Gud har aldrig väntat sig något annat av dig än att … DU SKA SYNDA

Aposteln Paulus menar att man inte kan leva för Gud och man kan absolut inte bära frukt för Gud – förrän man har dött bort från lagen.

Det handlar om att vara rättfärdig i Jesus!

I boken ”Rättfärdig i Jesus” skriver Carl Olof Rosenius att vi har ”ingen kraft att göra det som är gott.”

I Gal. 2:19-20 skriver aposteln Paulus:

”19 Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.”

Carl Olof Rosenius | Discography | Discogs

Carl Olof Rosenius understryker det som erfarenheten lär oss:

Så länge en människa ännu lever i slavtjänst i förhållande till Gud, är hennes hjärta kallt och trögt och dött. Gud är för henne en som kräver och kräver. Människan strävar efter att uppfylla hans krav. Men det går trögt och det känns olustigt. På sin höjd kan hon få ett slags sken av fromhet och göra sådant som inte faller sig allt för svårt för hennes natur.

Men om då lagen går lös på hjärtat och avslöjar vad om verkligen bor där inne, då sker det som Paulus talar om:

”En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv!” Rom. 7:9

Hur många ängsliga själar finns det som gjort denna sorgliga erfarenhet och som för sitt livs skull inte vet var felet sitter. De hör och läser Guds ord. De ropar och ber. Men allt tycks vara förgäves. De känner bara vanmakt och död. Bara synden är levande och mäktig.

Om de bara ville lyssna! Om de bara ville böja sina öron till Guds visdom, då skulle ”din frid bli som en flod, som en ström”, Jes. 48:18.

Då skulle de få känna en ny himmelsk lust och kraft i sina hjärtan.

Felet är att du aldrig har blivit riktigt frigjord från träldomsoket

Du har aldrig riktigt förstått vad sann tro verkligen är.
Du har aldrig riktigt kunnat fröjda dig över att vara frälst av bara nåd. Det ljus som fattas dig kan inte den ene brodern ge den andre. Det är bara Gud som måste uppenbara detta för dig.

När Gud gör det, får du först ljus över vilken obeskrivlig nåd vår himmelske Fader bevisat oss, när han sände sin son för att han skulle uppfylla allt som lagen krävde av oss. Du får se att Sonen verkligen också har gjort allt det som lagen krävde av oss. Du får se att sonen verkligen också har gjort allt detta för oss som du nu strävar och arbetar med. Och det blir klart för dig att Gud inte vill något annat med sin lag än att ta död på din egen rättfärdighet.

Gud har aldrig väntat sig att du ska kunna göra något annat än synda:

”12 Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
19 Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud.”
23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.”
(Rom. 3:12, 19, 23)

Rättfärdig i Jesus - Carl Olof Rosenius - ebok (9789175182759 ...

Han älskar dig sådan du är. Han har själv tagit bort alla dina synder och skrivit ditt namn i himmelen – och detta bara för Kristi skull, han som är din broder och medlare. I Andens ljus får du alltså se att vår himmelske Fader aldrig räknat dig med dig utan har nog i sin älskade Son. För sonens skull ser han aldrig på dina synder.

Om du nu verkligen fick syn på detta att …
* du inför Gud är ren och rättfärdig för Kristi skull,
* fastän du själv är färdig att ge upp,
* därför att du upptäckt vad som bor i ditt hjärta,
* ja, om du verkligen fick syn på detta,
* så skulle du gråta av kärlek och springa av glädje.
* Då skulle allt bli lätt och ljuvligt, det som du tycker är svårt och besvärligt.

Vad var det som gjorde att martyrerna gick med glädje till bålet?

Hur kunde Vincentus kalla de glödande kolen för rosor, när han skulle brännas?

Hur kunde svaga kvinnor säga att de aldrig gått med sådan glädje till en dans som när de nu gick till bålet? 

Orsaken var ingen annan än den att de var uppfyllda av dem stora nåden att Guds Son var deras broder  Guds välbehag. Det är detta Skriften talar om, när den säger:

”Fröjd i Herren är er starkhet.”

Detta är en av orsakerna till att vi måste vara frigjorda från lagen, om vi skall kunna bära frukt åt Gud.

