Behövs tillstånd när vi predikar på gator och torg?

Myndigheterna har fel och svagheter – liksom allt mänskligt i en fallen värld – men de har trots detta en viktig uppgift.

Inte mindre än tre gånger i sitt brev till församlingen i Rom talar Paulus om myndigheterna som ”Guds tjänare” i Rom. 13:1–7.

Samma grundsyn har Petrus när han skriver till kristna, som kanske bor just i Rom, att de ska underordna sig all mänsklig ordning, enligt 1 Petr. 2:13 f

Det finns en risk att vi, som kristna människor, ser ner på samhällets ordningar.

Därför undervisar Bibeln oss om hur vi ska förhålla oss till våra myndigheter. Vi uppmanas att visa respekt för dem och att underordna oss dem. Gud har gett dem åt oss i sin omsorg om skapelsen. Vi kan dra oss till minnes att även Jesus uttalade sig om denna sak. Han sade:

”Så ge då kejsaren, vad som tillhör kejsaren, och Gud vad som tillhör Gud”. Ja, så står det i Matt. 22:21.

Här har jag listat sex olika förhållanden som vi får ta fasta på när vi önskar sprida Guds Ord på våra gator och torg:

1) Att evangelisera på tu man hand ute på gator och torg – kräver inget tillstånd
Det är helt fritt att vittna om Jesus Kristus på gator och torg här i landet. Inget tillstånd behövs för att tala enskilt med människor om sin tro. Det är också helt i sin ordning att dela ut bibeldelar, skrifter, informationsmaterial och traktat i det offentliga rummet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-6.png

2) Polistillstånd behövs för ”Allmän sammankomst: Tal, musik, sång och utdelning av material”
Vi behöver tillstånd för att samla människor till en ”allmän sammankomst”. För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

P g a nuvarande Corona-pandemi har den svenska regeringen beslutat, från den 27 mars 2020, att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas.
Klicka här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/?fbclid=IwAR3sRWHWqJ_TbzsnXSVTPb2Ox1-6ERMW_o-65JW-WUzSp8aP_bn1q7YYDEs

Polistillstånd kostar 250 – 320 kronor per tidsenhet
Polistillstånd ges till privatpersoner, föreningar och organisationer kvartalsvis eller per år och innefattar minimum tre platser med olika dag- och timalternativ per vecka.

3) Tillstånd av markägare måste till
När sammankomst anordnas på privat mark måste särskilt tillstånd inhämtas. Polisen skriver i beviljad ansökan att ”På de platser där placering sker på privat mark ska markägarens tillstånd inhämtas innan platsen tas i bruk”.

4) Tillstånd från STIM krävs för att få framföra sång och musik på våra torg
Villkoren på STMS webbplats https://www.stim.se/sv/sok?search_query=sampla&type=All&type=All redogör för de riktlinjer som måste följas när musik framförs med ”Upphovsrätt”.

Får man låna några sekunder eller några takter från en låt utan tillstånd?
Nej, det är inte tillåtet. Man får inte låna någonting ur ett skyddat verk utan tillstånd från den som har rättigheterna till låten. Det är inte heller tillåtet att göra en remix eller sampla exempelvis ett trumljud utan tillstånd från den som äger inspelningen.

Stim är en upphovsrättsorganisation med 90 000 anslutna musikskapare och musikförlag. Det handlar om upphovsmännens och musikernas levebröd.

STIM-tillståndet kostar minimum 210 kronor + moms per dag och tillståndshavare
Prisvillkor: https://www.stim.se/sv/priser-och-sarskilda-villkor-inspelad-bakgrundsmusik-enstaka-dagar

5) Tillstånd krävs för att spela musik

Genom att skaffa en ”Spotify Premium-licens” får man ladda ned all sorts musik, lyssna var som helst, inga reklamavbrott eller andra avbrott, lyssna och spela upp valfri låt på Facebook och på mobilen, man får byta låt så ofta man vill.

