Bibeln

Svenska Folkbibeln

Gustav Vasas bibel (1541)
Gustav II Adolfs bibel (1618)
Karl XII:s bibel (1703)
Bibeln eller den heliga skrift (1917)
Bibel 2000 (med NT 81)

Helge Åkesons Bibelöversättning
Normalupplagan (1883, 1908)

Nya världens bibelöversättning
Nya Levande Bibeln
Reformationsbibeln
Bo Giertz översättning (NT)
David Hedegårds översättning (NT)
Svenska Kärnbibeln (Kyrkoåret)

The King James Bible

Biblisk ordbok

E-Sword