1,000 advokater och 10,000 läkare har inlämnat en stämningsansökan för brott mot Nürnbergkoden

Bakgrunden till den nya Nürnberg-rättegången:

Ett stort arbetslag med mer än 1,000 advokater och över 10,000 medicinska experter under ledning av Dr. Reiner Fuellmich har inlett rättsliga förfaranden mot CDC, WHO och Davos-gruppen för brott mot mänskligheten.

Fuellmich och hans team presenterar det felaktiga PCR-testet och ordern för läkare att beteckna eventuell comorbiditetsdöd som en Covid-död – som bedrägeri.

PCR-testet utformades aldrig för att detektera patogener och är 100% felaktigt vid 35 cykler. Alla PCR-tester som övervakas av CDC är inställda på 37 till 45 cykler. CDC medger att test över 28 cykler inte är tillåtna för ett positivt tillförlitligt resultat.

Detta ogiltigförklarar över 90% av de påstådda Covid-fallen / ”infektioner” som spåras av användningen av detta felaktiga test.

Förutom de felaktiga testerna och bedrägliga dödscertifikat strider själva ”experimentella” vaccinet mot artikel 32 i Genèvekonventionen.

Enligt artikel 32 i Genèvekonventionen från 1949 är ”stympning och medicinska eller vetenskapliga experiment som inte krävs för medicinsk behandling av en skyddad person” förbjuden.

Enligt artikel 147 är genomföranden av biologiska experiment på skyddade personer ett allvarligt brott mot konventionen.

Det ”experimentella” vaccinet bryter mot alla 10 Nürnbergkoder – som har dödsstraff för dem som försöker bryta mot dessa internationella lagar.

”Vaccinet” uppfyller INTE följande fem krav för att kunna betraktas som ett vaccin och är per definition ett medicinskt ”experiment” och försök:

1) Ger immunitet mot viruset

Detta är en ”läckande” genterapi som inte ger immunitet mot Covid och hävdar att de minskar symtomen, men dubbelvaccinerade är nu 60% av patienterna som behöver ER eller ICU med covidinfektioner.

2) Skyddar mottagarna från att få viruset

Denna genterapi ger inte immunitet och dubbelvaccinerad kan fortfarande fånga och sprida viruset.

3) Minskar dödsfall på grund av virusinfektionen

Denna genterapi minskar inte dödsfall från infektionen. Dubbelvaccinerade infekterade med Covid har också dött.

4) Minskar cirkulationen av viruset

Denna genterapi tillåter fortfarande spridning av viruset eftersom det ger noll immunitet mot viruset.

5) Minskar överföringen av viruset

Denna genterapi tillåter fortfarande överföring av viruset eftersom det ger ingen immunitet mot viruset.

Följande överträdelser av Nürnbergkoden gäller:

Nürnbergkod # 1: Frivilligt samtycke är viktigt

Ingen person ska tvingas ta ett medicinskt experiment utan informerat samtycke.

Många medier, politiska och icke-medicinska personer uppmanar folk att ta sprutan.

De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi. Allt du hör från dem är – ”säkert och effektivt” och ”fördelarna uppväger riskerna.”

Länder använder blockeringar, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta vaccin eller förbjuds att delta i det fria samhället under mandat av ett vaccinpass eller Green Pass.

Under Nürnberg-rättegångarna åtalades även media och medlemmar dödades för att ljuga för allmänheten, tillsammans med många av läkarna och nazisterna som funnits skyldiga till brott mot mänskligheten.

Nürnbergkod # 2: Avkastning med fruktbara resultat som inte kan framställas med andra medel

Som nämnts ovan uppfyller genterapin inte kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset. Det finns andra medicinska behandlingar som ger fruktbara resultat mot Covid, som Ivermectin, D-vitamin, C-vitamin, zink och förstärkt immunförsvar för influensa och förkylning.

Nürnbergkod # 3: Basförsök som resultat av djurförsök och naturhistorisk sjukdom

Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor.

I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor som använde BNT162b2 mRNA och i den studien utvecklade alla apor lunginflammation men forskarna ansåg risken låg eftersom dessa var unga friska apor från 2-4 års ålder.

Israel har använt Pfizer och Internationella domstolen har godtagit ett krav på att 80% av mottagarna som har lunginflammation ska injiceras med denna genterapi.

Trots denna alarmerande utveckling fortsatte Pfizer att utveckla sitt mRNA för Covid, utan djurförsök.

