”Åtskiljande” är 2021-års profetiska ord – året då svärdet går mitt igenom Guds folk och församling

Här har jag samlat tre profetiska tilltal och berättelser som handlar om det profetiska året 2021.

Dessa kommer från Anders Gerdmar, Jan-Åke Henriksson och Henrik Barruk.

Anders Gerdmar fick ett tilltal för 2021 – för tre år sedan. Han förklarar:

”2021 blir ett avgörande år då svärdet – Guds ord – kommer att gå igenom mitt och ditt liv”

Så här skriver Anders Gerdmar då han syftar på en märklig morgon 2018, när han fick ett Guds tilltal för 2021:

”Det stolta landet och den stolta kristenhet som tror att ”vi har det” kommer att få ödmjuka sig”, menar han.

”Jag vaknar klockan fyra och kan inte sova och upplever en stark maning att be. Jag upplever förkrosselse och ett behov av omvändelse, för mig själv, men inte bara för mig själv utan för Sverige. Efter ett par timmar, medan morgonrodnaden går upp, fortsätter jag att be och upplever en stark maning att Herren vill tala (ja, han gör det fortfarande; 1 Kor 12:1; 14:39).”

”Jag får tag på papper och penna och orden flödar snabbt. Du som läser får själv pröva om det är guld eller trä, hö och strå.”

”Jag ska komma, men inte som religionen tänker, som ett tillägg, som en möjlighet eller som en option. Nej, jag ska bryta ner innan jag bygger upp. Mitt Ord, mitt heliga, skarpa och allt genomträngande Ord, ska först komma och det ska krossa klippor. Mitt ord ska komma – och det ska vara som en eld i dina ben, som en eld som du inte kan släcka …”

”För ni har haltat på båda sidor och ni har mer och mer älskat världen, älskat det som syns och hörs och det som smakar och känns, ja, långt mer än mig. Och den avgudadyrkan, ja, den dyrkan av världen och dess vägar, som ni praktiserar är en styggelse för mig och ett massivt hinder.

Svärdet kommer att tränga djupare och valet blir tydligare 2021. Gud manar oss att söka honom, att välja väg nu.” 

Hela Anders Gerdmars profetia från 2018 återges här:

Här följer Jan-Åke Henriksson tilltal från den 21 augusti:

”Ett Svärd Går Idag Genom Kristenheten!”

”Jag skulle här vilja skriva lite om det vi upplever nu i kristenheten där nästan varje kristen person och församling öppnar upp för denna sataniska strategiska vaccinationskampanj där det andliga ledarskapet blint följer myndigheternas åtgärdspaket och där man tappat all kritisk och saklig granskning om vad denna injektion innebär. Det finns idag inga tvivel överhuvudtaget om dess skadeverkningar och dödsfall som inträffar efter man tagit denna dödsinjektion.

Det är så många vetenskapsmän och läkare idag som beskrivit och varnat för denna mRNA injektion och alla dessa meningslösa åtgärdspaket som ligger till grund för denna falska pandemi. Vill bara nämna kort om några läkare i Sverige och världen som går emot denna vansinniga och hysteriska kampanj för vaccination av alla folk. Hanna Åsberg som är specialist i allmänmedicin och Professor Björn Hammarskjöld och Dr David Martin från Amerika och Dr Vladimir Zelenko från Israel.

Det var bara några av flera tusen vetenskapsmän och medicine doktorer som offentligt gått ut till allmänheten om detta folkmord. Jag har beskrivit tidigare i mina inlägg om vad detta egentligen handlar om och jag kommer inte att vidare gå in på just de aspekterna utan mera på mekanismerna som gör att kristna människor tror mera på lögnen än på sanningen.

Vi får börja nu vår resa med att kika på vad det kan vara för orsaker och konsekvenser som gör att människan fattar sina fatala och ödesdigra beslut i sina liv. Vad ligger i begreppet TRO och vad var det för avsikt Herren hade när Han skapade människan? Herren sade låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika 1 Mos 1.26 Människan själv var alltså tänkt från första början att vara Guds avbild men ormen lyckades fresta Eva där ormen sade till Eva, ingalunda skall ni dö men Gud vet att när ni äter av den förbjudna frukten så skall era ögon öppnas så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är.

