Systerkyrkan växer enormt – väckelsens eld brinner

”Mekane Yesuskyrkan i Etiopien växer så det knakar. Under det senaste året har hundratusentals människor blivit frälsta och pånyttfödda. Då växte kyrkan med 700.000 nya medlemmar,” säger Agne Nordlander – mångårig Etiopienmissionär och tidigare rektor på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

Mekane Yesuskyrkan hade, enligt årsboken för 2016, 8,3 miljoner medlemmar. Året innan hade kyrkan också en kraftig tillväxt, då en halv miljon människor anslöt sig.

Den etiopiska kyrkan är världens största lutherska kyrka. I genomsnitt fick kyrkan 1 900 nya medlemmar varje dag, under det senaste året.

De bakomliggande orsakerna är en kombination av sociala, politiska, ekonomiska och strikt religiöst-andliga orsaker.

Agne Nordlander var missionär i Etiopien under en tioårsperiod, åren 1992 – 1996 och 1998 – 2001, tillsammans med sin hustru Karin. Han undervisade på teologie kandidatnivå blivande präster inom MekaneYesus-kyrkan på deras seminarium i huvudstaden Addis Ababa.

Startade en masters-och nu doktorsutbildning i teologi på evangelikal grund år 1998
”Jag undervisade mest i troslära-etik men också i bibelämnena och moderna religionsbildningar. 1998 var jag med och startade Ethiopian Graduate School of Theology, EGST, en masters- och nu doktorsutbildning i teologi på evangelikal grund. Det var framför allt Mekane Yesus-kyrkan och Livets Ords Evangelikala Kyrka (har inte något att göra med Livets Ord i Sverige) som gick ihop. Men de flesta studenterna har nog kommit från pingstkyrkor, åtminstone i början, eftersom de inte hade någon teologisk skola”, säger Agne Nordlander.

Ethiopian Evangelical  Church Mekane Yesus

                                                                    Mekane-yesus-cross.png

Classification Protestant
Orientation Lutheran
Leader Rev. Yonas Yigezu
Associations LWF, WCRC, AACC, WCC, FECCLAHA, ECFE
Region Ethiopia
Origin 1959
Addis Ababa
Congregations 8,500 + 4000 preaching stations[1]
Members 8.3 million (2016)[2]
Ministers 3,000
Official website www.eecmy.org

År 2016 hade Etiopien en befolkning på 102 miljoner invånare.
Landet är nu världens 13-e folkrikaste nation.

Nu sveper en mäktig väckelsevind fram över landet.
Under det senaste året växte Mekane Yesus-kyrkan enormt.
Hela 700.000 nya medlemmar införlivades då i kyrkan.

Hur förklarar du det som nu händer i landet?
”Etiopien är ett oerhört religiöst land, raka motsatsen till Sverige. Enligt folkräkningen 2007 var 43,5 procent ortodoxa kristna, 33,9 procent muslimer. 19 procent evangeliska kristna, 0,5 procent katoliker och resten var animister. Av ateister fanns det kanske 50 000. Hela befolkningen var då 74 miljoner. Nu är den över 100 miljoner”, berättar han.

Agne Nordlander var missionär i Etiopien under en tioårsperiod, åren 1992 – 1996 och 1998 – 2001, tillsammans med sin hustru Karin. Han undervisade på teologie kandidatnivå blivande präster inom MekaneYesus-kyrkan på deras seminarium i huvudstaden Addis Ababa. Numera gör han där årliga undervisningsbesök.

Varför söker sig folk i så stora skaror till Mekane Yesuskyrkan?
”Det är inte bara till Mekane Yesus-kyrkan folk söker sig i stora skaror. Även Livets ords baptistkyrka, som inte har något att göra med Livets Ord i Sverige att göra, utan är en baptistkyrka grundad av framförallt amerikanska baptister, ursprungligen antikarismatiska, är lika stor idag och har växt mycket. Sedan har vi cirka 2 900 olika pingstkyrkor som är registrerade hos justitiedepartementet, sammanlagt kanske fyra miljoner medlemmar. Mellan dessa olika evangeliska kyrkor finns en stor dragkamp. Framförallt är det pingstkyrkorna som anklagas för att ”stjäla” medlemmar från de två stora evangeliska kyrkorna. När jag i november förra året frågade mina 34 präster, som jag undervisar, varför Mekane Yesus-kyrkan växer fick jag oerhört olika svar. En grupp konvertiter kommer från föraktade folkgrupper, som alla de stora etniska grupperna betraktar som halvmänniskor eller orena. Dessa söker sig till Mekane Yesus-kyrkan för att få höra om Jesus, bli döpta och upptagna i den stora folkgemenskapen”, förklarar Agne Nordlander.

