Det gruvligaste av angrepp – att förneka Messias, Israels Frälsare

I den här gästbloggposten går Lars Widerberg hårt åt John Hagees bok ”In defense of Israel”.

I sin bok slog Hagee fast att Jesus inte kunde ha varit judarnas Messias.

Lars Widerberg menar att Hagees ståndpunkt nu äter sig allt djupare fast bland frikyrkofolk och alla som kallar sig ”Israels vänner”.

Lars Widerberg fortsätter:


Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.” Jer 31:33, Hebr 8:10, 10:16-17, Hes 36:24-28


De gamla profeternas nya förbund låter Gud få sin uppfyllelse i Jesus Kristus, genom hans offerdöd och uppståndelse. I kraft av detta Himlens agerande binds den judiska kontingenten samman med pånyttfödelsens hedningar till en enda radikal enhet – till det medborgarskap som aposteln Paulus lyfter fram i sin slutgiltighet i oundvikliga texter.

Dessa båda finner väg, jude såväl som hedning finner väg fram till denna andelivets erfarenhet i kraft av Kristi kors och i omvändelsens nödvändighet. Sådan ser den utgångspunkt ut, utifrån vilken vi lägger fram ord till försvar under de gruvligaste angrepp mot Kristi försoning och Israels folks kommande omvändelse, vilka riktas mot dem av stora segment av moderna frikyrkliga sammanhang, grupperingar vilka menar sig stå som Israels vänner.
Ef 2:12, Rom 11:22-26

En bestialiskt designad två-förbunds-teori


De främsta bland dessa som menar sig försvara Israel och den judiska kontingenten, sådan den finns utspridd över vår värld, lägger fram en bestialiskt designad två-förbunds-teori, vilken skaffar bekväm nåd åt hedningarna i Kristus, men lämnar juden till att fortsätta sträva efter frälsning i den laguppfyllelse som aposteln obevekligt deklarerat som oduglig. Detta åtskiljande av de ting som efter Himlens sätt står oskiljaktiga, är en av de allra grövsta attacker på Guds evangelium om Sonen som Israels Messias och som hedningarnas hopp.

Man stänger på detta sätt ute den judiska kontingenten från det förnämsta av löften, frälsningen i Jesus Kristus. Vi pekar naturligtvis med hela handen mot alla dessa som, i karismatisk efterföljd av John Hagee, menar att Israels exklusiva duglighet ser till att de alla står välsignade av Herren. Detta särskilda framgångskoncept står också lockande för de karismatiska sammanhangen och leder dem att tro att gudsriket är tillgängligt för dessa som tar fast grepp om varjehanda framgångskoncept och -metod.
Kol 1:27


Framgångskonceptet är ett
skamlöst vrängande av gudsordet


Det är nu mer än tio år sedan Hagee lät ge ut en bok med rubriken ”In defense of Israel”, i vilken han slog fast att Jesus inte kunde ha varit judarnas Messias – en ståndpunkt som äter sig allt djupare fast bland frikyrkofolk och dessa som kallar sig ”Israels vänner”.

Något av det fulaste som ovännen har lyckats driva igenom bland de kristna

Herren fastställer den ordning med vilken han ska föra den judiska kontingenten till hjärtats omvändelse och omvandling. Han ger också tillkänna den omutlighet med vilken detta löfte står fastlagt – om himlakropparnas ordnade gång skulle stanna av och upphöra, kan man räkna med att löftet inte är särskilt säkert. Men om Herren verkligen är Herre, då är denna typ av attacker från ”vänner” något av det fulaste som ovännen har lyckats driva igenom bland de kristna. Jer 31:35-37

Framgångskonceptet är ett skamlöst vrängande av gudsordet, att därtill förklara att Messias, Jesus Kristus, inte skulle vara frälsare och löftesuppfyllare hör till den sista tidens gruvligaste avarter – detta rotat bland Israels vänner.

Vånda och sorg bland bedjarna

Den vånda som bedjare känner inför villfarelsen, den sorg som bedjare känner i förhållande till villfarelsens offer växer sig allt större.

I dessa ting måste vi skaffa fram två särskilda nådegåvor, den ena kallas ”andebedömandets gåva” och ropar sitt ”Fel”, den andra kallas ”visdomens gåva” och lägger fram sitt ”Fel, därför att…” Det är oundgängligt att söka skaffa fram dessa ”Fel, därför att” för att avfallet inte ska drabba med totalitär kraft …

Låt oss därför be med stort allvar och stor kraft …

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 10454434_310521902457696_958577355994857557_o.jpg

Lars Widerberg

Lars Widerberg har sysslat med bönearbete i snart fyrtio års tid.

Han har arrangerat böneresor, bönekonferenser och har ofta bönevånda.

Vardagsuppgiften består i att skriva om bedjandet, gemenskapen och vittnesbördet – särskilt i förhållande till Israel och de sista dagarna …

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

  1. Sven-Allan har vässat min redan skarpa text genom att lägga ut mellanrubriker – och jag känner mig tillfreds… Våra dagar är vilseförandets sjudande dagar…
    Den mellanrubrik som jag känner mest med är den sista: ”Vånda och sorg bland bedjarna”. Så är det och så måste det vara. Vi kan inte hantera dessa ting, och många andra av liknande slag, med mindre än att bedjandet tar fatt i oss och för oss inför Herrens ansikte… Lars W.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.