Så frestelsen bestod i att bli som Gud! Men människan var ju redan Guds avbild och hur kommer det då sig att detta var en frestelse, då hon redan var Guds avbild från första början. Det som hände nu var att människan upphörde att vara Guds avbild och att hon upphörde att genomstrålas av Guds härlighet där hon förut hade full gemenskap med Honom.

Ormens strategi var att locka med möjligheten att kunna utstråla en alldeles egen härlighet som skulle bli människans egen egendom, frånvarande från Guds härlighet där hennes egna prestationer blev det som betydde allt. Konsekvensen av detta beslut som syndafallet förde med sig var att hon ville bli något annat än det hon var skapad till i full gemenskap med Gud. Nu blev deras ögon öppnade och de såg inte längre Guds härlighet utan nu såg de vad som fattades i deras personlighet och de strävade efter ambitionen och ambitionerna att bli Guds jämlike.

Där tror jag att det faktiskt börjar. Ambitionerna och kraven ställs mot prestationerna i Guds församling där man förmedlat och predikat och lärt ut något som aldrig kan och blir annat än en ”lära” och aldrig till att skapa en Gudsupptagenhet, som istället blivit utbytt till en självupptagenhet där fokus läggs på något som blivit så skevt och helt vinklat och förstört genom att bara sätta TRO till det vi skall göra. Om vi bara kavlar upp ärmarna och tar nya tag för att frigöra Guds favör över våra liv genom att vi själva besitter en egen kunskap som kommer av att vi blir matade med ”instruktioner” istället för att upptäcka vem Gud är.”

Hela Jan-Åke Henrikssons tilltal finns här:

”Åtskiljande” – 2021-års profetiska ord

Henrik Barruk skrev till mig den 18 januari i år:

”Vi är inne i en tid av kontroll, begränsande av frihet, dolda agendor, lögn och korruption. Mörkrets furste flyttar fram positionerna och utmanar sedan en tid Herren genom att förföra nationerna för sina syften. Vi är i krig.

Du är en gudsrikesmedborgare som är beroende av andra resursers än dina egna naturliga tillgångar. När Fadern reste upp Jesus Kristus genom den helige Ande på tredje dagen med uppståndelsekraft, hade han året 2021, i väl medvetenhet.
Namnet Jesus Kristus kan till och med nämnas och användas i kyrkor och i samfund, men det saknas smörjelse och uppenbarelse.
 
Förföljelse kommer inte av ett religiöst uttryck av namnet Jesus, utan snarare i uppenbarelsen om Messias, den levande Gudens Son, (Matt. 16).

I bespejande av Kanaans land var det tolv hövdingar som kom tillbaka med två olika rapporter. Det var bara fåtalet, Kaleb och Josua, som hade en god rapport om intagandet av landet,

”ty förvisso skall vi bli det övermäktiga.” 

Kaleb och Josua hade en annan ande över sitt liv, än det övriga ledarskapet. (4 Mos. 14:24).

Vad var det för smörjelse som fick jättarna av jättestammen Anak på fall?

Det var vishetens ande!

”Josua Nuns son var full med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom.”

Ett ting är att känna till det skrivna, genom försanthållande, men det är en annan sak att ha uppenbarelse över det skrivna.

Visdomens och uppenbarelsens ande hör ihop. Ett nytt möte med Herren ger klart ljus.

Saulus mötte Herren på vägen till Damaskus och det förändrade hela hans liv. Det var ett sådant kraftigt möte med Herren att det visade sig att han var blind. 

Gud har rest upp oss för en tid som denna. Under judarnas bedrövelse talade Mordokai till Ester och sade:

”Vem vet, om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet?” (Est. 4:14).

