Vilseledande radioinslag från Ekot anmält till Granskningsnämnden

Anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) har gjorts avseende det vilseledande radioinslag som Ekoredaktionen, vid Sveriges radio, framförde i söndags den 18 juli kl. 07.09.

Inslaget handlade om Läkemedelsverket och alla de rapporter om biverkningar som inkommit, efter Covid-19-vaccineringen.

Se skärmdump:

Ekoredaktionen skriver på sin webbplats här: IwAR1iLE_DMuwDiec9WXBKl9d3F2rfl6

”Sedan vaccineringen började i slutet av december har Läkemedelsverket fått in drygt 4 000 rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar till följd av Covid-19 vaccin.

Det motsvarar knappt 0,1 procent av alla svenskar som har fått minst en dos vaccin.

Louise Wernquist från Stockholm är en av få svenskar som misstänks ha fått allvarligare besvär efter att ha tagit sin första spruta”, står det på Ekots webbplats.

”Det som vi ser är i allra största utsträckning helt enligt förväntan”, sade enhetschef Veronica Arthurson på Läkemedelsverket i intervjun.

Radioinslaget var mycket missvisande och märkligt

264 dödsfall är nu inrapporterade och Ekot släpper igenom och låter det svenska folket höra att detta är ”helt enligt förväntan”. Cyniskt.

Varför gör Ekot ett så stort nummer av det som hände Louise Wernquist?

Ekot hävdar att hon ”är en av få svenskar som misstänks ha fått allvarligare besvär”.

Detta är ett befängt påstående. Tusentals människor i Sverige har skadats för livet och flera hundra har dött efter vaccinering. Är det då fråga om ”få”?

Massor av förfärliga vaccinskador har kommit till allmänhetens kännedom, under det senaste halvåret. Det har framkommit från vänner, bekanta men också via skilda mediekanaler. Och ni menar att det är ”få”!

Nej, det Ekot förmedlade är fullständigt oacceptabelt. Att drygt 4,300 personer, eller nästan 70 % av granskade fall, misstänks ha fått allvarliga skador ska inte betraktas som ”helt enligt förväntan”?

Varför ställde Ekot inte några följdfrågor till Läkemedelsverket efter Veronica Arthursons uppseendeväckande uttalande?

Hela radioinslaget är klart missvisande och bör fällas av Granskningsnämnden. Dessutom kräver jag att Ekoredaktionen omgående korrigerar och rättar inslaget.

FAKTA:

Fram till i torsdags, den 15 juli, har 57,826 anmälningar om vaccinbiverkningar inkommit till Läkemedelsverket. Det antal rapporter som ännu INTE är handlagda är 51,625 eller 89,28 %.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner?fbclid=IwAR3xZJCr1hhpRqfbvDydcTxOOU3kaQpH-f2BO201QMfyDARaw9wX6aQ8Kcs

Av dessa 57,826 inkomna anmälningar, har endast drygt tio procent behandlats.

Granskningen av hittills inkomna anmälningar beräknas vara utförda under andra halvåret 2025 – alltså om fyra år – om nuvarande låga tempo bibehålls.

Totalt granskade rapporter är 6,201, vilket motsvarar 10,72 % av de 57,826 inkomna rapporterna.

Av dessa bedöms 4,319 vara av misstänkt allvarlig art. 264 människor har dött”, meddelar Läkemedelsverket. Det återstår alltså mer 51,000 rapporter att handlägga.

Att Ekot då hävdar att de som ”fått misstänkta allvarliga biverkningar motsvarar knappt 0,1 procent av alla svenskar som har fått minst en dos vaccin” – är klart missvisande och direkt felaktigt.

Kanske är det tio gånger så många som har drabbats av allvarliga biverkningar, kanske är det ännu flera. Vem vet? Vi måste förstå att nästan 90 % av inkomna rapporter ännu inte är granskade.

”Mörkertalet är stort”, enligt Läkemedelsverket.

”ALLVARLIG BIVERKNING”, enligt Läkemedelverkets definition lyder:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

LÅT OSS ANTA

… att alla övriga – ännu icke granskade rapporter som är 51,625 eller 89,28 % av inkomna rapporter – ger samma utslag som de rapporter som hittills har granskats:

Det betyder i så fall att …

2,463 människor nu har dött efter vaccineringen och att …

40,289 nu misstänks ha fått allvarliga biverkningar

* Varför framför Ekoredaktionen Läkemedelsverkets information utan att kontrollera fakta och undersöka sanningshalten?

* Varför frångår Ekot normal journalistisk hantering?

* Varför intervjuades ingen forskare, som besitter fakta i saken och som har relevant information att ge?

Med vänlig hälsning
Sven-Allan Johansson

PS. Anmälan sändes till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN): registrator@mprt.se

Kopia till: Ekochefen vid Sveriges radio Klas Wolf-Watz: Klas Wolf-Watz <klas.wolf-watz@sr.se>

Kopia till: Enhetschefen Veronica Arthurson vid Läkemedelsverket: Veronica Arthurson <veronica.arthurson@lakemedelsverket.se>

Här kan du följa inlägget på Facebook:

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.