Spotify-licens kostar 99 kronor per månad
Läs mera här: https://www.spotify.com/se/premium/?utm_source=se_brand_contextual_text&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=alwayson_europe_se_performancemarketing_core_brand+contextual+text+exact+se+google&gclid=EAIaIQobChMIoZnG0cjM6QIVxoeyCh3BcQc0EAAYASAAEgIA8vD_BwE&gclsrc=aw.ds

6) Folkhälsomyndigheten medger kortare resor på en till två timmar från bostaden
Den 20 maj 2020 kom nya riktlinjer gällande inrikesresor p g a Corona-pandemin. ”Kortare resor på en till två timmar från bostaden är okej så länge du inte är sjuk. Men tänk på att begränsa dina sociala kontakter, hålla avstånd till andra och undvika platser där många människor samlas. Blir du sjuk behöver du kunna ta dig hem på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra.”

Att resa land och rike kring är inte OK i nuläget, p g a rådande smittorisk.

FHMs webbplats: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/inrikesresor-och-kollektivtrafik

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

Vad säger Skriften om hur vi ska förhålla oss gentemot vår överhet?

Bibeln ger oss klara besked – på många olika ställen – om hur vi ska se på vår myndigheter och på den svenska lagstiftningen:

Paulus undervisar oss om att …
vi ska underordna oss och lyda överheten, eftersom den är av Gud
”1 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. 2 Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva. 3 De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den.
4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.
5 Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.
6 Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften”
, skriver Paulus i Rom. 13:1-7

Petrus belyser vilka de underliggande motiven är och förklarar att vi inte ska använda friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud
”13 Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både kejsaren som högste härskare 14 och ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda.
15 Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.
16 Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud.
17 Visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren”
, skriver Petrus i 1 Petr. 2:13-17

Salomo uppmanar oss att inte ge oss i lag med upprorsmän
”21 Min son, frukta Herren och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän. 22 För plötsligt kan olyckan drabba dem, och vem vet när förödelse från dessa båda kommer?”, skriver kung Salomo i Ords. 24:21-22

Lukas förklarar att det finns ett mönster i en människas livsföring
– det handlar antingen om trohet eller om ohederlighet i smått som stort

”10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? 12 Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? 13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”, skriver Lukas i Luk. 16:10-13

Matteus påminner om att det är bra att vara trogen i det lilla – eftersom det ger stor belöning
”Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare! Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje”, skriver Matteus i Matt. 25:21

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-2.png

Paulus pekar på vikten av att visa gott omdöme
”6 Förmana på samma sätt de yngre männen att visa gott omdöme i allt, 7 och var själv ett föredöme i goda gärningar …”, skriver Paulus i Titus 2:6-7

En sista undran:
Vilka signaler sänder vi till unga kristna om vi, som är äldre i tron, struntar i att följa lag och ordning?

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

2 kommentarer

 1. Det du säger är sant men bara till viss del! Du kan helt enkelt INTE skriften tillräckligt bra för att stå upp som en lärare. Du glömmer några bibel ord som är viktiga.

  Apostlagärningarna 4:13–21 (Bibel-82): När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus, 14 och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. 15 De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra. 16 ”Vad skall vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det. 17 Men för att ryktet inte skall spridas ännu mer bland folket, måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet.”
  18 De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. 19 Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. 20 Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” 21 Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan.

  Apostlagärningarna 5:27–29 (Bibel-82): När de kom tillbaka med apostlarna, förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: 28 ”Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.” 29 Petrus och apostlarna svarade: ”Man måste lyda Gud mer än människor

  Överheten förbjöd och gjorde det svårt för församlingen att predika Guds ord. Man satte en massa svåra hinder för dem för att man ville tysta dem.

  Då och endast då FÅR VI VARA OLYDIGA ÖVERHETEN. Vi skall ALLTID LYDA ÖVERHETEN men det finns UNDANTAG. När överheten säger att vi inte får följa GUDS ORD, då behöver vi inte lyda dem då säger vi som APOSTLARNA, Vi måste lyda Gud mer än MÄNNISKOR.

  • Det finns mycket skrivet i bibeln om hur vi ska förhålla oss till överheten. Endast en liten del, av allt som den undervisar om, tog jag upp i den här bloggposten.

   Skriften undervisar oss om hur vi ska förhålla oss till våra myndigheter. Vi uppmanas att visa respekt för överheten och att lyda den. Gud har gett oss den åt oss i sin omsorg om skapelsen. Myndigheterna är till för vårt bästa.

   I den här bloggposten ville jag visa på de praktiska föreskrifter som gäller våra rättigheter och skyldigheter när vi predikar på gator och torg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.