Det finns grafenoxid, metaller, parasiter och andra abnormiteter i ”vaccinerna”

Mikrofotografi under faskontrast-mikroskopi avslöjar att levande blod 24 timmar efter mRNA-vaccin nu innehåller kristalliserade röda blodkroppar, biologiska transformationer av röda och vita blodkroppar, stora grafenoxidkristallsyplaster i mitten och orotsyrakristaller i det övre högra hörnet av mikroskopet.

”För närvarande finns det fyra stora läkemedelsföretag som tillverkar ”vacciner” mot SARS-CoV-2, nu kallat SARS-CoV-19”, skriver Dr. Robert O Young och fortsätter:

”Tlllverkare av dessa ”vacciner” är Pfizer-BioNTech mRNA Vaccine, Moderna-Lonza mRNA-1273 Vaccine, Serum Institute Oxford AstraZeneca Vaccine och Janssen COVID-19 Vaccine, tillverkat av Janssen Biotech Inc, ett Johnson & Johnson läkemedelsföretag, ett rekombinant adenovirus och typ 26 replikering inkompetent som uttrycker SARS-CoV-2 spikproteinet.


Syftet med dessa ”vacciner” är att ge immunitet mot det så kallade nya infektiösa coronaviruset eller SARS-CoV-2-viruset, nu kallat SARS-CoV-19.”

”Dessa fyra läkemedelsföretag har inte tillhandahållit fullständig FDA-avslöjande på sin vaccinlåda, infoga eller etikettdatablad för många av de viktigaste och/eller mindre ingredienserna i dessa så kallade vacciner.”

”Syftet med denna forskningsartikel är att identifiera de specifika större och mindre ingredienserna i Pfizer-vaccinet, Moderna Vaccine, AstraZeneca-vaccinet och Janssen-vaccinet, med hjälp av olika anatomiska, fysiologiska och funktionella vetenskapliga tester för varje SARS -VOC-vaccin. -2 -19.”

”Som en mänsklig rättighet, som styrs av Nürnbergkoden från 1947, är information om de specifika ingredienserna i vaccinet kritisk, obligatorisk och nödvändig att veta så att alla personer från vilket land som helst i världen kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska godkänna eller inte, inokulering av SAR-CoV-2-19.”

”Vi har genomfört vetenskapliga tester av varje vaccin och identifierat flera icke deklarerade ingredienser eller adjuvanser som finns i dessa fyra SARS-CoV-2-19-vacciner. För närvarande administreras dessa vacciner till miljontals människor runt om i världen under ett nödanvändningstillstånd (USA) utfärdat av varje land utan att alla ingredienser och i vissa fall med mandat. Från regeringar eller arbetsgivare,i strid med enskilda mänskliga rättigheter, enligt Nürnbergkoden 1947.”

Metodik och teknik

”Fyra ”vacciner” analyserades:

Pfizer-BioNtech, Moderna-Lonza mRNA-1273 Vaccine, Vaxzevria från Astrazeneca, Janssen från Johnson & Johnson, med olika instrumenterings- och beredningsprotokoll enligt nya tekniska metoder. Av nanopartiklar.”

”De olika instrumenten inkluderar optisk mikroskopi, ljusfältmikroskopi, pHas kontrastmikroskopi, mörkfältmikroskopi, fluorescens- och UV-absorptionsspektroskopi, skanningselektronmikroskopi, transmissionselektronmikroskopi, energidispersiv spektroskopi, röntgen-diffraktometer, kärnmagnetisk resonans, instrument som användes för att verifiera morfologierna och innehållet i «vaccinerna”.

”För högteknologiska mätningar och forskningsvård. Alla kontroller aktiverades och referensmätningar antogs för att få validerade resultat.”

Levande blod-faskontrast och mörkt fält-mikroskopi

”Därefter erhölls bilder av de vattenhaltiga fraktionerna av vaccinerna för att visuellt utvärdera den möjliga närvaron av kol- eller grafenpartiklar.

Observationer under optisk mikroskopi avslöjade ett överflöd av transparenta 2D -laminära objekt som visar stor likhet med bilderna i litteraturen (Xu et al, 2019) och med bilderna som erhållits från rGO -standarden (SIGMA).

Bilder av stora genomskinliga ark av varierande storlek och former erhölls, som visar vågiga och platta, oregelbundna. De minsta arken med polygonala former, också liknande de skalor som beskrivs i litteraturen (Xu et al, 2019) kan avslöjas med pHas och mörkt fältkontrast-mikroskopi.

Alla dessa laminära föremål spreds i den vattenhaltiga fraktionen av blodet (figur 1) eller vaccinprovet (figur 2 och 3) och ingen komponent som beskrivs av det registrerade patentet kan associeras med dessa ark.”

Vilka ingredienser finns inte i de så kallade CoV-19-vaccinerna från Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Janssen?

För att svara på denna fråga togs en vattenhaltig fraktion av vaccinerna Pfizer, Moderna, Astrazeneca och Janssen från varje injektionsflaska och observerades separat under pHas -kontrastmikroskopi vid 100x, 600x upp till 1500x förstoring, vilket visar anatomiska bevis för partiklar.

Av reducerad grafenoxid (rGO) som jämfördes med rGO-mikrograferna från Choucair et al, 2009 för identifiering
och verifiering.

Steg i analysen av de vattenhaltiga fraktionerna av vaccinet

Kylda prover bearbetades under sterila förhållanden med användning av en laminär flödeskammare och steriliserad laboratorieutrustning. 

Stegen för analyserna var 

1. Spädning i 0,9% steril fysiologisk saltlösning (0,45 ml + 1,2 ml) 

2. Polaritetsfraktionering: 1,2 ml hexan + 120 ul RD1-prov 

3. Extraktion av hydrofilt vattenhaltigt pHas 

4. Skanning med UV -absorbans och fluorescensspektroskopi

5. Extraktion och kvantifiering av RNA från provet 

6. Elektron och optisk mikroskopi av vattenhaltigt pHas

Detta skriver Dr. Robert O Young och här kan du läsa vidare:

Spansk text här:

Följ samtalet på Facebook här:

Kan vara en bild av text där det står ”Grafenoxid, metaller, parasiter och andra gifter, som finns i sprutan, förändrar blodbilden fullständigt inom bara ett dygn”

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.