Lyssna:

Gud reste inte upp oss för fredstid utan just för en tid som denna. Det är en tid av strid för friheten. När Guds ord talar om strid eller krig är det tydligt:
 
Det är nämligen inte ett naturligt slagfält, utan ett övernaturligt. Du kan inte besegra djävulen med naturliga vapen. Fienden har nämligen mer naturliga resurser än vi, pengar, utbildning och nätverk.

Därför skall vi föra en strid med tillgångar från himlens arsenal och inte en naturlig strid efter köttet.


Det är därför din unika gåva och din smörjelse skall finnas i ditt liv. Det är smörjelsen som bryter oket:

”It shall come to pass in that day That his burden will be taken away from your shoulder, And his yoke from your neck, And the yoke will be destroyed because of the anointing oil.” (NKJ Isaiah 10:27).

Det är ett åtskiljande idag

Gud uttalade sitt regerande ord: ”Varde ljus, och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret.”

”Jesus säger: ”ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.”

Du kan se genom dina invärtes ögon. Uppenbarelse och nytt ljus! Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske. Vi gör oss beroende av Herren!

Visheten har brinnande lampor och de oförståndiga har ingen olja i sina lampor och slocknar. Därför verkar det vara en allmän trend att när visheten saknas, börjar man tala om uppryckandet som en utgång och flyktväg.

”Kom, vi sticker! Vi lämnar placet!”

De profetiska tilltalen är inte sena att följa budskapet om uppryckandet.

Vi kommer inte lämna jorden för att vi är besegrade, utan för att vi har fullbordat ett uppdrag. Josua som var full med vishetens ande säger: Ni får göra som ni vill!”

”Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna HERREN.”

Hela Henrik Barruks text från den 18 januari finns här:

Redigering: Sven-Allan Johansson

Här kan du följa med i samtalet på Facebook:

Kan vara en bild av 3 personer, inklusive Anders Gerdmar, personer som står och text där det står ”Hört i profetkammaren för ảr 2021 Anders Gerdmar Jan-Ake Ake Henriksson Henrik Barruk "Ätskiljande" är 2021-ars profetiska ord Detta är aret dả svärdet gảr mitt igenom Guds folk”


Nedanstående tillägg har gjorts onsdagen den 15 september 2021


Här under har jag samlat några av de kommentarer
som har gjorts på Facebook om inlägget;


”Åtskiljande” är 2021-års profetiska ord

– året då svärdet går mitt igenom Guds folk och församling

Anders Gerdmar skriver:

Det profetiska ordet jag förmedlade har ingenting alls med vaccinationer att göra. Det är ett ord om omvändelse för Kristi kropp som går mycket djupare än så. Jag är själv vaccinerad av hälsoskäl och har ingenting emot det för egen del och menar att var och en måste avgöra. Jag är själv fullt upptagen med att predika och undervisa Guds Ord. Den värsta vaccinationen är den mot omvändelse från döda gärningar. Låt oss predika ett rakt och enkelt och radikalt evangelium. Det är det folk behöver. Jag kommer inte att kommentera detta mer. Fullt upp med minna bok HBTQ och Bibeln. 😊

Gunilla Olofsson skriver:

Jag blev djupt omskakad i min ande när jag lyssnade till dessa profetiska tilltal. Mina tårar rann, och jag skakar fortfarande.

Länge har jag längtat efter de kraftfulla budskap som nu mer och mer börjar höras från olika håll.

Var och en får själva bedöma dessa profetior, men själv upplever jag starkt hur Gud försöker väcka oss alla till en förnyad HELÖVERLÅTELSE och ANDLIG STRID.

Lars Wärn skriver:

Jag har inte så jättestort förtroende för Anders Gerdmar. Han var en av charlatanen Ulf Ekmans närmaste män i Livets ord, det vederstyggliga avgudatempel som har öppnats upp för massvaccination. Men de andra två skriver bra.

Leif Danielsson skriver:

Tror det är minst tre frågor som det finns olika åsikter om: Israel, aborter och homoäktenskap.

Tror att det bl.a. är dessa frågor som splittrar när t.ex. politiker styr över kyrkan och tar bort möjlighet för kristna att arbeta inom vissa yrken. Är Du t.ex. barnmorska så måste Du utföra aborter och nu diskuteras att om Du inte viger homosexuella så får Du ingen pastorstjänst i Svenska kyrkan.

