LJUSET – Metoden som hjälper dig vid bibelläsningen

LJUSET – är ett sätt och en metod med syftet att göra din och min bibelläsning attraktiv och lättsam.

LJUSET – är en enkel metod för oss att kunna ta oss in i bibelns underbara värld. Och på så sätt kan vi lära känna Jesus Kristus på ett bättre sätt.

LJUSET – är också ett av många namn på Jesus – som bibeln beskriver det. Bibeln är Guds sätt att ge dig och mig en god och näringsrik andlig mat, varje dag. Han vill att vi ska må bra.

För att vi ska kunna förstå vad vi läser så kan vi be Gud om den helige Andes hjälp. Vi ber att Anden ska uppenbara LJUSET för oss, i Jesu namn.

Nu får vi läsa Johannes evangeliet med hjälp av LJUSET:

Nu kan vi ställa enkla frågor till den text som vi läser:

Nu får du en uppgift varje dag under den kommande veckan:

måndag får du till uppgift att läsa texten, som finns här under.

tisdag får du svara på den här frågan: Vilket löfte talas det om i verserna

onsdag får du svara på den här frågan: Vad står det om Jesus i verserna?

torsdag får du svara på den här frågan: Vad undervisas det om i verserna?

fredag får du svara på den här frågan: Talas det om synd och felsteg i verserna?

lördag får du svara på frågan: Vilket exempel vill jag följa eller inte följa i verserna?

söndag får du fundera över detta: Vad kan jag tillämpa? Vad kan jag göra? från verserna?

***
***

Första veckan

Innan du börjar läsa texten får du samla dina tankar och be till himmelens Gud om Andens ljus, i Jesu namn.

Så här kan du be:

”Jag ber att du Gud ska hjälpa mig att komma in i ditt eget ord.

Hjälp mig och upplys mitt sinne och mitt hjärta så att jag förstår det som jag läser.

Jag ber att den helige Andes ljus ska lysa över texten så att jag får den andliga mat som jag behöver.

Hjälp mig också att lyda och underordna mig bibelns ord. Jag ber så i Jesu namn, amen.”

Den första läsningen handlar om Johannes Döparens vittnesbörd – texten är hämtad från Johannes evangelium, kapitel 1 verserna 1-18:

Vers 1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.
5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

6 Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.

14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.

Måndag: Dagens uppgift blir att läsa igenom texten här ovanför

Tisdag: Vilket löfte talas det om i verserna?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onsdag: Vad står det om Jesus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Torsdag: Vad undervisas det om?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fredag: Talas det om synd och felsteg i texten?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lördag: Finns något exempel att följa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Söndag: Vad kan jag tillämpa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nu får vi tacka Jesus Kristus för det som du har lärt dig från veckans läsning – Du får be och tacka med egna ord: 

***

LJUSET

Nu fortsätter vi att läsa och studera Johannes evangeliet med hjälp av metoden som vi kallar för LJUSET.

LJUSET är ett sätt att komma in i och förstå bibelns budskap. Bibeln är Guds ord till oss människor.

Du får ställa några enkla frågor till den text som du läser:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-23.png

Uppgift att göra under den här veckan:

måndag får du till uppgift att läsa texten, som finns här under.

tisdag får du svara på den här frågan: Vilket löfte talas det om i verserna

onsdag får du svara på den här frågan: Vad står det om Jesus i verserna?

torsdag får du svara på den här frågan: Vad undervisas det om i verserna?

fredag får du svara på den här frågan: Talas det om synd i verserna?

lördag får du svara på frågan: Vilket exempel vill jag följa eller inte följa i verserna?

söndag får du fundera över detta: Vad kan jag tillämpa? Vad kan jag göra? från verserna?

Andra veckan:

Innan du börjar läsa texten får du samla dina tankar och be till himmelens Gud om Andens ljus, i Jesu namn. Så här kan du be:

”Jag ber att du Gud ska hjälpa mig att komma in i ditt eget ord.

Hjälp mig och upplys mitt sinne och mitt hjärta så att jag förstår det som jag läser.

Jag ber att den helige Andes ljus ska lysa över texten så att jag får den andliga mat som jag behöver.

Hjälp mig också att lyda och underordna mig ditt ord. Jag ber så i Jesu namn, amen.”

Johannes Döparens vittnesbörd – texten är hämtad från Johannes evangelium, kapitel 1 verserna 19-34:

Vers 19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: ”Jag är inte Messias.” 21 De frågade honom: ”Vem är du då?

Är du Elia?” Han sade: ”Nej, det är jag inte.” – ”Är du Profeten?” Han svarade: ”Nej.”

22 Då sade de till honom: ”Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?” 23 Han svarade med profeten Jesajas ord: ”Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!”

24 De som var utsända kom från fariseerna, 25 och de frågade honom: ”Varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller Profeten?” 26 Johannes svarade dem: ”Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. 27 Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal.” 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte.

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 

30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig.

31 Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.”

32 Johannes vittnade och sade: ”Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom.

33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son.”

Måndag: Dagens uppgift blir att läsa igenom texten här ovanför

Tisdag: Vilket löfte talas det om i verserna?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onsdag: Vad står det om Jesus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Torsdag: Vad undervisas det om?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fredag: Talas det om synd i texten?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lördag: Finns något exempel att följa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Söndag: Vad vill jag göra och tillämpa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nu får vi tacka Jesus Kristus för det som du har lärt dig från veckans läsning – Du får be och tacka med egna ord: 

LJUSET

Vi fortsätter att läsa och studera Johannes evangeliet med hjälp av en metod som vi kallar för LJUSET.

