Lovsång och tillbedjan inför Herren Jesus Kristus

Vi lovsjunger JESUS KRISTUS för den han är och för allt som han har gjort för alla människor.

Vi ärar JESUS KRISTUS för att han gav sitt liv för oss och utgöt sitt blod för våra synder och felsteg.

Vi prisar JESUS KRISTUS för hans underbara namn, som vi får använda oss av.

Vi tackar JESUS KRISTUS för att han är KONUNGARNAS KONUNG och HERRARNAS HERRE, som regerar över alla och överallt.

Vi vill upphöja det högsta av alla namn, namnet JESUS.


1 På grund av Jesu blod

1. På grund av Jesu blod
har vi fått frimodighet
till att gå ända in
i det allra heligaste

2. Inför din tron vi står
in i den Heliga närhet
inför din tron vi står
vi är här för att tillbe Dig

2 Det blod som Jesus göt för mig

1. Det blod som Jesus göt för mig
En gång på Golgata
Det blod som ger mig styrka
Från dag till dag
Det skall aldrig mista sin kraft

Kör:

Det når mig när jag är på höjden
Det når mig när jag är i djupet
Det blod som ger mig styrka
från dag till dag
Det skall aldrig mista sin kraft

2. Ej sorg och oro kan tynga ner
Ej död o fruktan kan plåga mer
Det blod som ger mig styrka
Från dag till dag
Det skall aldrig förlora sin kraft

3 Det är ditt blod som renar mig

Det är ditt blod som renar mig
det är ditt blod som ger mig liv
det är ditt blod som blev det offer
som gör mej fullkomligt fri
det renar mig, vitare än snö
min Jesus, Guds rena offerlamm

4 Han har öppnat pärleporten

1. Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesu hjärta bor

Kör:
Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin

2. En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har

3. Under över alla under
Allt förlät han mig en gång
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång

4. När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesu stora kärlek
och för mig den öppen står

5 Han har besegrat allt det onda

Kör:

Han har besegrat allt det onda,
övervunnit dödens makt,
jord och himmel allt är Honom underlagt
men han förnedrat sig
då han gav sitt liv för mig

1. Jesus kom från himmelen,
ned till vår jord, ned till vår jord
Han som är Guds ende son,
bodde ibland oss och blev vår bror

2. Sjuka kom till Honom fram,
blev helade, blev helade
Det var kraft i Jesu namn,
döva hörde, blinda kunde se

6 Klippa du som brast för mig

1. Klippa, du som brast för mig
låt mig gömma mig i dig
Vattnet, blodet, som går fram
från ditt hjärta, o Guds Lamm
blive mig en dubbel bot
emot synd och lagens hot

2. Ej min möda, ej min bön
frälsar mig från syndens lön
Om av nit min själ än brann
tåreström från ögat rann
står min syndaskuld dock kvar
blott i dig jag frälsning har

3. Vid vart andetag jag drar
när mitt öga brustit har
när till okänd värld jag går
när inför din tron jag står
Klippa, du som brast för mig
låt mig gömma mig i dig

7 Här en källa rinner

1. Här en källa rinner.
Säll är den som finner
källan djup och klar,
gömd men uppenbar.

2. Om du där dig tvager,
den var fläck borttager.
Ty den källan god
är Immanuels blod.

3. Rövaren i nöden där
fann liv i döden.
Jag, så ond som han,
samma frälsning fann.

4. Dyra livets källa,
du skall evigt välla.
Evigt hälsosam
skall din flod gå fram.

5. Sjuka skall du bada,
göra sorgsna glada,
tills du Lammets brud
klätt i strålars skrud.

6. Sen jag, döda, kalla,
såg i tron dig svalla,
rör min tunga sig,
sjunger helst om dig.

7. Jesus vill jag sjunga,
tills med frigjord tunga
bortom graven jag
får dig se en dag.

8. Till mig, sämsta, ringa,
du dock lön vill bringa.
Du åt mig ock har
köpt en harpa klar,

9. som du skänkt den gåva
att dig evigt lova.
Du för himmelen stämt
och strängat den.