Nürnbergkod # 4: Undvik allt onödigt lidande och skada

Sedan lanseringen av experimentet och listat under CDC VAERS rapporteringssystem har över 4,000 dödsfall och 50,000 vaccinskador rapporterats i Amerika. I EU har över 7,000 dödsfall och 365,000 vaccinskador rapporterats. Detta är ett allvarligt brott mot denna kod.

Nürnbergkod # 5: Inget experiment ska genomföras om det finns anledning att tro att skada eller död kommer att inträffa

Se nr 4, baserat på faktabaserade medicinska data, orsakar denna genterapi död och skada. Tidigare forskning om mRNA visar också flera risker som har ignorerats för detta nuvarande försöksgen-experiment. En studie från 2002 av SARS-CoV-1 spikproteiner visade att de orsakar inflammation, immunopatologi, blodproppar och hindrar Angiotensin 2-uttryck. Detta experiment tvingar kroppen att producera detta spikprotein som ärver alla dessa risker.

Nürnbergkod # 6: Risken bör aldrig överstiga fördelen

Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99%. Vaccinskadorna, dödsfallet och negativa biverkningar av mRNA-genterapi överstiger långt denna risk.

Användningen av ”läckande” vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar ”hot-virus” och varianter dyker upp … gör sjukdomen ännu mer dödlig.

Ändå har detta ignorerats för mänsklig användning av CDC medvetet att risken för nya dödligare varianter uppstår från läckande vaccinationer. CDC är fullt medveten om att användningen av läckande vacciner underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det gäller människan

Nürnbergkod # 7: Förberedelserna måste göras mot ens avlägsna möjligheter till skada, funktionshinder eller död

Inga förberedelser gjordes. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsföretagens egna kliniska fas 3-studier kommer att sluta först 2022/2023. Dessa vacciner godkändes i en nödsituation

Använd endast handling att tvingas på en felinformerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

Nürnbergkod # 8: Experiment måste genomföras av vetenskapligt kvalificerade personer

Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap.

Många butiker som Walmart & drive-through-vaccincentra är inte kvalificerade för att administrera experimentella medicinska genterapier till den oinformerade allmänheten.

Nürnbergkod # 9: Alla måste ha friheten att avsluta experimentet när som helst

Trots uppropet från över 85,000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet. I själva verket finns det för närvarande många försök att ändra lagar för att tvinga till vaccin-efterlevnad.

Detta inkluderar obligatoriska och tvingande vaccinationer. Experimentella ”uppdateringssprutor” planeras var sjätte månad utan att använda det växande antalet dödsfall och skador som redan orsakats av detta experiment.

Dessa uppdateringsbilder kommer att administreras utan några kliniska prövningar. Förhoppningsvis kommer denna nya Nürnbergprocess att sätta stopp för detta brott mot mänskligheten.

Nürnbergkod # 10: Forskaren måste när som helst avsluta experimentet om det finns en trolig orsak till att det leder till skada eller död

Det är tydligt i statistiska rapporteringsdata att detta experiment leder till dödsfall och skada. Men alla politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör inte något försök att stoppa detta genterapiexperiment från att skada en missinformerad allmänhet.

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten?

Dela denna information. Håll dina politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade de lagar som anges i Genèvekonventionen och Nürnbergkoden och kan prövas, befinnas skyldiga och dödas.

Rättsliga förfaranden går framåt, bevis har samlats in och en stor växande expertgrupp slår larm.

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”1,000 advokater & över 10,000 medicinska experter som leds av Dr. Reiner Fuellmich The COVID-19 Crime Against Humanity Be Ermer cinerTerinich har inlett rättsliga förfaranden mot CDC, WHO & Davos-gruppen for brott mot mänskligheten Cheferna pả CDC, WHO och Davos-gruppen riskerar dödsstraff”

Besök Covid-kommitténs webbplats på: https://corona-ausschuss.de/ och om du har drabbats av detta brott, rapportera händelsen, personer som är inblandade och förmedla så mycken information som möjligt till den här webbplatsen:
https://www.securewhistleblower.com/

The New Nuremberg Trials 2021 – Please Share this info! – BREAKING-NEWS.CA

Nürnberg II-rättegången har uppskjutits

Rättegången kommer att hållas under hösten 2021. Datum är ännu inte bestämt.

13 länder hittills har inlämnat sina anklagelser mot olika ledare om ”Brott mot mänskligheten”:

Tyskland, Frankrike, Italien, Kanada, Portugal, Norge, Tjeckien tillsammans med olika länder från Balkan. Men man hoppas att flera länder ska ansluta sig till dem.