LJUSET är ett sätt att komma in i bibeln, som är Guds ord till oss människor.

Du får ställa några enkla frågor till den text som du läser:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-23.png

Uppgift att utföra under den här veckan:

måndag får du till uppgift att läsa texten, som finns här under.

tisdag får du svara på den här frågan: Vilket löfte talas det om i verserna

onsdag får du svara på den här frågan: Vad står det om Jesus i verserna?

torsdag får du svara på den här frågan: Vad undervisas det om i verserna?

fredag får du svara på den här frågan: Talas det om synd i verserna?

lördag får du svara på frågan: Vilket exempel vill jag följa eller inte följa i verserna?

söndag får du fundera över detta: Vad kan jag tillämpa? Vad kan jag göra? från verserna?

Tredje veckan

Innan du börjar läsa texten får du samla dina tankar och be till himmelens Gud om Andens ljus, i Jesu namn. Så här kan du be:

”Jag ber att du Gud ska hjälpa mig att komma in i ditt eget ord.

Hjälp mig och upplys mitt sinne och mitt hjärta så att jag förstår det som jag läser.

Jag ber att den helige Andes ljus ska lysa över texten så att jag får den andliga mat som jag behöver.

Hjälp mig också att lyda och underordna mig ditt ord. Jag ber så i Jesu namn, amen.”

Jesu första lärjungar – Johannes evangelium kapitel 1:35-51:

Vers 35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36 När han såg Jesus komma gående, sade han: ”Se Guds Lamm!”
37 De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.

38 Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: ”Vad söker ni?” De svarade: ”Rabbi” – det betyder lärare – ”var bor du?” 39 Han sade till dem: ”Kom och se!” Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.

40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus.

41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: ”Vi har funnit Messias!” – det betyder Kristus, den Smorde. 42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas” – det betyder Petrus.

43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sade till honom: ”Följ mig!”

44 Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippus fann Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.” 46 Natanael sade till honom: ”Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?” Filippus svarade: ”Kom och se!”

47 Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Här är en sann israelit som är utan svek.”

48 Natanael frågade honom: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet.” 49 Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!”

50 Jesus svarade honom: ”Du tror för att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se.” 51 Sedan sade han till honom: ”Jag säger er sanningen: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Måndag: Dagens uppgift blir att läsa igenom texten här ovanför

Tisdag: Vilket löfte talas det om i verserna?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onsdag: Vad står det om Jesus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Torsdag: Vad undervisas det om?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fredag: Talas det om synd i texten?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lördag: Finns något exempel att följa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Söndag: Vad vill jag göra och tillämpa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nu får vi tacka Jesus Kristus för det som du har lärt dig från veckans läsning – Du får be och tacka med egna ord: 

LJUSET

Nu fortsätter vi att läsa och studera Johannes evangeliet med hjälp av en metod som vi kallar för LJUSET.

LJUSET är ett sätt att komma in i bibeln, som är Guds ord till oss människor.

Du får ställa några enkla frågor till den text som du läser:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-23.png

Du får en liten uppgift att utföra varje dag under den här veckan:

måndag får du till uppgift att läsa texten, som finns här under.

tisdag får du svara på den här frågan: Vilket löfte talas det om i verserna

onsdag får du svara på den här frågan: Vad står det om Jesus i verserna?

torsdag får du svara på den här frågan: Vad undervisas det om i verserna?

fredag får du svara på den här frågan: Talas det om synd i verserna?

lördag får du svara på frågan: Vilket exempel vill jag följa eller inte följa i verserna?

söndag får du fundera över detta: Vad kan jag tillämpa? Vad kan jag göra? från verserna?

Fjärde veckan

Innan du börjar läsa texten får du samla dina tankar och be till himmelens Gud om Andens ljus, i Jesu namn. Så här kan du be:

”Jag ber att du Gud ska hjälpa mig att komma in i ditt eget ord.

Hjälp mig och upplys mitt sinne och mitt hjärta så att jag förstår det som jag läser.

Jag ber att den helige Andes ljus ska lysa över texten så att jag får den andliga mat som jag behöver.

Hjälp mig också att lyda och underordna mig ditt ord. Jag ber så i Jesu namn, amen.”

Jesus förvandlar vatten till vin – Johannes evangelium kapitel 2:1-12

Vers 1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2 Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. 3 Men vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.”

4 Jesus svarade henne: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än.”

5 Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han säger till er.”

6 Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7 Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten”, och de fyllde dem till brädden.

8 Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde så.

9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10 och sade: ”Alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”

11 Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 12 Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och de stannade där några dagar.

Måndag: Dagens uppgift blir att läsa igenom texten här ovanför

Tisdag: Vilket löfte talas det om i verserna?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onsdag: Vad står det om Jesus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Torsdag: Vad undervisas det om?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fredag: Talas det om synd i texten?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lördag: Finns något exempel att följa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Söndag: Vad vill jag göra och tillämpa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nu får vi tacka Jesus Kristus för det som du har lärt dig från veckans läsning – Du får be och tacka med egna ord: 

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.