Han beskriver en annan grupp som kommer till kyrkan. Det handlar om dem som vill bli befriade från onda andar och sjukdomar. Andra kommer därför att schamaner och trollkarlar gör anspråk på att förmedla kontakt med andar och den avlägsne guden som kräver gåvor och offer.

Agne Nordlander beskriver en tredje grupp som söker frid med Gud. Den gruppen anser att de inte funnit friden i den ortodoxa kyrkan utan bara mött krav på fastor, böner, allmosor som de inte kan uppfylla och därför har de att se fram emot att bli evigt fördömda när de dör.

En fjärde grupp uppfattar att enda vägen till social, medicinsk, ekonomisk förbättring är att bli evangeliska kristna. Det beror t.ex. på att Mekane Yesus-kyrkan har betytt oerhört mycket i landet för att förbättra sjukvård, skola och kvinnors jämlikhet.

Den femte gruppen tycker att Mekane Yesus-kyrkans begravningar, vigslar, dophögtider, konfirmationshögtider har en mycket mera attraktiv karaktär än den ortodoxa kyrkan.

En mycket stor grupp kommer för att få uppleva den helige Ande, på ett nytt sätt, och få del av Andens nådegåvor.

De bakomliggande faktorerna till kyrkans och kristendomens utbredande i Etiopien
”De bakomliggande orsakerna är en kombination av sociala, politiska, ekonomiska och strikt religiöst-andliga orsaker, säger Agne Nordlander.

Det finns enormt stora behov av uppföljning och undervisning av nyfrälsta
Han beskriver hur utmaningarna för Mekane Yesus-kyrkan ser ut:
”Den själavårdande och undervisande utmaningen är enorm. En grupp av konvertiter är ju analfabeter och måste lära sig att läsa för att kunna läsa Bibeln. Somliga av konvertiterna kommer från folkgrupper som inte har ett eget skriftspråk. Mekane Yesus-kyrkan lyckas dock ge cirka 35 – 40 % av varje års nya konvertiter en rejäl konfirmationsundervisning. Då kan de efter ett år få delta i nattvarden och bli valda till olika tjänster i församlingen. Det är en enorm insats. Alla konvertiter som är döpta som barn i ortodoxa kyrkan accepteras som döpta men ges den ordentliga konfirmationsundervisningen som både är en dop- och en rejäl bibel- och trosläraundervisning samt en undervisning i kristet liv, etik och bön. De inte döpta döps givetvis efter undervisningen. Mekane Yesus-kyrkan behöver givetvis 1 000-tals nya präster och evangelister och arbetar intensivt på att uppnå detta.”

Agne Nordlander gör årliga besök hos Mekane Yesuskyrkan
* under höstterminen 2005 undervisade han i Asmara, Eritrea, de teologiska studenterna,
blivande präster i den evangelisk-lutherska kyrkan.

* 2009 undervisade han sex månader på EGST i Addis Abeba.
* 2010 – 2011 undervisade Agne på Mekane Yesus-seminariet på teologie kandidatnivå.
* 2012 – 2014 och 2017 undervisade han på Mastersutbildningen på Mekane Yesus-seminariet,
sammanlagt åtta gånger.

Numera får han dock bara en månads business visa för att undervisa. Ämnet har varit ”Läran om kyrkan” och då behandlas alla de aktuella utmaningarna och debattfrågorna.

Agne Nordlander förklarar med glimten i ögat:
”Jag brukar säga att mina präster lär mig mer om läget och utmaningarna i kyrkan än jag kan lära dem. Den sista kullen var 34 präster, mycket andligt engagerade och skärpta.”

Kommande bloggpost:
Stora utmaningar för Mekane Yesuskyrkan i väckelsens Etiopien

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.