10. Där skall Faderns öra fröjda
sig att höra
när jag i din famn
sjunger blott ditt nam

8 Det enda jag vet

1. Det enda som bär när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet

Kör:

Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd

2. Det enda som står igenom alla tider,
det är hans kors och blodets säkra grund
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller,
det varar blott en kort och flyktig stund

3. Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ, halleluja
Och detta är nog, ty all min synd blev sonad,
när Jesus dog för mig på Golgata

9 Namnet Jesus vill jag sjunga

1. Namnet Jesus vill jag sjunga
sköna namn som ej förgår
Ty jag vill med frigjord tunga
prisa varje dag och år
Till de unga, till de gamla
bär det namnet glädjebud
Det kan kalla, det kan samla
vilsna barnen hem till Gud

Kör:

Namnet Jesus himlens hälsning
det mitt hjärtas kärlek vann
I det namnet fann jag frälsning
inget annat frälsa kan

2. Namnet Jesus skönt det klingar
låt det ljuda runt vår jord
Inget annat världen bringar
hopp och tröst som detta ord
För det namnet hatet viker
för det namnet ondskan flyr
I det namnet skall Guds rike
bryta fram när dagen gryr

3. Genom nöden, genom natten
lyser härligt Jesu namn
Seglaren på vida vatten
leder det till tryggad hamn
Och när sol ej mer ska vara
Jesus namnet lyser än
av en tallös skara
prisat högt i himmelen

10 Det är så underbart det namnet Jesus

Det finns ett namn jag skattar högst av alla
Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör
Och skulle du så en fantast mig kalla
Det namnet mig ändå så lycklig gör

Kör:

Det är så underbart det namnet Jesus
För evigt skall det bli min melodi
Det borgar för en full och härlig frälsning
Det löste mig från syndens slaveri

2. Det skänker tröst i sorgens dystra stunder
Då allt i sorg och mörker är förbytt,
När det ser ut, som ginge allting under
Det ger mig hopp och tillförsikt på nytt

3. Det namnet lever, och skall evigt leva,
Då man om andra namn ej längre vet
När världens glans och prakt ej finnes mera
Då skall det stråla i all evighet

11 Hylla Jesus han lever

Kör:

Hylla Jesus, han lever
Hylla Jesus, han lever
Hylla Jesus, han lever
Hylla Jesus, han lever


1. Han är uppstånden,
han är uppstånden
och han lever i evighet
Han är uppstånden,
han är uppstånden
Låt oss hylla
Jesus uppstånden är

Kör:

Han är på tronen
Han vill bistå dig med sin kraft
Överflöd av glädje inför Hans tron
Lyft din blick och frukta ej 
Jesus manar gott för dig
Han har ej förändrat sig
Han är på tronen

2. Om allt är mörkt omkring dig
och problemen hopar sig
Du ser inte någon utväg
Och himlen verkar stängd
Men då finns en väg att gå på
I och genom Jesu blod
har du tillträde till Fadern
Jesus sitter på sin tron

3. Jesus han tog din sjukdom
Och Jesus han tog din straff
Hans blod det rann på korset
För han är lejonet av Juda
Han är Guds först födde son
Kungars kung och herrars Herre
Och han sitter på sin tron

12 Du är brödet när jag hungrar

1. Du är brödet när jag hungrar,
och mitt skydd i stormens hårda vind
Ja när allt blir mörkt omkring mig,
ger du ljus och värme i mitt liv

2. Du är solens varma strålar,
du är kärlekens och vindens sång
Du är livet i naturen,
och ger liv åt alla mänskobarn

3. När jag känner att jag tröttnar,
då är du min styrka och min kraft
Då jag ser allt jag förlorat,
ger du mig en chans att börja om

13 Han är min sång och min glädje

1. Jag kan minnas en tid i mörker
utan mening levde jag då
Men då hörde jag rösten av honom
som har visat den väg vi skall gå

Kör:

Han är min sång och min glädje,
Han är min Herre och Gud
Jesus i dina händer,
jag vilar till livets slut

2. Efter den yttersta dagen
i det nya Jerusalem
då böjer jag mig inför honom
och han säger:
Välkommen hem

14 Inte genom någon människas styrka

//: Inte genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske ://

utan genom min Ande, säger Herren,
utan genom min Ande

Inte genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske

15 Vi vill ge dig ära och tillbedjan

Vi vill ge dig ära och tillbedjan
Vi vill lyfta våra händer
Vi vill upphöja ditt namn
För du är stor

Du gör stora under, stor
Ingen annan är som du
Ingen annan är som du
För du är stor

