna kommer att se Jesus, när han stiger ner på Oljeberget.

Läs mera om Per-Axel Sverkers undervisning om ”Församlingen och judarna”

http://docplayer.se/13922480-Forsamlingen-och-judarna.html?fbclid=IwAR207R3JYSc6rmCEz7nQwjLVS_Vu2uc2RC9TAMUXTBr-LLzFCGoYFqqWi8I

Fakta om Jan Willem van der Hoeven:

Jan Willem van der Hoeven är direktör för för kristna ambassaden i Jerusalem (Internationella Christian Zionist Center i Israel).

Han är född i en judiskälskande kristen holländsk familj och gift med en arab-zionistisk kvinna.

Jan Willem van der Hoevens barn har tjänstgjort inom Israels försvarsmakt (IDF).

Hans dotter har konverterat till judendomen.

Han tror på insamling av de utspridda judiska diaspora-profetiorna och avvisar alla gester av retreater till palestinska araber.

Israels höga politiker Benjamin Netanyahu och Benny Alon är hans vänner.

Per-Axel Sverker som skrivit underlaget till den här artikeln har forskat både om ”Nära-slutet-läran” och ”tvåförbundsläran.

Under trettio års tid var han lärare för blivande pastorer på olika frikyrkoseminarier med huvudsaklig inriktning på dogmatik och teologins historia.

Per-Anders Sverker är känd för ett tidigt stöd till husförsamlingsidén.

År 1999 låg Sverkers doktorsavhandling färdig med titeln ”Bibelsyn och frälsningslära i John Stotts teologi”.

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

3 kommentarer

 1. Hej. det finns fler och fler messias troende judar i Israel och i hela världen, dom har upptäckt att Jesus är deras messias.

  Judarna har mött så mycket ondska från sk kristna, därför är dom starkt misstänksamma mot kristna överhuvud taget.
  Bästa sättet att berätta det glada budskapet om Jesus är att be och älska dom och välsigna dom, judarna behöver sin frälsare lika mycket som vi.

  Ingen oförlåten synd kommer in i himmelen.

  Gud älskar alla människor Jude som Grek, men hatar synden.

  I Jesus får vi förlåtelse från all synd och orättfärdighet.

 2. Tror du har helt rätt, Sven-Allan.

  Och jag är glad att det finns såna som du kvar i SvK.
  Ibland har jag nästan önskat att alla troende skulle gå till nån frikyrka, eller starta en egen.
  Men det är nog ändå rätt att ni stannar kvar och håller en eld levande mitt i avfallet.

 3. Jag tror så här:

  Jag har väldigt svårt för dem som brukar säga ”vi vill inte göra judar kristna” och antingen är liberalteologer, som svenska ”biskopar” som förnekar att Jesus är enda vägen. Eller evangelikaler som säger att ”tiden är inte inne ännu”, och som ser anhängare av mainstream-judendom, där Jesus ju förnekas som vår frälsare, mera som sina trossyskon än andra kristna.

  Allt för många glömmer, som jag tror, detta:

  Domedagen sker på individnivå i praktiken varje dag, eftersom varje dag dör massor av individer, som t.ex nu idag, den 6 februari, går in i evigheten.

  Varje dag går både judar och svenskar till helvetet. Det hjälper alltså inte med att säga att ”huvudsaken är att alla folk är nådda när änden kommer”. Änden kommer ju varje dag för alla som dör under dagen. Då löper nådatiden ut, och salighet eller osalighet är då ju redan avgjort för individen.

  Omvändelsens tid är alltså idag den 6 februari. Sen är det för sent. Jag är själv aktiv i Svenska Kyrkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.