Aposteln Paulus menar att man inte kan leva för Gud och man kan absolut inte bära frukt för Gud – förrän man har dött bort från lagen.

Nu vill jag citera en av Sveriges allra mest lästa författare, Carl Olof Rosenius. Denne har haft ett stort inflytande på kristenheten under mycket lång tid.

Hans böcker har tryckts i miljonupplagor och översatts till mer än 30 olika språk. Så här skriver han:

– Allt vad människa heter, även den mest trogna och mest fromma kristne, är en oren jordmask. Hans bästa gärningar är nedsmittade av den gamle ormens gift;

Hans tro, kärlek, bön och lovsång – som är hans bästa verk och frambringade av Guds Ande – är ändå genom kärlets orenhet nedsmittad. Detta har medfört att tron har blandats med slagg, men också med egenrättfärdighet och otro. Där fanns en så inskränkt och försumlig kärlek, både bönen och lovsången var kall, svag och ovärdig det stora majestätet.

Förutom alla brister, som hela tiden återkommer – som i sig vore tillräcklig för att fördöma människan – så faller hon hela tiden och utan uppehåll i synder. Dessutom orenar hon sig under vandringen och kan inte heller vaka tillräckligt länge för att slippa bli nedsmittad av ogudaktighet.

Hela jorden är övertäckt och full av orättfärdighet. Detta kan liknas vid en syndaflod. Dit hör: avguderi, otro, sorg och misströstan, att missbruka av Guds namn, svordom och ogudaktigt tal, sabbatsbrott, olydnad, vrede, hat, trätor, otukt, lösaktighet, orenhet, girighet, stöld, bedrägeri, falskhet, lögn och förtal.

Även om allt detta inte framkommer i handlingar så kokar ändå hjärtat över av onda begärelser, av tankar och reaktioner som finns där inombords. Detta är smuts och orenhet i den heliges ögon.
Kort sagt: av alla de år, månader, dagar och timmar som du har levt så har du under varje minut samlat på dig nya skulder.

Frågan är: I vilken stund i livet var du så kärleksfull, så varm och så helig som Guds ögon krävde?
Martin Luther säger så träffsäkert:

”Den människa – som i en blixtbelysning – finge se alla sina synder skulle aldrig kunna gå att trösta. Denne skulle ögonblickligen dö av förtvivlan.”

Känner du igen dig?

Vi måste inse att vi måste dö
– innan vi dör

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

 1. Det kristna livet handlar inte om att du och jag ska sluta upp med att synda. Nej, det förfärliga är att vi ÄR SYNDARE och vi lever i detta tillstånd här och nu, hela tiden.

  Paulus identifierade sig som EN STOR SYNDARE. Han bekände öppet: ”JAG ÄR DEN STÖRSTE”
  Han skriver i 1 Tim. 1:15: ”Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste!”

  Paulus sa inte att han förut hade varit en syndare. Nej, han förklarade att han ”ÄR” en syndare. För honom var det ett aktivt, pågående, presens tillstånd, dag efter dag. Aposteln kunde inget annat göra eftersom han var en syndare, ja, en mycket stor syndare.

  Men Pauli smala lycka var att HAN FICK IKLÄDA SIG JESU KRISTI RÄTTFÄRDIGHET, I TRO.
  Paulus blev övertygad om allt det som Jesus hade gjort gällde honom och han TRODDE på det. Han identifierade sig med Kristus och behövde därför inte fixa till det själv. När Gud såg på aposteln så såg han sin älskade son Jesus Kristus – men inte Pauli synd.

  Även om vi tror på Jesus Kristus KAN VI INTE LEVA RENT – även om vi vill det. Det förfärliga är att det är helt omöjligt. Inte en enda dag kan vi leva rätt och riktigt. När vi tycker att vi har gjort något fint och bra så är vårt liv ändå som en smutsig och fläckad klädnad eller som det uttrycks i Jes. 64:6:

  ”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt.”

  Det handlar inte om vad vi försöker göra eller måste göra för att bli ren. Nej, det handlar om …

  VAD JESUS KRISTUS REDAN HAR GJORT FÖR OSS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.