16 Majestät, konung i evighet

Majestät, konung i evighet
Jord och hav och himmel
Skapat utav dig
Majestät, konung i evighet
Du min frälsnings klippa
En säker tillflyktsplats

Vi vill upphöja dig kung Jesus
Varje knä skall böjas inför dig
Vi vill upphöja dig kung Jesus
Ingen är som du
Nej ingen är som du

17 Lov, ära och pris, dig, vår Fader och vän

1. Lov, ära och pris,
dig, vår Fader och vän,
som alltid oss älskat
och älskar oss än

Kör:

Halleluja, din är äran
Halleluja, amen
Halleluja, din är äran


2. Lov, ära och pris, dig,
Guds heliga Lamm,
som bar våra synder
på korsträdets stam.

3. Lov, ära och pris,
dig, vår Hjälpare god,
som vittnar om Jesu
försonande blod!

18 Jag vill ge dig o Herre min lovsång

1. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Jag vill tacka med skönaste ord
För din kärlek och nåd som är gränslös
Jag vill tacka för allt gott du gjort

Kör:

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
Där var ton skall en hyllning till dig bära
Och i dagar av glädje och dagar av sorg <
Vill jag leva var dag till din ära

2. Ingen annan är värd att besjungas
Endast du, Herre, äger min sång
Och i himmelens gyllene salar
Vill jag prisa dig evighet lång

3. Och om sången nån gång skulle tystna
Eller störas av oro och strid
Herre öppna på nytt mina ögon
Så jag vet att hos dig är min frid

19 Fäst dina ögon på Jesus

Fäst dina ögon på Jesus
Se in i verkligheten själv
Alla ting runt omkring
Smälter bort som snö

20 En liten stund med Jesus

1. En liten stund med Jesus
o, vad den jämnar allt
Och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig
En liten stund med Jesus
och allt förändrar sig

2. En liten stund med Jesus,
När kärlekslösa domar
av människor sårar mig
Om missförstådd och sargad
från vänners krets jag går,
En liten stund med Jesus
dock helar alla sår

3. Så giv mig, käre Herre,
ja, giv mig ofta då
En liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott:
en evighet med Jesus
och allt, ja, allt är gott

4. En liten stund med Jesus,
när synden gör mig ve
Och otron vill mig hindra
att blott på ordet se;
En liten stund med Jesus,
och bördan lyftes av
Och faller på min skuldra
i Kristi öppna grav

5. En liten stund med Jesus,
och hjärtats oro flyr,
Och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
Till livets verkligheter,
de ting som ej förgås
När himlarna och jorden
av sin förvandling nås

6. En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sig,
Vad lust den ger att vandra
på Herrens viljas stig,
Vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
En ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn

21 Jag önskar att se Jesus först av allt

1. I himlen finns det mycket
som jag längtar att få se,
som aldrig här jag riktigt kan förstå
Men när dess portar öppna sig,
dess skönhet skall sig te,
så önskar jag se Jesus först av allt

Kör:

Jag önskar få se Jesus först av allt,
hans strålande förklarade gestalt
I himlens fröjdesal,
bland helgon utan tal
Jag önskar dock se Jesus först av allt

2. Jag vill få se de gyllne gator,
pärleportars rad,
och boningarna Gud berett oss där
Och livets träd vid livets älv
i levande Guds stad,
men först ändå se Jesus som han är

3. Jag vill få se de män och kvinnor
varom bibeln lär,
stått för Gud och gjort
vad han befallt
och alla mina kära sen
som vänta på mig där,
men Jesus vill jag dock se först av allt

22 Min Jesus lever

Gud sänt sin Son,
hans namn är Jesus
Han kom till oss,
med en kärlek ren

Han gav sitt liv
för att ge oss frälsning
Hans tomma grav
den visar att han lever än

Min Jesus lever,
därför vill jag leva
Min Jesus lever,
därför är jag trygg

Jag säkert vet,
att han mig leder
Mitt liv är värt att leva
för han älskar mig.

