”Åtskiljande” är 2021-års profetiska ord

Jübmielen ráhvie/Guds frid!

Idag har jag några betydelsefulla ord till dig.

Vi är inne i en tid av kontroll, begränsande av frihet, dolda agendor, lögn och korruption.

Mörkrets furste flyttar fram positionerna och utmanar sedan en tid Herren genom att förföra nationerna för sina syften.

Vi är i krig.

Efter det att Jesus lade ihop boken i synagogan och sade:

”Idag är detta skriftens ord fullbordat inför edra ögon,” fortsätter Guds ord med

”en hämndens dag från vår Gud” (Jes. 61).

Hela Jesaja 61 handlar om rikets upprättelse.

Du är en gudsrikesmedborgare som är beroende av andra resurser än dina egna naturliga tillgångar.

En hämndens dag innebär att Gud slår tillbaka med kraft. När Fadern reste upp Jesus Kristus genom den helige Ande på tredje dagen med uppståndelsekraft, hade han året 2021, i väl medvetenhet.

Samma uppståndelsekraft, den Helige Andes kraft, slår tillbaka fienden om var del i kroppen är ansluten i uppståndelsekroppen och hör signalerna och lyder signalerna från huvudet. Idag finns det många som talar om antikrists ande. Vi måste förstå att antikrists ande är mot Kristus, mot smörjelsen. Jesus är tydlig i sin deklaration:

”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig.”

I Psalm 2 agerar Konungars konung med kraft, och utför sitt verk. Eftersom antikrists ande är verksam genom jordens konungar och furstar, och reser sig upp mot Herren och hans smorde, (v. 2).

Namnet Jesus Kristus kan till och med nämnas och användas i kyrkor och i samfund, men det saknas smörjelse och uppenbarelse. Inför Herren Jesu Kristi begravning förde en kvinna med sig en alabasterflaska med smörjelse, som hon göt ut över hans huvud. Jesus deklarerade tydligt att på tredje dagen skulle han stå upp igen. Jesus Kristus har en gång för alla uppstått ifrån det döda och inget kunde hindra segern genom hans uppståndelsen.

Varifrån kommer förföljelsen?

Förföljelse kommer inte av ett religiöst uttryck av namnet Jesus, utan snarare i uppenbarelsen om Messias, den levande Gudens Son, (Matt. 16).

Jesus sade till Petrus:  

”Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.”

I bespejande av Kanaans land var det tolv hövdingar som kom tillbaka med två olika rapporter. Det var bara fåtalet, Kaleb och Josua, som hade en god rapport om intagandet av landet,

”ty förvisso skall vi bli det övermäktiga.” 

Kaleb och Josua hade en annan ande över sitt liv, än det övriga ledarskapet. (4 Mos. 14:24).

Vad var det för smörjelse som fick jättarna av jättestammen Anak på fall? Det var vishetens ande!

Det står skrivet att

”Josua Nuns son var full med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom.”

En viktig passus är:

Ett ting är att känna till det skrivna,
genom försanthållande,
men det är en annan sak
att ha uppenbarelse över det skrivna.

I Pauli bön i Efesierbrevets första och tredje kapitel talas det om längden, höjden och djupet i Herren. Han beder att

”härlighetens Fader må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig.”

Visdomens och uppenbarelsens ande hör ihop.

I Matteus 25 talas det om Guds rike i liknelsen om de tio jungfrurna som gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga som väl tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i sina kärl tillika med lamporna. När oljan finns i lamporna brinner det och sprider sitt sken. Du ser!

Ett nytt möte med Herren ger klart ljus

Saulus mötte Herren på vägen till Damaskus och det förändrade hela hans liv. Det var ett sådant kraftigt möte med Herren att det visade sig att han var blind. 

”Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva uppfylld av helig ande.” (Apg. 9:17).

Vi skall be om vishetens och uppenbarelsens Ande! Herrens fruktan är vishetens begynnelse och uppe på höjderna står hon vid vägen, där stigarna mötas.

Gud har rest upp oss för en tid som denna. Under judarnas bedrövelse talade Mordokai till Ester och sade:

”Vem vet, om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet?” (Est. 4:14).

Lyssna:

Gud reste inte upp oss för fredstid utan just för en tid som denna. Det är en tid av strid för friheten. När Guds ord talar om strid eller krig är det tydligt:

”Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Ef. 6: 12). 

Det är nämligen inte ett naturligt slagfält, utan ett övernaturligt. Du kan inte besegra djävulen med naturliga vapen. Fienden har nämligen mer naturliga resurser än vi; pengar, utbildning och nätverk.

Därför skall vi föra en strid med tillgångar från himlens arsenal och inte en naturlig strid efter köttet.

”Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.” (2 Kor. 10: 3-4).

Det är därför din unika gåva och din smörjelse skall finnas i ditt liv. Det är smörjelsen som bryter oket:

”It shall come to pass in that day That his burden will be taken away from your shoulder, And his yoke from your neck, And the yoke will be destroyed because of the anointing oil.” (NKJ Isaiah 10:27).

Det är ett åtskiljande idag

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.”

Gud uttalade sitt regerande ord:

”Varde ljus, och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret.”

”Jesus säger: ”ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.”

Du kan se genom dina invärtes ögon. Uppenbarelse och nytt ljus! Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske. Vi gör oss beroende av Herren!

Visheten har brinnande lampor och de oförståndiga har ingen olja i sina lampor och slocknar. Därför verkar det vara en allmän trend att när visheten saknas, börjar man tala om uppryckandet som en utgång och flyktväg.

”Kom, vi sticker! Vi lämnar placet!”

De profetiska tilltalen är inte sena att följa budskapet om uppryckandet.

Vi kommer inte lämna jorden för att vi är besegrade, utan för att vi har fullbordat ett uppdrag.

Josua som var full med vishetens ande säger: Ni får göra som ni vill!

”Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna HERREN.”


Många gudsrikeshälsningar!

Henrik Barruk

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.