Likaså går svenska skattepengar till att belöna personer som skadar Israeler. Det kan bli en delning mellan olika kyrkor och medlemmar i bl.a. dessa frågor.

Elijah Naz skriver:

Det här var djupt broder. Tack Jesus Kristus, Gud är god.

Tack underbara Jesus ♥️

Carin Bengtsson skriver:

Jan Åke Henrikssons text verkar inte vara en profetia, snarare en åsikt….

Lena Fagerfjäll skriver:

Jag tar till mig de ord som Anders Gerdmar förmedlar. De andra två ”budskapen” anser jag inte vara från Herren.

Stig Walldin skriver:

Tack Sven och jag instämmer helt! Och vapen för kampen har HAN försett oss med‼❤🙏

Charles Kridiotis skriver:

Hoppas vi följa den råd som Sven-Allan Johansson ge oss:

Bibeln uppmanar oss …

”förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. (1 Tess. 5:20-21).

Finns mycket jag kan säger ja till i det som Anders Gerdmar har fått. Och även i det som Henrik Barruk har skrivit.

Malin Mémé Andersson skriver:

Jag är övertygad om att det ligger otroligt mycket i det som de säger här.

Herren har sagt samma till mig.

Det handlar inte om att skrämmas utan om att lägga fram sanningar för oss att anpassa oss till, så inte yttersta tiden kommer som en överraskning.

Jag skulle kunna skriva en roman om det Herren visat och berättat. Och det är ingen trevlig framtid vi möter, så vi måste vara beredda.

Martin Calrén skriver:

På 2000 år har det inte kommit ett ända brev eller andra tillägg till Bibeln. Varför skulle dessa män kunna förlänga Bibeln.

Hebr 1:1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son.

Marianne Erlandsson skriver:

Falska profeter. Det har det redan gjort! Det är ingenting som Gud låter oss se. Det är Han som är domaren. Och hur kan j a g påstå att jag vet det. Erfarenhet. Otaligt många mister den Helige Ande pga vägran att ge upp ett begär/begären, trots att de fått veta Sanningen (Heb 6 och 10, Joh 15:6,) och kyrkorna. De som sitter i kyrkorna är de som har ”en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium.

Carina Brogstam skriver:

Det är väldigt intressant att antivaxxarna bara ser vaccinet som det onda. Det märkliga i det hela är ju att man fullständigt struntar i att diskutera fakta som att covid har angripit miljarder människor varav miljontals dött. Och hur covid-19 har kommit till.

När man nu har ett motmedel som kanske fungerar då angriper man det hellre än att se helheten. Dvs de som dött av vaccinet är bara en droppe i havet i jämförelse med de som dött av covid-19. Samt att de flesta som dör är äldre och eller sköra människor som har flera underliggande sjukdomar.

Dessutom är det uppenbart att det inte är ”vaccinet” som är boven även om det bygger på ny teknik.

Att dessutom blanda in religion gör detta bara än värre. Särskilt när man menar att bara den som tror på rätt sätt kommer att klara sig. Om inte det är skrämselpropaganda, ja då finns det ingenting som är antikristligt. Och att ingjuta skräck i andra är verkligen frånvänt och farligt.

Jag tar hellre min chans att skydda både mig och andra, hellre än att garanterat dö i onödan på grund av den skräck-kampanj som florerar. För covid dödar och är format för att döda.

Vaccinet är designat att rädda liv. Den är designat för att stoppa covidens framfart. Att vaccinet inte är fulländat är ju solklart. Men det var inte andra vacciner heller från början. Garanterat kommer vi att få se en ändring på det.

Smaka på den tanken!

Marcus Tesslie Widerberg riktar sig till Carina Brogstam:

vaccinet ”designat för att rädda liv?!?

Skämtar du med mig?!?Måndagen den 6 september talade Marcus Bloom i den här videon över ämnet …

”GUDS SVÄRD GÅR IGENOM SVENSK KRISTENHET”
Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.