Och snart en dag
när jag är framme,
Jag skall få se
min Frälsare

Tänk, vilken dag,
att få honom möta
Och säga: Jesus, tack för allt
du gjort för mig

Min Jesus lever,
därför vill jag leva
Min Jesus lever,
därför är jag trygg

Jag säkert vet,
att han mig leder
Mitt liv är värt att leva
för han älskar mig

Mitt liv är värt att leva
för han älskar mig!
Ja, han älskar mig

23 Bara du

Ingen som du o Gud kan ge mig frid
och mening med mitt liv

Det enda som betyder
nåt är att söka dig och se dig som är

Bara Du kan möta all min längtan
Bara du kan andas liv i mig

Bara du ger glädjen som är evig
Bara du hör mig när jag ber

Fader jag älskar dig kom rör vid mig
jag läntar efter dig din ärlighet förvandlar mig

låt din kärlek genomströmma mig
Bara Du kan möta all min längtan

Bara du kan andas liv i mig
Bara du ger glädjen som är evig

Bara du hör mig när jag ber

24 Bara Jesus

Bara Jesus, bara Jesus
Bara Jesus söker jag

Gud ditt rike, Gud ditt rike
Gud ditt rike söker jag

Gud din närhet, Gud din närhet
Gud din närhet söker jag

Gud din vänskap, Gud din vänskap
Gud din vänskap söker jag

25 How great thou art

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I’m found
Was blind, but now I see’

Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

My chains are gone
I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood, His mercy rains
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

My chains are gone
I’ve been set free (been set free)
My God, my Savior has ransomed me (ransomed me)
And like a flood (like a flood) His mercy rains (mercy rains)
Unending love, oh, Amazing grace

The Earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below
Will be forever mine

My chains are gone
I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood, His mercy rains
Unending love, Amazing grace (grace)

I once was lost,
but now I’m found
Was blind (was blind),
but now (but now) I see

26 Take My Hand, Precious Lord

When my way groweth drear
Precious Lord, linger near-ear
When my li-ight is almost gone
Hear my cry, hear my call
Hold my ha-and lest I fa-all
Take my hand, precious Lor-ord
Lead me on

Precious Lord, take my hand
Lead me on, let me sta-and
I am tired, I’m weak, I am worn
Through the storm, through the night
Lead me on to the li-ight
Take my ha-and, precious Lor-ord
Lead me home

When my work is all done
And my race here is are you-un
Let me see-ee by the light
Thou hast shown
That fair city so bright
Where the lantern is the li-ight
Take my ha-and, precious Lor-ord
Lead me on

Precious Lord, take my hand
Lead me on, let me sta-and
I am tired, I’m weak, I am worn
Through the storm, through the night
Lead me on to the li-ight
Take my ha-and, precious Lor-ord
Lead me home

27 Jesus Du Är Underbar

Jesus Du är underbar
Jesus Du är underbar
Du betyder allt för oss
Vad vi älskar Dig

Himmelen förkunnar vem Du är
Du skapelsen i Dina händer bär
Allting som vi är till Dig vi ger
Du som gör allt nytt, till Dig vi ber

Jesus Du är underbar
Jesus Du är underbar
Du betyder allt för oss
Vad vi älskar Dig

Jesus Du är allt vi lever för
Du är trofast genom allt, vår bön Du hör
Du tronar över allt, Ditt ord består
Vår kärlekssång till himmelen nu går

Fyll oss med kärlek, fyll oss med frid
Vi längtar efter mer
Lär oss att sjunga en helt ny sång
Vi längtar efter mer

28 Värdigt är Guds Lamm

1. Herre tack för Golgata
Herre tack för priset Du betalt
Du bar all min synd och skam
och seger vann
I kärlek gav mig nåd

2. Herre tack för kärlek stor
Herre tack för smärtan som Du tog
Rena mig i Lammets blod
Din kärleksflod
Sköljer över mig just nu

Kör:

Värdigt är Guds lamm
Du sitter på Din tron
Du är krönt med härlighet

regerar i evighet
Upphöjd över allt

Jesus Du Guds son
Himmelens gåva korset bar
Värdigt är Guds lamm
Värdigt är Guds lamm

29 Jag har hört om en stad ovan molnen

1. Jag har hört om en stad ovan molnen
ovan jordiska, dimhöljda länder
jag har hört om de solljusa stränder
och en gång, tänk en gång är jag där

Halleluja! Jag högt måste sjunga
Halleluja! Jag går till den staden
Om än stegen blir trötta och tunga
bär det uppåt och hemåt ändå

2. Jag har hört om ett land utan tårar
utan sorg, utan nöd, utan strider
och där ingen av sjukdom mer lider
och en gång, tänk en gång är jag där