I en intervju från den 12 juni 2021 berättar professor Dr Mila Aleckovic om den kommande rättegången. I rättegången kommer hon att vittna och det är hon som samordnar länderna på Balkan.

Mila Aleckovic har erhållit en rad utmärkelser. Hon arbetar med klinisk psykologi (i Belgrad) och antropologisk psykiatri (i Paris).

Intervjun spelades in den 12 juni 2021 i Belgrad. Värd var journalisten Teša Tešanović.

Följ med och delta gärna i samtalet om Nürnberg-rättegången på Facebook:

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

33 kommentarer

 1. Hej jag vet säkert att vaccin dödar som min vän dog I vaccin den andra vännen dog i blodproppar.
  Min pappa fick hjärtsvikt av vaccin. Så bevisen finns.

  Jag hoppas att Reinner Fuellmich kan rädda oss

   • Hej Sven-Allan,

    Jag följer Reiner Fuellmich initiativ mot pcr-test och försök att visa att detta sk vaccin är ett brott mot mänskligheten.

    Jag och min familj är ovaccinerade då vi inte har förtroendeför detta sk.vaccin. Jag hoppas innerligt att det kommer en dag då detta endastvisar sig vara en ond dröm.

    Kan du ge någon uppdatering om vad som händer i frågan.

    Häls
    Anna

 2. IT IS TIME TO REQUEST THAT THE VACCINES INGREDIENTS ARE DISCLOSED TO THE PUBLIC. THE VACCINES WERE APPROVED ON AN “EMERGENCY BASIS”, HOWEVER THE GOVERNMENTS AND MEDICAL SYSTEMS HAVE HAD LONGER TIME EXPERIMENTING INOCULATING HUMANS, THAN THE TIME THEY HAD TO “DEVELOP” THE EXPERIMENTAL VACCINES. THE WORLD SHOULD CLAIM THAT THE MILLIONS OF DOCTORS, SCIENTISTS, MEDICAL PERSONNEL, AND PATIENTS ARE INFORMED ABOUT THE CONTENTS IN THE COVID19 VACCINES. WE NO LONGER SHOULD LET THEM INOCULATE OUR CHILDREN AND FAMILIES WITHOUT KNOWING WHAT THEY ARE PUTTING ON OUR BODIES!… HOW MUCH LONGER DO THEY WANT TO KEEP IT AS A SECRET?

 3. La proyección de muertes a la fecha según la Plandemia deberían ser de aprox. 80.000.000 millones
  ( Bill Gates ) osea que en un año largo solo hay 4.000.000 millones, la TIR tasa de retorno interna, no le esta dando. el negocio esta perdido para sus promotores. Sin embargo no deja de ser macabro el Plan.

 4. Hur är det med det samlade svenska motståndet? Är det någon som framfört ett endaste ord och i så fall till vem?

 5. Senaste visselblåsaren som sparkas av Facebook heter Morgan Kahmann, som jobbat som datacenter tekniker. Han läckte ett flertal dokument om hur Facebook aktivt sjösätter automatiska verktyg som censurerar eller underminerar negativa kommentarer om Covid-19 vaccin.

 6. Thank you!!! All Blessings to END this plandemia nightmare!!! An important question: Is there any chance to see one of the monsters – Bill Gates – behind the bars before he destroys the whole planet?

 7. Lo he publicado en Face y me dicen que es falso, literalmente lo que dicen es: Se necesita información · Ayer a las 14:59
  Información sobre tu publicación
  Nadie más puede ver tu publicación.

  Tu publicación infringe nuestras Normas comunitarias sobre información errónea que podría causar daño físico
  Nadie más puede ver tu publicación.
  Si bien promovemos la libertad de expresión, no permitimos la publicación de información falsa sobre el COVID-19 que puede dar lugar a daños físicos.

 8. Om rättssystem och media och politiker hade skött sina uppgifter, hade det satts stopp för alla påståenden om ett dödligt virus och några åtgärder hade inte vidtagits. Att PCR testet inte kan användas för att fastställa en diagnos är mycket lätt att ta reda på och sägs muntligen redan 1997 bland annat i en Youtube video av uppfinnaren själv, Kary Mullins, som fick Nobelpriset för just PCR testet. Så någon virus finns inte bevisligen. Åtgärder har vidtagits ändå i form av restriktioner och lagstiftning som steg för steg urholkat våra grundlagsskyddade fri-och rättigheter. Ansvariga politiker framhärdar fortfarande. Men hut går hem sms.

