PCR-testkittet är själva navet i ”Covid-19-pandemin”

Man kan likna PCR-testkittet vid ”solen” som hela universum snurrar runt omkring i Corona-debatten. Eller som ”epicentrum” vid en jordbävning eftersom PCR-testkittet är själva ”medelpunkten” i viruspolitiken.

Men nu har testkittet visat sig vara ett forskningsbedrägeri.

Vid en peer review-studie visade det sig att teststudiet var ett sådant bedrägeri. Detta avslöjades den 27 november 2020 av 22 forskare. Man fann tio allvarliga fel och brister. Ett av felen var så alarmerande att det stjälpte allt. 

Man kan undra varför PCR-testpinnen förs så långt upp i näsan när prov eller svabbar tas?

Är det ett chip som placeras uppe i näsan?

Kan det vara så att en mottagare (ett chip) placeras långt upp i näsan? Eller är det en sändare – eller bådadera?

Det finns ett väldigt viktigt organ där inne – hjärnan.

Är det någon form av sekret eller substans som man tar därifrån? Man kan faktiskt undra över vad det handlar om.

Kunskapen och kännedomen om vad som testpinnen verkligen gör, är liten. Finns det risk att pinnen för in någonting som kan komma att påverka människans framtid? Därför är det viktigt att inte låta testa sig med testpinnen. Ingen vet vad som stoppas in i näsan och i hjärnan.

Det gäller att tänka sig för och skydda sig själv och sina barn.

Men vad innehåller RT PCR testkittet egentligen?
Och vad gör testkittet för nytta? 

De åtgärder mot Covid-19 som har gjorts har som enda grund – PCR-testresultat. Resultatet baseras i sin tur på Christian Drosten-testet. Under det senaste året har denna testmetod orsakat otaliga människoliv.

Testkittet RT PCR har inget med Coronatester att göra – överhuvudtaget.

Folk luras att TRO att de blir testade för Covid-19. Vad som i själva verket sker är högst sannolikt något helt annat.

Testkittet som alla WHO:s medlemsländer (193 stycken) anmodas använda kallas RT PCR.

Vad används ”testkittet” till?

Dr. Judy Mikovits och andra forskare påstår att testkittet är kontaminerat. Det betyder att testkittet innehåller något ”okänt”. Vilket då? Ja, det är frågan. (Synonymer till kontaminera: sammansmälta, blanda ihop, smitta, smitta ned; förorena.)

Det finns metalltrådar längst upp på teststickan

”Varför finns det metalltrådar längst upp på teststickan? Dessa verkar vara aktiva”, påpekas det i bif. videoklipp.

Vad är syftet med testkittet?

”Det är verkligen viktigt att det här klargörs. Folk är så EXTREMT naiva som TROR att bara för att någon påstår att det är ett testkitt för Covid-19 så är det korrekt och en absolut sanning”, sägs det också i videoklippet.

Uppfinnaren av PCR, den avlidne Kary Mullis (bilden här bredvid), nobelpristagare i kemi år 1993 sa om PCR:

”Nej, det här är inget diagnostiskt test av en sjukdom.”

Nu har det visat sig att RT PCR är en 100 procentig bluff som hela världens Covid-19-politik är baserad på. Det var den tyske virologen Christian Drosten (bilden till höger) och hans forskningsteam som utvecklade det första diagnostiska testet. Det antogs av WHO och används nu över hela världen. Christian Drosten informerar, för övrigt, regelbundet den tyska regeringen om den sk ”Coronavirus-pandemin”.

Detta testkitt används idag vid undersökning för att säkerställa om Corona-virus finns eller inte.

Jag frågade en läkare på en hälsocentral här i Göteborg i förra veckan:

Vad finns längst fram på testpinnen?

”Bomull”, sa han. Då bad jag honom att undersöka saken genom att placera en testpinne under ett mikroskop. Då kommer han att kunna se vad som finns där.

En annan fråga som vi söker svar på:

Varför köpte många länder PCR-testkitt – i stora mängder och för många miljarder kronor – flera år före ”Corona-pandemins” utbrott?

RT-PCR betyder Reverse transcriptase PCR, teknik inom molekylärbiologin. RT syftar på enzymet omvänt transkriptas, som kan bygga DNA utifrån en förebild gjord av RNA. Förkortningen PCR står för Polymerase Chain Reaction (polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.

Först syntetiserar man cDNA med hjälp av detta enzym, sedan använder man detta som utgångsmaterial för en vanlig PCR.

Titta på den här videon, från tiden 05:48, så får du se något mycket märkligt – längst ut på testpinnen:

https://www.bitchute.com/video/IuWCvSz7RFhb/?fbclid=IwAR2uPaKZd2tKrSQw_sB8-cwZANge3Z16WaQ5byVsWK5JotiR1D3kKfBVuF/

Är Rona PCR-torkdukar täckta av nanofibrer de vill ha inuti oss?
Den här kvinnan tog isär den och säger ja.