Halleluja! Där fröjdas vi alla
Halleluja! Vart tvivel försvunnit
Aldrig mer skall jag stappla och falla
jag är framme, ja, hemma hos Gud

3. Jag har hört om den snövita dräkten
och om glansen av gyllene kronor
Ja, jag har hört om den himmelska släkten
och en gång, tänk en gång är jag där

Halleluja! Jag fröjdas i anden
Jag kan höra den himmelska sången
och det sliter i jordiska banden
ty jag vet, jag skall snart vara där

30 Underbara land

1. O, jag vet ett land bortom havets vreda brus
med en härlig stand, strålande i frid och ljus
Och jag längtar dit till Guds stad Jerusalem
till mitt evigt trygga hem

Kör:

Underbara land, o jag längtar hem till dig
På den sälla strand kära vänner vänta mig
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång

2. Uti tron jag ser detta underbara land
lyckan ljuvligt ler från dess solbelysta strand
Ofta tanken går ifrån jordens sorg och pust
hän emot dess sälla kust

3. Jag är främling här uti sorgens mörka dal
ty mitt hem är där i Guds sköna fröjdesal
Blott en liten tid utav möda, kamp och strid
Sedan evig fröjd och frid

4. Havets vilda brus snart skall bli ett minne blott
I min faders hus även jag har del och lott
Och jag hastar dit genom sorger och besvär
Pris ske Gud, snart är jag där

31 God sent His Son

1. God sent His Son,
they called Him Jesus
He came to love,
heal and forgive
He lived and died,
to buy my pardon
An empty grave,
is there to prove,
my Savior lives

2. Because He lives,
I can face tomorrow
Because He lives,
all fear is gone
Because I know,
He holds the future
And life is worth,
the living just,
because He lives

3. How sweet to hold,
a newborn baby
And feel the pride,
and joy He brings
But greater still,
the calm assurance
This child can face,
uncertain days,
because He lives

4. And then one day,
I’ll cross the river
I’ll fight life’s final,
war with pain
And then as death,
gives way to victory
I’ll see the lights,
of glory and,
I’ll know He lives

32 Jesus tack för Golgata kors

Jesus, tack för Golgata kors
Tack för blodet som rann
till befrielse för oss
Vi böjer oss ner inför dig och tillber
Jesus, tack för Golgata kors

Tack för frälsningen
Tack för livet som du gav
Tack för blodets kraft som helar än idag
Jesus, tack för blodet som renar oss
Tack för seger på Golgata kors

33 Låt det vara Jesus

Himmelens son
Kärlekens gestalt
Så ofattbar i nåd

Stort är hans namn
Upphöjt över allt
Han har all makt

Från solen går upp
Till solen går ned
Låt det vara Jesus
I mörkaste natt
Ett namn lyser klart
Låt det vara Jesus

I varje säsong
I glädje och i sorg
Hans trofasthet består

Kristus mitt hopp
Min tillflykt
och min borg

Världen har inget som jag söker
Bara Jesus jag behöver
Värderar inget annat högre
Bara Jesus jag behöver

34 Kärlek vid som oceaner

1. Kärlek vid som oceaner, nåd så väldig som en flod
när vår Herre för oss alla offrar sig, sitt dyra blod
Vem kan avstå sådan kärlek, motstå nådens verklighet
Hjärtats sång om Jesu kärlek sjungs var dag i evighet

2. Ifrån korsets fot det flödar fram en källa klar och ren
Från Guds hjärtas djup den väller,
bär Hans liv till var och en
Nåd och kärlek strömmar alltid ifrån höjden till var tid

Sions Toner 2021

I den här länken finns masor etiketter, länkar till hundratals psalmer och sånger tillsammans med texter och noter, därtill en mängd information om olika sång- och textförfattare.

Det här en en samling kristna sånger till minne av sångförfattaren Lina Sandell (född 1832 och död 1903) samt trubaduren och kompositören Oscar Ahnfelt (född 1813 och död 1882) .

Av upphovsrättsskäl kan inte alla verser och melodier publiceras här, även om Andreas Holmberg har sökt tillstånd från något fler än dem som varit döda i 70 år ;o).

”Förhoppningsvis blir ”Nätsionstoner” till glädje och uppbyggelse, allt eftersom den växer fram”, skriver Andreas Holmberg på sin blogg: här.
Mejla honom här: andreas.g.holmberg@gmail.com

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.