 9. Ge alla dödsstraff som är ansvariga för den stora BLUFFEN mot mänskligheten.Så vidrigt o fult.

 10. La verdad y el bien,siempre triunfará sobre el mal…!! Gracias a los hombres y mujeres de bien. Dios los bendiga, y a toda la humanidad…!

 11. On that same video:
  At 22:00 minutes, Dr. Martin discusses EMPLOYERS who may practice coercion and under influence, thus creating fear and worry especially about keeping their job.
  Why is it relevant to be talking about informed consent? because this is still A RESEARCH PROJECT, that’s why it’s ethical to talk about informed consent as we are still in an emergency use situation, these compounds have NOT BEEN APPROVED FOR USE. They have been authorized under an emergency use situation. LET’S GET REAL ON WHAT THESE THINGS ARE. They are experimental interventions. COERCION AND UNDUE INFLUENCE IS ILLEGAL which means that CNN is actually encouraging people to break the law. This is not just the “news,” CNN, Governor Jim Justice (W. Virginia), the University of N. Carolina, Greensborough are actually, willfully violating federal law because INDUCEMENT AND COERCION ARE NOT ETHICAL AND ARE NOT LEGAL. “I don’t know why it’s so sad to have to have a conversation like this.” –Martin

 12. A million thanks to this team for all their efforts. Dr. David Martin discusses consent and coercion in this excellent Brighteon.com video: Dr. David E. Martin Discussing Informed Consent – Carrots, Sticks and Syringes at this link: https://www.brighteon.com/c852e619-707d-439a-812d-d72986fb8d30 Note Martin states (15:45 min) that the clinical trials tested for ”The severity of elected outcomes of clinical measures determined by committee, NOT transmission and NOT infection. At 18:30 min, there is a law that protects informed consent: Law 45, Code of Federal Regulations, Section 46116. That law protects people who actually have the ability to make a determination to discuss and consider WHETHER OR NOT to participate. Last time we FAILED to understand what this meant; MILLIONS of people died.

 13. ”Nürnbergkod # 7: Förberedelserna måste göras mot ens avlägsna möjligheter till skada, funktionshinder eller död”

  Det verkar vara felaktigt översatt.

 14. Dette viser seg langt på veg å vere en plandemi, som alle som søker innformasjon om dette blir bevisst stoppet av myndigheter og andre i samtlige land, dette er en bbevisst handling med depopulation av menneskeheten!!!

  • Resulta escalofriante leer estas noticias después de tantos meses de mentiras,sumisión al poder,sufrimiento familiar o propio y muertes innecesarias. ¿Por qué esperar tanto? El mal ya está dentro del ”Sistema”, cual metástasis. Difícil recuperación.

20 trackbacks/pingbacks

 1. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code – Begun Post
 2. Corona-Auf der Suche nach der Wahrheit – Die Stunde der Wahrheit
 3. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code - Business Game Changers with Sarah Westall
 4. The Nuremberg Code and Mandated Experimental Vaccines – The NeoConservative Christian Right
 5. 1.000 advogados e 10.000 médicos entraram com um processo contra o CDC, a OMS e o Grupo de Davos por crimes contra a humanidade | SMP
 6. Are we headed for the Zombie Apocalypse? COVID-19 “vaccines” linked to brain degeneration – NEWS FROM UNDERGROUND
 7. 「ワクチン接種を受けた後、高齢者たちはハエのように死んだ」:高齢者施設職員の告発。そして、1万人を超える弁護士と医療専門家が WHO を「ニュルンベルク綱領違反」として国際的訴
 8. 「医療崩壊」がブレイクスルー ~世界革命とその犠牲~ – 文学的未来表現
 9. C.D.C., O.M.S. e il gruppo Davos a processo per crimini contro l`umanita`.(3 lug 21) ~ Veritas Liberat .info
 10. 高齢者施設職員の告発『ワクチン接種』 - 地球と気象・地震を考える
 11. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code – The Trailblazing Patriot
 12. NUREMBERG RETSSAG 2021 – NewSpeek
 13. 1.000 abogados y 10.000 médicos han presentado una demanda por violaciones del Código de Nuremberg – PREVENCIA
 14. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code
 15. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code | altnews.org
 16. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code - Plandemic T-Shirts
 17. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code - AMG-NEWS.com
 18. 1,000 advokater och 10,000 läkare har inlämnat en stämningsansökan för brott mot Nürnbergkoden. Den nya Nürnberg-rättegången startar den 3 juli 2021 – Life, Death and all between
 19. 1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code – The Free
 20. Genomgång av vad sprutorna innehåller i de experimentella vaccinerna – Sista Tiden

Lämna ett svar till Ingegerd Riis Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.